AutoCont nezná skromné plány

Posledním sponzorem ankety "Co vy na to?" (nejen) v loňském roce byla firma AutoCont Praha, s. r. o. Přestože o ní bylo ...


Posledním sponzorem ankety "Co vy na to?" (nejen) v loňském roce byla firma
AutoCont Praha, s. r. o. Přestože o ní bylo v Computerworldu popsáno již
hezkých pár řádků, nebude na škodu, abychom si aktivity, se kterými nás nedávno
překvapila, tak trochu zrekapitulovali. Přesně o to jsem požádal ředitele
Vlastimila Palatu, když jsme spolu v dejvickém sídle firmy anketu losovali.
To, co se událo na přelomu loňského roku, bylo zákonitým završením
dlouhodobějšího procesu, se kterým jsme vstoupili na český trh s IT. V roce
1997 jsme v AutoContu uskutečnili restrukturalizaci, která vedla k novému
obchodnímu modelu. Všechno se kolem nás mění, mění se i trh a tak není divu, že
struktura AutoContu se tomu přizpůsobuje. Asi bude lepší, když se o
restrukturalizaci zmíním podrobněji. Původní struktura byla stanovena tak, aby
umožňovala rychlý a efektivní rozjezd firmy, tzn. mateřské firmy a dceřiných
poboček v regionálních centrech. To velice pomohlo při budování zejména
prodejní sítě. Tento model se velice dobře rozvíjí není však snadno ekonomicky
řiditelný. V první fázi restrukturalizace jsme na přelomu srpna a září 1997
sjednotili prodejní síť pod křídla AutoContu, a. s., jako mateřské firmy. Ve
druhé fázi (koncem roku) jsme pak od sebe oddělili dvě základní činnosti:
výrobu a distribuci počítačů AutoCont od prodeje a servisu pro koncové
zákazníky. Oddělení těchto dvou aktivit je poměrně logické, protože každá z
nich má jiná kritéria úspěchu. Zatímco pro firmu, vyrábějící počítače, je
hodnotícím kritériem množství vyrobených počítačů, pak pro firmu, která prodává
a poskytuje služby v oblasti IT, nejsou počty kusů zase až tak rozhodující
důležitá je spokojenost zákazníků.
Jak tedy vypadá současná tvář a v čem spočívají aktivity vaší firmy?
Od 1. ledna 1998 máme holdingovou strukturu, kdy mateřská firma AutoCont
vlastní dvě dceřiné firmy: AT Computers, a. s., a AutoCont CZ, a. s. Vizí ATC
je vyrábět nejlepší počítače na českém trhu z hlediska výkon/cena, vizí
AutoContu CZ je obsluhovat všechny zákazníky v Čechách i na Moravě, poskytovat
jim výpočetní techniku a zajišťovat služby v oblasti IT. Managementy obou firem
jsou v Ostravě, pražské zastoupení bylo svěřeno mě.
Pod pojmem nejlepší počítače na našem trhu ovšem myslíte pouze počítače naší
provenience, ne?
V žádném případě se nechceme omezovat na srovnávání pouze s českými výrobci, to
by nám nebylo moc platné. Chceme vyrábět nejlepší počítače dostupné na českém
trhu. Mimochodem, myslím, že se nám to docela daří a že naše počítače jsou
rozhodně schopné obstát ve srovnání s produkty významných světových výrobců.
Pokud mne paměť neklame, měla by mít firma AutoCont ještě další dceřiné firmy v
zahraničí.
Restrukturalizace v České republice se zásadně nedotkla dceřiných firem
AutoCont Slovensko a AutoCont Polsko.
Změní se něco na formách "zviditelňování" firmy pro veřejnost?
Postupně ano. Samozřejmě budeme s výrobním závodem AT Computers, a. s.,
spolupracovat na propagaci počítačů AutoCont. Ostatní zviditelňování AutoContu
CZ bude souviset s postupným rozdvojováním činností AutoCont CZ, kterého budeme
svědky v letošním roce. Pokud máte na mysli formy zviditelňování, pak
očekáváme, že v blízké budoucnosti dojde k přerozdělování našich prostředků na
reklamu směrem k Internetu.
Pane řediteli, od doby, kdy jsme spolu naposledy takto hovořili, uplynuly téměř
tři roky. Jaký je nyní váš názor na český trh s IT?
V loňském roce tento trh poněkud stagnoval. Byznys s informačními technologiemi
je v našem státě poměrně mladý a tím pádem velice snadno ovlivnitelný vnějšími
okolnostmi. U nás to je v poslední době nestabilní politická situace, určitá
stagnace hospodářství a zejména "plíživá" devalvace kurzu české koruny. To jsou
všechno faktory, které rozvoji IT neprospívají a pokud se tato situace
nezlepší, nelze hovořit o rozvoji byznysu s IT.
Vloni vznikl Úřad pro státní informační systém. Ovlivňuje jeho činnost nějakým
způsobem vaši obchodní politiku?
Určitým způsobem má vliv na naše plánování a na představy o tom, co se ve
státní správě vlastně dá podnikat, co jí můžeme nabídnout. Nicméně konkrétní
vliv tohoto úřadu na podnikání v IT je velmi malý.
Jistě jste se zúčastnili řady významných tendrů s jakými výsledky?
Zmíním se pouze o jedné akci za nejvýznamnější úspěch loňského roku považujeme
to, že jsme v obchodní soutěži získali jako zákazníka Investiční a poštovní
banku! Obdobných úspěchů jsme dosáhli i u některých dalších firem, zakázky u
státní správy byly bohužel ovlivněny nechvalně známými "balíčky", svoji roli
hraje i velmi nedokonalý "Zákon o zadávání veřejných zakázek", který přispívá
ke zdržení významných tendrů ve státní správě.
Jste jedním z mála renovovaných českých výrobců PC. Prodáváte jenom holé železo?
Rozhodně ne! Jelikož jsme nejvýznamnějším českým OEM partnerem Microsoftu,
vybavujeme naše počítače poměrně zajímavým balíkem operačních systémů jak pro
Windows 95 a Windows NT, tak i softwarovými aplikacemi pro DOS. Naše
multimediální počítače jsou doslova "nabity" velice zajímavým softwarem,
základní kancelářský balík však tvoří Microsoft Works. Koncová cena tohoto SW
vybavení (je součástí prodávaných PC) je cca 15 tisíc Kč.
Zmínil jste se o aktivitách na Internetu. Můžete mi na závěr říct, zda jsou
pouze uživatelské, nebo mají charakter providera?
Odpověď souvisí s otázkou, jak vlastně AutoCont na českém trhu působí. Přístup
k Internetu pochopitelně prodáváme, máme vlastní webovský server, kde se
snažíme zveřejňovat všechny informace technického i obchodního charakteru.
Kromě toho připravujeme (a v průběhu letošního prvního čtvrtletí) chceme
"rozjet" na Internetu takový prodejní modul, který umožní konfiguraci a
objednávání PC AutoCont via Internet. V rámci divize MSP, tzn. ve významné
oblasti Internetu a Intranetu, nabízíme zákazníkům řešení zaměřené na tyto
technologie. Řešení se týkají např. správy dokumentace, správy
vnitropodnikových směrnic apod.
Pane řediteli, děkuji za zajímavé informace.
8 0204 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.