Asynchronní webové služby podle WS-I

Směrnice vycházejí z posledních specifikací webových služeb pro adresování, spolehlivý messaging a bezpečnou komuni...


Směrnice vycházejí z posledních specifikací webových služeb pro adresování,
spolehlivý messaging a bezpečnou komunikaci; podle WS-I i společnosti IBM je
lze s úspěchem aplikovat i v SOA. Jinou nabízející se sférou použití je podle
obou organizací například provádění transakcí ve zdravotnictví a
pojišťovnictví. "Vědomí, že transakce proběhla v pořádku a příjemce obdržel
stanovenou částku tomu říkám spolehlivost," říká Tom Glover, programový ředitel
pro růst obchodních standardů a bývalý prezident WS-I.

Profily a RAMP
WS-I schválila dvě listiny, podle nichž se začnou užívat technologie z Reliable
Asynchronous Messaging Profile (RAMP), vyvinuté společností IBM ve spolupráci s
firmami Daimler, Ford, General Motors a dalšími. Profily WS-I zahrnují plány
pro rozmístění webových služeb a snahu uchránit uživatele před zdlouhavou
navigací džunglí webových standardů na vlastní pěst.
Asynchronní transakce byly doposud velkým nedostatkem webových služeb.
Společnosti musely pro komunikaci s dodavateli klasicky modelovat přizpůsobená
rozhraní, přičemž by standardizovaná rozhraní webových služeb znamenala
výraznou úsporu. V tomto segmentu přidává RAMP WS-Addressing,
WS-ReliableMessaging a specifikace WS-Secure Conversation jak do profilu WS-I
Basic, tak do nového profilu zvaného Reliable Secure. Minulý týden byly pro
práci na tomto projektu vytvořeny dva týmy pracovníků. "Když WS-I před čtyřmi
lety vzniklo, nebyly standardy pro asynchronní messaging přes webové služby
dostatečně vyspělé. Věděli jsme, že je to problém," říká Glover. IBM za
posledních 18 měsíců přišlo se dvěma návrhy RAMP, poslední verze byla
zveřejněna na minulé schůzi WS-I v Salt Lake City. Web Services
Interoperability Organization předělala WS-I Basic Profile Working Group pro
pokrytí asynchronního messagingu v plánované verzi 1.2 základního profilu.
Takového pokrytí bude dosaženo podporou WS-Addressingu, který je v RAMP
obsažen, stejně jako podporou SOAP MTOM (Message Transmission Optimization
Mechanism) a XOP (XML-binary Optimized Packaging). Poslední zmiňované
technologie již nejsou součástí RAMP, ale jsou přidány se souhlasem WS-I. Tyto
dvě specifikace podporují přílohy, čímž webovým službám umožňují lepší správu
souborů. Plánován je také Reliable Secure Profile 1.0, který se skládá z
WS-ReliableMessagingu a WS-Secure Conversation. Na tomto profilu pracuje nově
vytvořený tým Reliable Secure Profile Working Group.
Náčrtky Basic Profile 1.2 a RSP 1.0 jsou očekávány v průběhu tohoto roku,
příchod finančních návrhů se odhaduje na rok 2007. Společnosti budou tento
profil aplikovat u vývojářských nástrojů a middlewaru, jako jsou například
produkty od firmy Rational nebo WebSphere od IBM.

Shoda se SOA
"SOA se promítá do práce WS-I," říká Glover. "SOA je architektura, která pomáhá
s flexibilní integrací služeb. Ve většině případů se přitom jedná o webové
služby. Pokud chcete vaše webové služby udělat takové, aby byly snadno, rychle
a levně integrovatelné do aplikace ve stylu SOA, prostě je vytvoříte ve shodě s
našimi profily," pokračuje. Nejeden průmyslový analytik se k práci WS-I
vyjadřuje pozitivně: "ZapThink hlásá asynchronní messaging jakožto základní
princip SOA již přes pět let. Je na čase, aby byl RAMP uznáván jako ústřední
princip pro návrhy hodnot SOA," tvrdí Jason Bloomberg, hlavní analytik
společnosti ZapThink.
WS-I rovněž vytváří novou skupinu, která se soustředí na to, aby směrnice v
každé oblasti byly v souladu s místními vyhláškami. Navíc organizace plánuje
představit i Basic Profile 2.0, založený na SOAP (Simple Object Access
Protocol) 1.2 a MTOM/XOP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.