ASP.Net pro programátory

Téma tvorby pokročilých dynamických webových stránek na platformě ASP.Net se pokusilo čtenářům představit vydavate...


Téma tvorby pokročilých dynamických webových stránek na platformě ASP.Net se
pokusilo čtenářům představit vydavatelství Mobil Media. Následující publikace
je koncipována jako jeden z mnoha dílů rozsáhlejší řady, která je zaměřena na
technologii MS.Net. I pouhý střípek v podobě ASP.Net vydal na dosti obsáhlý
svazek.
Učebnice od Mobil Media předpokládá kromě HTML i poměrně pokročilou znalost
vlastního programování i zvládnutí principů aplikací klient/server či
objektového přístupu. I když se autor snaží tento deficit trošku suplovat ve 4.
kapitole, již rozsah (cca 20 stran) dává tušit, že ke zvládnutí popsaných
technik to stačit stejně nebude. Začátečníkům lze doporučit spíše publikaci od
Grady (viz vedlejší recenze).
Samotná tvorba webových aplikací je naopak zpracována velmi podrobně a
důkladně. Nechybějí desítky kratších i delších příkladů a autor se zabývá
prakticky všemi důležitými aspekty, na něž byste mohli narazit: pojednána jsou
všeobecná témata, jako zabezpečení (autentizace, autorizace, personalizace) či
řešení "bezstavovosti" protokolu HTTP, tak ryzí ASP.Net technologie, mezi něž
patří webové formuláře, datové rozhraní ADO.Net či tvorba serverových
ovládacích prvků.
Autor neopomněl sáhnout po moderním zaklínadle webových službách, ale také se
zabývá "provozními" záležitostmi, jako je cachování či instalace celé aplikace
na server. Nechybějí zmínky o ladění sestavených programů a pojednání o
přechodu ze starší platformy ASP.
Mobil Media vydala tuto publikaci jako součást rozsáhlejšího kompletu.
Relativně nejtěsnější je vazba na knihu o objektově orientovaném programování,
kde jsou důkladně vyloženy základy programovacích jazyků používaných v rámci
technologií MS.Net.
(G. Andrew Duthie: MS ASP.NET krok za krokem, Mobil Media, Praha, 2003, 511
stran, 441 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.