AutoCAD optimalizovaný pro strojírenství

Firma Autodesk se rozhodla posílit svou podporu strojírenských konstruktérů a uvádí na trh AutoCAD Mechanical Release 1...


Firma Autodesk se rozhodla posílit svou podporu strojírenských konstruktérů a
uvádí na trh AutoCAD Mechanical Release 14. Jedná se o výkonný softwarový
nástroj pro 2D strojírenské navrhování a kreslení, který využívá vnitřní
produktivity a rychlosti AutoCADu Release 14.
AutoCAD Mechanical je tedy specializovaná verze AutoCADu Release 14, která byla
kompletně optimalizována pro návrháře a kresliče ve strojírenství. Transformuje
nejnovější verzi světově nejrozšířenějšího kreslicího programu na
specializované řešení pro strojírenské navrhování, s jehož pomocí lze zvýšit
produktivitu uživatelů, kvalitu výkresů a zkrátit dobu potřebnou pro dokončení
návrhu. Nový produkt je dodáván samostatně nebo jako upgrade z AutoCADu Release
12, 13 nebo 14.
Vlastnosti programu
Program v sobě spojuje veškerou funkčnost AutoCADu Release 14.01 se
specializovanými doplňkovými vlastnostmi, jako je např. uživatelské prostředí
zjednodušené s ohledem na strojírenské kreslení. K dispozici jsou symboly
používané ve strojírenství, které plně odpovídají mezinárodním standardům pro
vytváření výkresové dokumentace. Objevuje se i několik nových příkazů pro
vytváření a úpravy kót. K dispozici je rovněž obohacený systém on-line nápovědy
s multimediálními ukázkami.
Dominic J. Gallello, viceprezident Mechanical market Group Autodesku k tomu
podotýká: "AutoCAD Release 14 byl navržen a důkladně testován s ohledem na to,
aby našim zákazníkům pomohl dokončit více projektů za kratší dobu a s lepšími
výsledky. Inženýři a designéři ve strojírenství mohou od AutoCADu Mechanical
Release 14 očekávat další nárůst produktivity."
AutoCAD Mechanical Release 14 můžete získat v různých cenových relacích podle
toho, jaký software už na pracovišti máte. V základní verzi je k dispozici za
doporučenou maloobchodní cenu 145 000 Kč. V této podobě zahrnuje i AutoCAD
Release 14.01. Můžete ho ale získat i za pouhých 8 000 Kč jako upgrade z
AutoCADu Release 14, nebo za 25 000 Kč jako upgrade z AutoCADu Release 13.
Novinky, které zjednoduší práci
Program AutoCAD Mechanical obsahuje nový Express User Interface, který
zajišťuje snadný přístup k nejpoužívanějším strojírenským funkcím a naopak
skrývá příkazy, které jsou pro strojírenský design irelevantní. Zabraňuje tedy
nepřehlednosti obrazovky programu. S využitím roletových menu nebo nástrojových
panelů mohou uživatelé snadno zadávat 4 základní příkazy: kresli, zkonstruuj,
změň a připoj poznámku.
Kromě přeorganizovaných příkazů AutoCADu byl AutoCAD Mechanical obohacen o nové
příkazy pro snadnou změnu kót pomocí několika kliknutí myši. Jde o povely
přeruš, vlož, spoj a seřaď. Uživatelé také mohou graficky upravovat existující
kóty díky nové funkci Dimension Formatter. S tímto nástrojem dosáhnou designéři
rychle požadovaných výsledků a nemusejí si pamatovat komplexní a často záhadné
proměnné pro nastavování kótovacího stylu.
V procesu strojírenského navrhování a kreslení se používá řada symbolů, které
definují určité výrobní operace, jako je např. svařování nebo obrábění. AutoCAD
Mechanical usnadňuje vytváření výkresové dokumentace tím, že nabízí
standardizované symboly pro svary, značky drsnosti pro kvalitu opracovávání
povrchu, značky pro identifikaci základny pro stanovení úchylek tvaru a polohy
atd. Tyto strojírenské symboly odpovídají mezinárodním standardům ANSI, BSI,
DIN, ISO a JIS.
Práce s produktem
Díky interaktivnímu systému nápovědy je velmi snadné naučit se s AutoCADem
Mechanical pracovat. Vedle tradiční on-line knihovny s položkami nápovědy je k
dispozici kontextově orientovaná nápověda doplněná o nové multimediální ukázky,
které poskytují jasná, vizuálně dokreslená vysvětlení všech kroků potřebných
pro určitou operaci.
Nový software není jediným řešením pro strojaře
AutoCAD Mechanical je dalším přírůstkem do rodiny navzájem spolupracujících
programů Autodesku pro strojírenský design. Do této rodiny dále patří
Mechanical Desktop, nejprodávanější průmyslové řešení pro parametrické 2D a 3D
modelování objemových těles, volných ploch a sestav na počítačích PC. Letos by
měl být na trh uveden i program Motiva DesignGroup, nové pokročilé řešení pro
správu dat, které pro uživatele AutoCADu Release 14 a Mechanical Desktopu 2.0
společně vyvíjejí firmy Autodesk a Motiva Software Corp.
Tyto produkty v kombinaci s integrovanými aplikacemi od sedmnácti uznávaných
partnerů Mechanical Applications Initiative pro klíčová odvětví strojírenského
trhu poskytují nezbytné
nástroje pro tvorbu, používání a správu dat v procesu strojírenského návrhu a
výroby.
(jam)
8 1406 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.