Autodesk CAD Overlay Release 14

Tato novinka od firmy Autodesk umožňuje pracovat v prostředí AutoCADu R14 s rastrovými obrázky, tak jako by to byly vekt...


Tato novinka od firmy Autodesk umožňuje pracovat v prostředí AutoCADu R14 s
rastrovými obrázky, tak jako by to byly vektorové entity. Základní vlastnosti
AutoCADu jsou rozšířeny o editaci obrázků, manipulaci s rastrovými entitami,
interaktivní konverze rastrových obrázku na vektorové, což lze provádět ručně
nebo poloautomaticky.
Letecké snímky, záběry ze satelitu, katastrální a topografické mapy všechny
tyto rastrové obrázky ztělesňují bohaté vizuální informace. Tyto informace lze
nyní aktualizovat nebo ověřovat, provádět analýzu vhodnosti staveniště apod.
Editování a manipulaci s rastrovými obrázky zajišťuje technologie AutoCAD
object ARX. CAD Overlay firmy Softdesk byl první aplikací, která využila
prostředí object ARX. Zdokonalení této průkopnické technologie je nyní v podobě
Autodesk CAD Overlay R 14.
Manipulace s rastrovými entitami probíhá pomocí REM (Raster entity
Manipulation), jako by to byly vektorové entity. Tyto příkazy se používají při
výběru rastrových čar, oblouků, kruhů nebo též mnohouhelníkových ploch. Overlay
vám dovolí vložit více obrázků s odkazy na zeměpisné souřadnice. Položením
masky s polygonálním ohraničením přes obrázky lze zobrazovat podmnožiny
obrázků. Toto mapování vám dovolí pracovat v malé části projektu a uvolnit
systémové zdroje uzavřením nebo skrytím obrázků, které nejsou potřeba.
Z dalších funkcí, které jsou připravené pro uživatele, jmenujme např. skenování
a prohlížení leteckých fotografií, satelitních snímků a čtverců geologických
map s odkazy na zeměpisné souřadnice. Příkazy Rub a Crop odstraní rastrová data
vně nebo uvnitř definované hranice. Můžete upravovat odchylky zadáním bodů,
které nejsou omezeny počtem. Na základě známých rastrových nebo vektorových
bodů lze přizpůsobovat obrázek měřítku a pootočení v AutoCADu. Image Management
dovoluje ovládat pořadí zobrazení a správu načtených obrázků a obrázky lze
zamknout a chránit tak před editováním.
Při uchopování rastru lze provést přesný výběr bodů na rastrové entitě během
libovolného příkazu. Uchopit lze např. Okraj rastru, průsečík, roh, koncový bod
nebo středový bod. Přitom je k dispozici náhled na bod uchopení v reálném čase.
Zmínili jsme se, že konverze rastrových dat na vektorová lze provést dvojím
způsobem. První metoda je ruční použitím Vtools na ruční trasování rastrových
čar a textu za účelem vytvoření vektorové entity. Vektorové entity lze vytvořit
i pomocí poloautomatického "line following", které automaticky opisuje rastrové
čáry. Kontrola pro uživatele je zajištěna zastavením trasování v místech
průsečíků a přerušení. Pro trasování obrysových map, katastrálních map a plánů
pozemků, stavebních a strojírenských výkresů je k dispozici několik sad
parametrů nebo šablon.
8 2243 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.