Aukce na Internetu

Komunikační možnosti osobní účasti každého uživatele Internetu v čemkoli, co se dá na Inetu nabídnout, výrazně m...


Komunikační možnosti osobní účasti každého uživatele Internetu v čemkoli, co se
dá na Inetu nabídnout, výrazně mění nemálo zažitých fenoménů čistě fyzického
světa. K jednomu z těch, které Internet změnil nejvýrazněji, patří aukce.
Zatímco ve fyzickém světě je osobní účast v aukčním sále a v daném čase
nezbytností, u internetových aukcí mohou být jejich účastníci kdekoli na světě.
Ani do největšího aukčního sálu na světě by se nikdy nevešlo tolik zájemců,
kolik se může prakticky neomezeně vejít do aukčního prostoru na Internetu.
Internetové aukce a obchody vůbec šetří čas. Nikam se nemusíte osobně
přepravovat v danou dobu a trávit tam svůj drahocenný čas. Kdo se účastnil
nějaké fyzické aukce, jistě si prožil trochu napětí při přihazování ke
stoupající ceně nějakého produktu. Na Internetu o nic z toho ochuzeni nejste.
Informovanost o cenových změnách není bezprostřední jako při přímé fyzické
účasti, ale probíhá via e-mail. Často si můžete vybrat, zda chcete být
informováni o všech probíhajících cenových změnách, nebo jen o tom, kdy z aukce
produktu "vypadnete", abyste mohli hned zaskočit na aukci a přihozením se zase
vyšplhat mezi potenciální vítěze. E-mailem dostanete rovněž kompletní informaci
o úspěšném vylicitování produktu po uzavření jeho aukce. Aukce jednoho kusu
(většinou jde o umělecká díla, rozprodej nějakého dědictví apod.) je
nejjednodušší vyhrává ten, kdo šel s cenou nejvýš. Internetové aukce, ve
kterých prodejce může nabídnout více stejných produktů v jedné nabídce,
používají 2 základní aukční formáty:
V americké aukci všichni účastníci, kteří se "vešli" do nabízeného rozsahu
množství a ceny, mají produkty za cenu, jakou každý z nich vylicitoval.
V holandské aukci všichni úspěšní koupí za nejnižší vylicitovanou cenu.
Záhada? Následuje vysvětlení Představme si případ, ve kterém prodejce nabízí 50
disků se startovní cenou 100 Kč za každý. Zpočátku všichni zájemci cenu jen
potvrdí a uvedou, kolik kusů by chtěli. Účastník A chce 40 disků, B jen 10
disků. Přijde zájemce C a chce 1 disk. Pouhým potvrzením ceny by se mezi
úspěšné už nezařadil, protože u stejných cen rozhoduje čas, tedy kdo dřív
přijde. C musí jít výš nejméně o jeden stanovený cenový krok, tedy přihodit.
Dejme tomu, že cenový krok je 50 Kč. C přihodí a stanoví svou cenu na 150 Kč.
Teď je ve hře 51 disků, tedy o jeden víc, než je k dispozici. Software aukce
posoudí situaci, vyhodí z řady zájemců účastníka B s jeho 10 disky a pošle mu
e-mailovou zprávu o jeho vypadnutí z aukce, protože vrcholnou preferencí je
cena, která přebíjí množství i čas. Pokud ovšem B předem neuvedl, že se spokojí
i s menším množstvím disků. Uvedl-li to, nová situace bude vypadat následovně:
C 1 ks po 150 Kč
A 40 ks po 100 Kč
B 9 ks po 100 Kč
Příchodem dalších účastníků se může vývoj dál zajímavě rozehrát. Jak vidíte,
internetová aukce nabízí i možnosti, jejichž propočty by ve fyzické aukci
nevítaně zdržovaly a ochlazovaly tak napětí jejího průběhu. Aukce na Internetu
nabízejí účastníkům další zajímavou finesu můžete si předem stanovit, do jaké
ceny se chcete v aukci něčeho udržet. Software aukce vás pak sám bude udržovat
"na cenovém ocásku" tak dlouho, dokud vámi uvedenou limitní cenu nakonec někdo
nepřebije.
Zpět k aukci nabízených disků. Pokud licitování všech tří účastníků skončí na
výše uvedených cenách, pak při americké aukci každý koupí disky za cenu, jaké
on sám dosáhl, ale v holandské za nejnižší vylicitovanou cenu, tedy za 100 Kč.
Za stovku tak dostane svůj disk i účastník C, přestože za něj nabízel 150 Kč.
Letem světem
Po troše teorie zdárné účasti v internetových aukcích se podívejme na ty
nejzajímavější. Jednou z prvních velkých aukcí byla aukce OnSale
(http://www.onsale. com/). Zaměřuje se na počítače a spotřební elektroniku.
Byla rovněž první aukcí, která vstoupila na burzu.
OnSale možná trochu pochybila přílišným vymezením svého zaměření. Její čelnou
pozici rychle "převálcovala" aukce eBay (http://www.ebay.com/), která nabízí
účast ve všech myslitelných kategoriích produktů a věcí. Dnes nabízí už kolem
1,5 milionu produktů a zdá se, že tohle číslo poroste dál.
Díky rozvoji internetových technologií a zrychlování přenosu dat se objevují i
aukce probíhající v reálném čase z jednoho daného fyzického místa ve stanoveném
čase. Jde tedy o pozvánku uživatelů Internetu na fyzickou aukci prostřednictvím
obrazového a zvukového přenosu. Dobrý trik, který má v sobě potenci dosažení
vyšších cen. Pionýrem takových aukcí je aukce LiveBid (http:
//www.livebid.com/). Pro účast v aukci musíte mj. mít software, který k vám
bude živě přenášet zvuk i obraz z aukčního sálu. V případě LiveBid jde o známý
a bezplatný RealPlayer.
Jaká jsou rizika?
Z čeho aukce žijí? V podstatě se nabízejí 2 hlavní účtovatelné položky za vstup
prodejce s jeho nabídkou do aukce a podíl na dosažené ceně (násobené
množstvím). To je u různých aukcí různé a každá má svá vlastní pravidla. Jsou
ale i aukce zcela bezplatné. Některé aukce si zlepšují svůj obrat i distribucí
zboží ze svých vlastních skladů. Zboží i samy nakupují. Když k němu přijdou
levně a cena se slušně vyšplhá, mají další zisk. Ale to už je o riziku
podnikání.
Riziko na sebe ovšem berete i vy sami svou účastí v aukci. Nikdo vám nemůže
stoprocentně zajistit, že vylicitované a kreditní kartou předem zaplacené zboží
dostanete, natož pak peníze zpět. Aukce jsou sice jen malým, ale přesto jistým
rejem podvodníků. Např. v eBay je z každého miliónu transkací asi 30
podvodných. To je dáno možností anonymizování sebe sama na Internetu. Hledání
podvodníka zabere mnoho času a energie a ne vždy končí úspěšně. Pokud jde jen o
pár ztracených stovek dolarů, tak to za nějaké velké vyšetřování nakonec ani
nestojí.
Takovému riziku se snaží předejít firmy, zajišťující bezpečnost finančních a
věcných převodů svým částečným prostřednictvím. Např. aukce Yahoo pro takový
účel nabízí svým uživatelům firmu iEscrow (http: //www. iescrow.com/). Pokud se
na takovou firmu obrátí kupující, firma se spojí i s prodejcem a zajišťování
průběhu operace může začít. Kupující složí firmě celou částku plus něco na
přilepšenou za dovedení transakce do zdárného konce (u iEscrow je to 5 % z
prodejní ceny). Firma pak sleduje pohyb zboží, a teprve, když kupující
odsouhlasí jeho příjem a spokojenost s dodávkou, prodejce dostane od
dohlížející firmy své peníze. Nevýhodou je oněch 5 % navíc, ale ta jistota za
ně v nemálo případech jistě stojí.
Riziko podvodného jednání snižují i účastníci aukce sami svými hodnoceními
prodejců. Každý účastník aukce může napsat zprávičku o tom, s jakým prodejcem
byl jak (ne)spokojen. Tím dává vodítko i ostatním nabídka veřejného pročtení
takových referencí se objevuje u každé nabídky prodejce, u něhož nějaké
reference jsou.
Svět českých aukcí
A jak to vypadá s aukcemi u nás? Zatím jediná internetová aukce v pravém smyslu
toho slova je "První interaktivní aukce" na serveru Bajtu (http://www.
bajt.cz/aukce. htm). Je zatím určena pouze prodeji a koupi mezi občany. Firemní
aukce s možností nabídek většího počtu kusů produktů je ve fázi testů.
Zvláštností této aukce je její část, nazvaná "inverzní aukce" v ní se
nenabízejí produkty, ale poptávka po nich. Žádná jiná přední aukce ve světě
podobnou specialitu zatím nenabízí.
Jestliže ještě přede dvěma lety byl výběr internetových aukcí sporadický, dnes
je už tak dlouhý, že v něm začíná být nepřehledno. Zásluhu na tom mají i
producenti softwaru, který umožňuje celkem jednoduše založit aukci komukoli buď
na vlastním serveru, nebo na pronajímaném. Je ale zřejmé, že vždy bude v čele
velkého zájmu jen několik nejznámějších, podobně jako jen několik prohledávačů
a katalogů Internetu přitahuje pozornost většiny, i když si svým množstvím už
nijak nezadají s rostoucím množstvím internetových aukcí.
Pokud se na aukce budete chtít podívat, začněte jejich přehledy na Yahoo
(klíčové slovo "auction"). Ale než spustíte své licitování na zahraničních
aukcích, napřed si v jejich regulích přečtěte, zda ony samy, resp. jednotliví
prodejci zajišťují dodávky zboží do zahraničí. Většinou bohužel ne. Ale pokud
ano, nezapomeňte ani na celní předpisy, aby vás to nakonec nepřišlo dráž, než
by vám bylo libo. I přesto, že jsou aukce, jejichž všechny startovní ceny
začínají na částce 1 dolar, ba i na částce 0 dolarů.
9 0546 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.