ASP.Net pro začátečníky

Pro tvůrce dynamických webů na platformě Microsoftu znamenal nástup technologie ASP.Net oproti předešlým variantám AS...


Pro tvůrce dynamických webů na platformě Microsoftu znamenal nástup technologie
ASP.Net oproti předešlým variantám ASP poměrně příjemnou změnu k lepšímu. Pokud
na svých serverech inklinujete k operačním systémům Windows, má jistě smysl
uvažovat o upgradu. Pomoci by při něm mohla následující kniha.
Autor sestavil příručku tak, aby posloužila především začátečníkům, kteří s
ASP.Net ještě nepracovali. Postačí znalost Windows a alespoň jakási zkušenost s
tvorbou HTML. Výklad jde krok za krokem od úplných základů.
První dvě kapitoly popisují běhové prostředí MS.Net jako základ provozu nových
aplikací a pojednávají o koncepčních věcech. Poté již autor přistoupí ke
konkrétním problémům seznámí vás s programovacími jazyky, jež jsou k dispozici,
pojedná o objektových principech a modelech a posléze přistoupí k jádru věci,
tedy zpracování událostí na stránkách. Z dalších důležitých témat je vyložena
tvorba webových formulářů, ověřování vstupních údajů a především práce s daty
na bázi technologie ADO.Net, jež rovněž přináší řadu novinek. V úplném závěru
je ještě krátce popsána instalace webového serveru IIS a MS.Net Framework SDK.
Ačkoliv je problematika ASP.Net poměrně složitá, podařilo se autorovi podat
základní přehled relativně srozumitelným způsobem. Ačkoliv je text syntézou,
zahrnující jak základní vlastnosti programovacích jazyků, tak například práci s
objektovými knihovnami pro různé činnosti dynamických stránek, je koktejl
namíchán poměrně citlivě a jako začátečnický kurz vyhovuje, neboť vás
spolehlivě přivede ke skutečným výsledkům.
(Slavoj Písek: ASP.NET začínáme programovat, Grada, Praha, 2003, 228 stran, 199
Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.