AutoCAD Release 14

Samotné jádro AutoCADu je většině uživatelů poměrně dobře známé. Jen v krátkosti si uvedeme některé nové zají...


Samotné jádro AutoCADu je většině uživatelů poměrně dobře známé. Jen v
krátkosti si uvedeme některé nové zajímavé funkce a vlastnosti tohoto systému.
V Release 14 lze zobrazit a vytisknout rastrové objekty, jako jsou skenové
výkresy a fotogra-fie, a můžete kombinovat rastry s vektorem do hybridních
výkresů. Řízení pořadí zobrazovaných objektů, ořezávání rastrových dat a další
vlastnosti umožňují použít existující papírovou dokumentaci bez nutnosti
překreslování.
Příjemnou uživatelskou vlastností je i jakýsi inteligentní kurzor. AutoCAD
zobrazuje různé úchopové body na objektech ještě dříve, než příslušný bod
vyberete, což výrazně urychluje a zjednodušuje nejfrekventovanější operace.
Zjednodušeno je popisování výkresu a nová verze MTEXT editoru pracuje jako
standardní aplikace Windows pro zpracování textu. Pro práci s hladinami je nyní
připraven nový "záložkový" dialogový panel ve stylu Exploreru pro Windows 95,
což umožňuje mimo mazání a přejmenování hladin i třídění podle jména, barvy a
stavu.
Zvýšení rychlosti ve výkresovém prostoru bylo dosaženo díky eliminaci neustálé
regenerace výkresu a zoomování a posunování, které nyní probíhá v reálném čase.
Rovněž byl zrychlen a zjednodušen náhled na výkres před tiskem a díky stylu
WYSIWYG je minimalizováno dohadování o výsledku tisku.
Při používání externích referencí je možné prostorově omezit odkazovanou
geometrii a tím šetřit paměť i výkon procesoru.
Stejný účel má i řízení načítání a odstraňování z paměti jednotlivých souborů
externích referencí. Správce externích referencí nabízí náhled na vlastnosti
souboru buď v hierarchickém stromovém pohledu, nebo v přehledném tříditelném
seznamu.
8 2241 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.