ASP není pro technology

Global Traveller, IP VPN, DIA a Streaming jsou názvy nových služeb, které nabízí společnost KPNQwest. Global Traveller...


Global Traveller, IP VPN, DIA a Streaming jsou názvy nových služeb, které
nabízí společnost KPNQwest.
Global Traveller je internetová roamingová služba, která je dnes poskytována ve
více než 150 zemích světa. Jde o přístup k Internetu přes vytáčenou linku, tedy
všude za místní tarif. Zkratka DIA (Dedicated Internet Access) znamená nabídku
pro ty společnosti, které v budoucnu očekávají plynule rostoucí nároky na
kapacitu připojení. Co se pak týče VPN, k největším partnerům KPNQwestu na
tomto poli patří společnost Dell, která má tímto způsobem propojených 21
evropských poboček, výrobních závodů a center zákaznické podpory. Jedná se
údajně o největší evropskou VPN nad protokolem IP vůbec.
Z hlediska podpory mezivrstvy ATM uvedli představitelé KPNQwestu jen tolik, že
sice pro IP tuto mezivrstvu nevyužívají, ale i nadále hodlají svým zákazníkům
nabízet také služby založené na ATM. ISDN se vesměs používá pouze jako
zálohovací technologie.
KPNQwest dnes využívá datové okruhy od Telecomu a Aliatelu. Dokončení vlastní
sítě EuroRingů i v ČR se bezprostředně projeví výrazným snížením nákladů. K
tomu by mělo dojít ještě před koncem tohoto roku, pravděpodobně ve 3.
čtvrtletí. Na rozdíl od konkurence jsou datové okruhy KPNQwestu pokládány z 99
% do země, nadzemní vedení se realizuje pouze ve speciálních případech
(překročení řeky apod.). Snadný upgrade by měl být zajištěn i tím, že do země
jsou pokládány 2 "trubky", jedna je v tuto chvíli prázdná a použije se jako
základ pro budoucí technologii. Původní vedení pak bude odstraněno a síť bude
připravena k dalšímu upgradu. V rámci infrastruktury EuroRingů bude Praha
jedním z 50 hlavních evropských center.
KPNQwest se v pozici vlastníka infrastruktury dostane do zajímavé situace, kdy
řada jeho zákazníků bude v té či oné podobě současně i jeho konkurenty.
Na tiskové konferenci firmy přišla řeč i na oblast ASP. KPNQwest chce v rámci
své iniciativy AiP zůstat pouze v roli poskytovatele příslušné infrastruktury.
Celý obor totiž zřejmě neakceleruje tak rychle, jak se očekávalo, především z
toho důvodu, že se v něm zatím angažují především technologické firmy bez
zkušeností s poskytováním služeb. Telekomunikační firma by se ale dle
představitelů KPNQwestu neměla snažit vystupovat např. jako dodavatel účetního
softwaru. KPNQwest nabízí na poli ASP např. certifikační autoritu a také
zajišťoval infrastrukturu pro celoevropskou hru společnosti Nokia, jíž se
údajně zúčastnilo přibližně půl milionu lidí.
1 0193 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.