ATM poprvé na operačním sále

Koncem května byl poprvé v České republice uskutečněn přímý přenos z operačního sálu prostřednictvím digitáln


Koncem května byl poprvé v České republice uskutečněn přímý přenos z operačního
sálu prostřednictvím digitální technologie ATM. Průběh urologické operace
snímaný pomocí endoskopu sledovali v nedaleké kongresové aule Ústřední vojenské
nemocnice chirurgové a specialisté z dalších medicínských oborů, kteří se tu
účastnili semináře "Nové trendy ve zdravotnictví Multimediální medicínská data
v počítačových sítích". Akci zabezpečila firma CORE Computer.
"Přímý přenos operace byl názornou ukázkou možností přenosu optickým kabelem v
lokálních podmínkách. Uskutečnil se na vzdálenost několika set metrů. Přenos
sítěmi ATM má však, pokud jde o vzdálenost, neomezené možnosti," řekla na
následné tiskové konferenci ředitelka firmy CORE Computer Marcela Lund.
Sítím ATM s asynchronním přenosovým režimem je věnována v současné době
pozornost ve všech komunikačně vyspělých zemích. Použitá technologie umožňuje
nejen zvýšit propustnost sítě a snížit dobu odezvy, ale síť tuto technologii
využívající je rovněž plně otevřena multimediálním aplikacím. Technologie ATM
je nyní plně standardizovaná i do oblasti vysokých přenosových rychlostí.
Propustnost přenosového systému dosahuje až 40 Gb.
ATM je technologie velmi vhodná pro integraci přenosu počítačových dat, hlasu i
obrazu, otevírá cestu pořádání videokonferencí, přenosu multimediálních
informací, rozesílání dokumentů bez použití papíru, hlasové podobě elektronické
pošty, přenosu faximilových zpráv, digitalizovaného obrazu apod.
K přenosu obrazu a zvuku byly v Ústřední vojenské nemocnici použity přepínače
ATM ASX-1000 a ASX-200BX od firmy FORE Systems. K zakódování obrazu posloužily
M-JPEG kodéry FORE StreamRunner AVA-300 a ATV-300 od téže firmy. Kodér obrazu
byl na sále propojen na endoskop od firmy Olympus. Optickou trasu mezi
operačními sály a konferenčním centrem vybudovala firma SITEL.
(jam)
8 1268 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.