AutoCAD LT jedničkou, prodej digitálních zařízení roste

Už třetím rokem je AutoCAD LT jedničkou v celkové prodejnosti a v prodejnosti nových instalací 2D návrhářských a ko...


Už třetím rokem je AutoCAD LT jedničkou v celkové prodejnosti a v prodejnosti
nových instalací 2D návrhářských a konstruktérských programů ve Spojených
státech. Ukázaly to průzkumy trhu provedené firmou PC Data z Restonu ve
Virginii. Prodej AutoCADu LT představoval víc než polovinu celkového
maloobchodního obratu z prodeje CAD produktů v roce 1997, čímž tento program
potvrdil své vedoucí postavení v oblasti profesionálních 2D CAD systémů. V
průběhu fiskálního roku, jenž skončil 31. ledna 1998, zaznamenal Autodesk
nárůst počtu instalací AutoCADu LT o 39 %, takže celosvětový počet uživatelů
tohoto programu je nyní 630 000.

Společnost Xerox zaznamenala v minulém roce v ČR 40% nárůst prodeje digitálních
barevných zařízení. Tento růst se projevil v celém sortimentu digitálních
zařízení, který firma nabízí, a předpokládá se, že se odbyt během příštích
dvanácti měsíců dále zdvojnásobí. Tato skutečnost potvrzuje, že Česká republika
se nachází na prahu digitální éry.
Řada firem v České republice, například Eurotel, Škoda Praha nebo Credit
Suisse, již vzala digitální revoluci na vědomí. "Digitální řešení nyní
představují 41 % celosvětového obchodu naší firmy," říká ředitel integrovaného
marketingu společnosti Xerox Ivo Překlasa. "Nabízejí řadu výhod: vyšší
produktivitu, větší pružnost, vynikající spolehlivost a to, co je ve světě
neustálého technického pokroku nejdůležitější možnost rozšíření nejnovější
verze, která je v podstatě zárukou proti jejich zastarání."
Výhody, které přináší možnost upgradu, se stanou ještě zřejmější od června, kdy
Xerox uvede na trh v ČR své počítačové připojení digitálního kopírovacího
stroje na síť. Přes 80 % digitálních instalací firmy bude propojeno v síti, a
tedy schopno navzájem komunikovat bez ohledu na hranice zemí a kontinentů, s
minimem časově náročné lidské práce.

Intergraph uvádí v těchto dnech na trh nový fotogrammetrický produkt
ImageStation SSK (Stereo Softcopy Kit). Jedná se o první produkt, který přenáší
možnosti vysoce výkonné fotogrammetrické technologie na stolní PC. ImageStation
SSK je kombinací speciálního fotogrammetrického hardwarového doplňku,
softwarové technologie firmy Intergraph ImagePipe a vybrané sady komponent
aplikačního softwaru z populárního fotogrammetrického systému firmy Intergraph
ImageStation Z.
ImageStation SSK přináší odborníkům z oboru fotogrammetrie tentýž typ
funkčnosti, který poskytuje ImageStation Z, a to na stolním PC, které se tak
stane digitálním stereoplotterem doplňujícím fotogrammetrickou technologii na
ImageStation Z. Na ImageStation SSK mohou jeho uživatelé vlastně vykonávat
tytéž pracovní postupy jako na ImageStation Z např. vytvoření
fotogrammetrického projektu, orientace modelu, stereozobrazení dat, sběr
vektorových dat a extrakce digitálního modelu terénu a aktualizace dat.
Společnost Mercury Interactive Corporation, dodavatel testovacích nástrojů pro
aplikace klient/server, webovské aplikace a komerční aplikace, ohlásila podporu
testování javovských aplikací od významných prodejců řešení pro plánování
podnikových zdrojů. V době, kdy Baan, Oracle, PeopleSoft a SAP přidávají do
svých předních komerčních aplikací javovské klienty, mohou zákazníci testovat
výkonnost, funkčnost a interoperabilitu těchto podnikových aplikací pomocí
komplexního řešení testování. Nástroje společnosti Mercury Interactive
používají interně také prodejci řešení pro plánování podnikových zdrojů k
testování nových verzí svých podnikových aplikací, založených na technologii
Java. Tyto nástroje jim pomáhají ověřit výkonnost řešení ještě před jejich
dodáním zákazníkům.(jam)
8 0895 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.