Astra SiteManager správa Webu pod palcem

Dnes již téměř masové rozšíření Internetu vyvolává stále větší potřebu nástrojů, které umožní efektivně ...


Dnes již téměř masové rozšíření Internetu vyvolává stále větší potřebu
nástrojů, které umožní efektivně spravovat rozsáhlé webové servery. Do této
skupiny produktů patří i Astra SiteManager firmy Mercury Interactive.
Hlavním cílem SiteManageru je usnadnění správy odkazů mezi jednotlivými
stránkami. Po zadání adresy domovské stránky SiteManager automaticky prochází
všechny odkazy a sestaví grafickou mapu celého serveru (viz obrázek). V mapě
odpovídá každý uzel stránce s určitým URL. Barva uzlu odpovídá tomu stavu, ve
kterém se odkazovaná stránka nachází. Na první pohled je vidět, zda stránka
existuje či ne (a odkaz je tedy neplatný). Zvláštní barva je použita pro
odkazy, které vedou na jiné servery. V této oblasti nabízí SiteManager výbornou
vlastnost umožňuje kontrolovat existenci i těchto vnějších odkazů. To využijete
zejména tehdy, pokud máte na serveru stránky, které obsahují naše oblíbené
odkazy.
Zvláště pro rozsáhlé Weby se hodí bohaté možnosti filtrů. Pomocí ikon ve spodní
části okna programu můžeme určit druhy stránek, které se budou zobrazovat.
Filtr se použije pro mapu i pro klasický seznam všech odkazů.
Při práci s mapou můžeme jednotlivé větve Webu rozbalovat a sbalovat a
dosáhnout tak přehlednějšího zobrazení. Grafické zobrazení mapy navíc ještě
nabízí dva alternativní režimy zobrazují se pouze stránky, na které vede z dané
stránky odkaz nebo opačně.
Action Tracker
Action Tracker mě z celého produktu zaujal asi nejvíce. Tato utilita umí načíst
log-soubor, ve kterém server zaznamenává každý přístup ke stránce. Z těchto
údajů SiteManager sestaví orientovaný a ohodnocený graf, který zobrazuje cesty,
jimiž jednotliví uživatelé po Webu putují. U každé cesty je navíc zobrazeno,
kolik uživatelů tuto cestu zvolilo. Pomocí nástroje můžeme zefektivnit
strukturu našeho Webu tak, aby více odpovídala potřebám uživatelů. Další
využití se nabízí např. ve výběru nejvhodnějších stránek pro proužkovou inzerci.
Action Tracker umí načítat log--soubory většiny běžně používaných serverů
nechybí mezi nimi ani populární server Apache. Z takto získaných údajů lze
navíc vytvořit scénář, který může být využit programem Astra SiteTest k
simulování reálné zátěže serveru.
Link Doctor
Link Doctor usnadňuje opravu chybných odkazů. Prohledá celý server a u každého
špatného odkazu zobrazí všechny stránky, které jej obsahují. Pokud chceme odkaz
upravit, můžeme si stránku vyvolat v oblíbeném HTML editoru. Zde je však jeden
problém. Aby šlo stránku editovat, musí k ní mít náš počítač přístup nejen přes
webový server, ale i pomocí souborového systému. Z toho vyplývá, že server musí
běžet buď na stejném počítači jako SiteManager, nebo musí být adresář s
dokumenty serveru přístupný pomocí "microsoftí" sítě. Pokud používáme server,
který pracuje pod Win95/NT, je vše bez problémů. Pokud však server běží pod
Unixem, nelze stránku jen tak editovat. Jedinou možností je zpřístupnit unixové
disky do sítě např. pomocí Samby. To však není zrovna nejlepší z hlediska
bezpečnosti serveru.
Dynamic Scan
Statické stránky lze automaticky procházet bez větších problémů. Většina robotů
si však vyláme zuby při pokusu automaticky procházet dynamicky generované
stránky (CGI skripty, Active Server Pages apod.). SiteManager umožňuje správu i
těchto odkazů, ale potřebuje pomoc uživatele. SiteManager spustí prohlížeč a
požádá uživatele, aby se ručně pohyboval po Webu. Sám pak zaznamenává všechny
stránky, na které se uživatel dostane. Bohužel mi tato funkce nepracovala vždy
zcela spolehlivě.
Kromě výše zmíněných funkcí nabízí SiteManager i možnosti
generování různých statistických výstupů, umožňuje porovnávat změny v
uspořádání serveru a tisknout mapy serveru.
Závěrem
Mám-li porovnat SiteManager s nějakým známějším produktem, napadá mne FrontPage
Explorer. SiteManager je mnohem rychlejší a nabízí lepší nástroje pro analýzu
struktury serveru. Jedinečná je možnost grafického zobrazení pohybu uživatelů
po stránkách serveru.
SiteManager však značně pokulhává v možnosti editace jednotlivých stránek.
Potřeboval by doplnit o mechanismus podobný FrontPage Extensions, který
umožňuje přímou komunikaci s mnoha webovými servery.
8 0826 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.