ASP: Poskytovatelé aplikačních služeb

DEFINICE Poskytovatelé aplikačních služeb jsou firmy, které mají ve svých centrech nainstalován hardware a software, ...


DEFINICE
Poskytovatelé aplikačních služeb jsou firmy, které mají ve svých centrech
nainstalován hardware a software, jejž na dálku pronajímají svým zákazníkům. Ti
tak díky využití externích aplikací ušetří za jejich pořízení, konfiguraci i
správu. Navíc se jim uvolní ruce a kapacity k lepšímu využití interních IT
zdrojů.
Firmy a jiné organizace používají své počítače k tomu, aby na nich provozovaly
aplikace, plnící jisté specifické funkce. Přitom utratí mnoho peněz za nákup
příslušného softwaru (přesněji řečeno, nekupují si přímo software jako takový,
ale licenci, která jim dovoluje tento software používat) a další prostředky
vydají na jeho instalaci a následnou správu.
Ať se již jedná o aplikace pro PC, které je nutno prostřednictvím IT oddělení
firmy nainstalovat tisícům uživatelů, nebo se jedná o program pro mainframe
nebo server, který je zapotřebí pouze v několika kopiích, celková cena bývá
vždy velmi vysoká. Někdy dokonce tak vysoká, že její zaplacení může mít pro
firmu závažné existenční důsledky.
A to vše je pouhý začátek. Aplikace je nutno upgradovat, typicky tak jednou do
roka nebo nejpozději jednou za dva roky. Upgrade opět stojí peníze, bez ohledu
na to, zda je kupován jako nová aplikace, nebo v rámci placeného ročního
předplatného, případně jako jistá forma poplatku za údržbu.
Tváří tvář vysokým cenám za software a jakožto vedlejší výsledek vývoje, který
vedl k využívání počítačů podle schématu klient/server, se s překvapující
rychlostí zrodil nový typ podnikatelské aktivity: poskytování aplikačních
služeb (ASP Application Services Providing).

Co jsou vlastně zač
ASP (Application Services Providers, poskytovatelé aplikačních služeb)
poskytují smluvní služby, v jejichž rámci nainstalují a spravují dohodnuté
aplikace, přičemž současně oprávněným uživatelům na straně zákazníka umožňují
přístup k nim. Aplikace se přitom nacházejí v místě, jež zpravidla leží někde
zcela jinde, než se nachází lokalita užívaná zákazníkem, jemuž je služba
poskytována. Tak alespoň situaci popisuje Amy Mizorasová, ASP a aplikační
analytička z firmy IDC (International Data Corporation) z Framinghamu.
V podstatě jde o to, že ASP koupí a udržuje aplikační software (případně ho sám
vyvine přímo na objednávku zákazníka a podle jeho specifikací). ASP firma
rovněž zakoupí server a síť. Potom je pronajme klientovi typicky na omezenou
dobu za pevný poplatek a tak umožní klientovi přístup k aplikaci. Toto aranžmá,
které poněkud připomíná leasing automobilu nebo podobnou transakci, znamená, že
klient nemusí nést počáteční kapitálové náklady spojené s pořízením hardwaru a
softwaru a platí za jejich používání podstatně rovnoměrněji.
ASP přenáší aplikaci k uživateli zpravidla prostřednictvím pevné linky,
případně prostřednictvím Internetu. Mizorasová tvrdí, že poskytovatelé těchto
služeb by obvykle pokládali za ideální, pokud by mohli poskytovat aplikace
prostřednictvím Internetu, ale v případě některých zákazníků není možno toto
řešení použít.

Kde to je
Poskytovatelé aplikačních služeb hostí aplikace na koncových aplikačních/
datových serverech. Na těch je obvykle nainstalován Unix nebo Windows NT a je
na nich rovněž uloženo mnoho různých programů. Pro umožnění přístupu k aplikaci
je často využívána technologie tenkého klienta. Poskytovatelé služeb se rovněž
starají o frond-endová zařízení u zákazníka, kde je třeba zajistit bezpečnost,
přístup k e-mailu a k Webu i další služby. Front-end ovšem převážně funguje
jako přípojka k již zmíněnému serveru na konci řetězce (s aplikacemi a daty) a
proto je jeho neustálá funkčnost pro spokojenost se službami ASP nezbytností.

Druhy aplikací
Podle průzkumu provedeného společností IDC existují celkem 3 druhy aplikací,
které nabízejí ASP firmy svým klientům:
Podnikatelské aplikace zahrnují produkty pro řízení vztahů se zákazníky, ERP,
provoz systémů e-commerce, skladování dat a programy použitelné při podpoře
vertikálně organizovaného průmyslu.
Aplikace pro spolupráci zahrnují programy, které umožňují interní komunikaci
mezi jednotlivými složkami organizace. Sem spadá e-mail, groupware, tvorba
dokumentů a výměna řídicích zpráv.
ASP ovšem může poskytovat také aplikace pro osobní využití, jako jsou hry,
zábavný software, aplikace pro domácí kancelář a jakékoli další programy, které
lze nakoupit v obchodech s počítači.
Nejjednodušší ASP aplikace jsou automatizované, takže uživatel má přístup k
informacím z jediného internetového portálu, který mu umožní dokončit celý úkol
(například vybudování jednoduché stránky pro provozování e-commerce).
Lew Hollerbach, analytik společnosti Aberdeen Group z Bostonu k tomu říká:
"Jednoduchá aplikace nebude potřebovat příliš mnoho speciálních úprav a
specifickou konfiguraci (pokud vůbec bude nějakých zapotřebí pro různé
zákazníky). Integračních bodů, tedy bodů, ve kterých je třeba aplikaci
uzpůsobit požadavkům zákazníka, je v takovém případě málo a jsou to všechno
integrační body dobře a jasně definované."
Rozvinutější forma činnosti ASP může znamenat, že lidé u poskytovatele šijí
aplikaci na míru konkrétnímu koncovému uživateli. Takoví lidé pak dohlížejí na
řízení i správu aplikace a rovněž přidávají důležité informace o jejím
využívání.
Nejpokročilejší forma využívání aplikací z vnějšího zdroje je taková, kdy
poskytovatelé vystupují v roli agregátorů mnoha služeb jejich kombinováním tak,
aby se maximálně vyhovělo specifickým požadavkům a potřebám. Přitom současně
aplikace realizují a zajišťují jejich integraci do existujícího systému.
Hollerbach dodává, že obě rozvinutější formy ASP služeb budou charakteristické
velkým počtem integračních bodů a vysokou potřebou specifického přizpůsobování
individuálním zákazníkům.

Jak je ASP přijímáno
Podle Hollerbachova názoru se služby ASP zatím nestaly tak populárními, jak
bylo předvídáno mnohými analytiky. Nicméně podle něj může tento druh služeb
poskytnout mnoho výhod IT manažerům a IT oddělením. Jde jen o to, aby si na
možnost přijímání "aplikací z vnějšku" zvykli.
"ASP mohou zpočátku poskytnout společnostem software, který není z hlediska
firmy kritický, například program pro plánování a organizování cest a zájezdů.
Takový typ programu může být ze strany ASP poskytnut a uveden do chodu ve
zlomku času, který by firemní IT oddělení potřebovalo k implementaci takové
aplikace na základě vlastních sil," tvrdí Hollerbach. Na takovém projektu lze
otestovat, zda model ASP firmě vyhovuje.
Využití ASP dává možnost IT oddělení soustředit se více na kritičtější software
a na systémové problémy, které jsou z hlediska fungování firmy mnohem
důležitější. Kromě toho se tím poněkud sníží nároky na shánění technických
pracovníků odpovídající kvalifikace, kterých je všeobecný nedostatek.
Podle Hollerbacha je jedním z důvodů, proč služby ASP nejsou populární,
okolnost, že firmy již většinou investovaly do svých existujících počítačových
systémů spoustu peněz: "Velké firmy, které investují spoustu peněz do ERP,
nebudou ochotny všechno jen tak vyhodit jenom proto, že se k věci nachomýtne
nějaká firma ASP a řekne, že by to uměla také zařídit. Nicméně, mnoho firem
zkouší tento způsob provozování softwaru právě na malých a jednoduchých
aplikacích."
Hollerbach rovněž tvrdí, že považuje za pochybný marketingový přístup ASP firem
k jejich službám. Místo aby se snažily zainteresovat zákazníky ze specifických
oborů, například ze zdravotnictví, obracejí se podle něj na jednotlivé firmy a
nabízejí jim zcela konkrétní aplikace; přitom to je právě ten druh specifické
služby, který firmy zpravidla nepotřebují.
Dá se předpokládat, že pokud se podaří vyřešit všechny (nebo alespoň většinu)
výše zmíněných problémů, stane se model ASP všeobecně přijatelným. Zákazníkům
přinese snížení nákladů a poskytovatelům aplikací kýžený profit.
0 2742 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.