ATA přes Ethernet

Podobně jako jiný protokol pro úložné systémy, kterým je Fibre Channel, jenž slouží pro přenos příkazu pro pevné...


Podobně jako jiný protokol pro úložné systémy, kterým je Fibre Channel, jenž
slouží pro přenos příkazu pro pevné disky s rozhraním SCSI prostřednictvím
optické kabeláže, je i AoE navržen tak, aby byl schopen transportovat příkazy
pro ATA disky přes standardní ethernetové spoje, a to bez využití protokolů
TCP/IP. Díky tomu, že jsou eliminovány relativně komplikované technologie
TCP/IP a Fibre Channel, jsou úložné systémy postavené na bázi protokolu AoE
levné a navíc je jejich používání snadné. AoE navíc dovoluje využívat téměř
neomezenou úložnou kapacitu a pevné disky mohou být ještě k tomu sdíleny
kterýmikoliv servery umístěnými v síti.
AoE je protokol pracující na principu příkazu/odpovědi (command/response), díky
němuž je možné Ethernet využít pro zpřístupnění pevných ATA disků. Klientské
systémy AoE využívají takzvaný block device driver (označovaný jako iniciátor),
jenž dovoluje, aby se jako lokální disky zobrazilo obrovské množství AoE
zařízení. Díky protokolu AoE je tento ovladač schopen nalézt cílová zařízení, a
to pomocí konfiguračních informací v těchto produktech uchovaných.
Prostřednictvím AoE jsou přenášeny dva typy zpráv. První z nich transportuje
příkazy pro ATA disky a druhý je využit k hledání a nalezení cílového AoE
zařízení. Začátek každé zprávy definuje fyzické umístění cílového zařízení,
obsahuje informaci o vzájemném vztahu (correlation tag) a konečně také určuje
typ zprávy. Fyzické umístění cílového zařízení je nahráno v 16bitové hlavní a
8bitové podružné adrese.
Hlavní adresa je obvykle totožná s číslem šasi nebo rozvaděče, kde je zařízení
umístěno. Podružná adresa zase upřesňuje slot disku v příslušném šasi anebo
pokud se jedná o pole typu RAID číslo LUN (Logical Unit Number). Informace o
vzájemném vztahu je využívána iniciátorem k jednoznačné identifikaci každé
zprávy. To umožňuje kdykoliv obsluhovat více požadavků najednou.
ATA příkazy
AoE zpráva nejčastěji obsahuje ATA příkaz doplněný o data, která mají být
zapsána do cílového zařízení. ATA příkaz může být považován za operační kód
doplněný o řadu různých parametrů. Když cílové zařízení přijme takový příkaz,
zkopíruje zmíněné parametry do registrů disku, vykoná příkaz a pak monitoruje
situaci ohledně činnosti disku. Po dokončení operace disk vrací původnímu
zdroji hodnoty stavového a chybového registru a také data, která byla z disku
přečtena.
Druhý typ zprávy je využíván v souvislosti s procesem konfigurace a vyhledání
zařízení. Každé cílové zařízení AoE obsahuje krátký řetězec bajtů, který může
být nastaven nebo čten. Prostřednictvím všesměrového vysílání ethernetových
rámců a pomocí příkazu typu prefix match mohou AoE klienti nalézt cílová
zařízení aktuálně dostupné v síti pro úložné operace.
Úložnými systémy AoE přitom mohou být jak jednotlivé pevné disky, tak i skupiny
těchto jednotek sestavené do řešení typu RAID. Zařízení AoE mohou také být
rozdělena do partitions podobně jako jiné disky a také mohou být vyhrazeny jak
pro jediného klienta AoE, tak mohou být sdílené pro více AoE klientů v rámci
clusterů.
Protože jsou AoE zařízení blokově orientované úložné systémy, mohou být využity
buď jako "surové" pevné disky, anebo jako řešení doplněná o jakýkoliv diskový
souborový systém. AoE zařízení lze spravovat prostřednictvím nástrojů pro
management diskových jednotek, přičemž je možné je zahrnout do obsáhlejších
úložných systémů.
AoE zařízení vyhovují řešením, jejichž prioritami jsou nízké náklady a snadná
rozšiřitelnost (ať už jde o clustery serverů, zálohování typu disk-to-disk,
e-mailové servery, databáze a podobně).
Specifikace pro otevřený protokol AoE můžete nalézt na webové adrese
www.nwdocfinder.com/3629. Většina běžných linuxových distribucí AoE ovladače
obsahuje a stovky uživatelů už výhody vyplývající ze stále rozšířenějších
úložných systémů postavených na bázi AoE využívají.(pal) 6 1529

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.