Autodesk představil novou verzi softwaru pro GIS

Společnost Autodesk představila počátkem ledna v Praze novou verzi 3.0 produktu Autodesk MapGuide. Nový software by se m


Společnost Autodesk představila počátkem ledna v Praze novou verzi 3.0 produktu
Autodesk MapGuide. Nový software by se měl objevit na trhu někdy koncem února.
Autodesk vstoupil s ucelenou řadou produktů pro GIS na trh teprve v loňském
roce. V současnosti nabízí produkt AutoCAD Map určený pro automatické mapování
a GIS, Autodesk World, který slouží pro integraci geografických dat ve výkonném
a flexibilním prostředí Microsoft Office, a Autodesk MapGuide, jenž je určen
pro publikaci a zpřístupnění interaktivních map v prostředí podnikových sítí a
Internetu/Intranetu. Mise Autodesku je prý jednoznačná, chtěl by se stát
hlavním dodavatelem kvalitních GIS produktů na trhu, chtěl by poskytovat jejich
kvalitní technickou podporu.
O tom, že Autodesk věnuje trhu, na kterém zpočátku evidentně zaspal, nyní
zvýšenou podporu, svědčí i fakt, že v současné době zaměstnává přes 200
odborníků pro tuto oblast, má 5 hlavních vývojářských center na 3 kontinentech
a další producentské centrum, které je zaměřeno na poskytování již zmíněné
technické podpory. V ČR zatím existuje jediný distributor produktů GIS a řada
dealerů, jejichž služby se Autodesk snaží zvyšovat akreditací dealerů. I v ČR
Autodesk pracuje s vývojáři pro GIS a spolupracuje s firmami, které vytvářejí
data, bez nichž by i nejlepší gisový produkt byl jen mrtvou myšlenkou.
My se zastavíme u posledně zmíněného produktu Autodesku, MapGuide, jehož nová
verze 3.0 byla novinářům v pražském hotelu Don Giovanni představena. Výsledkem
práce na nové verzi je efektivní aplikace s robustní architekturou, která
umožní rychle zveřejnit interaktivní mapy s nadefinovanými dotazy a sestavami.
Tyto mapy mohou být přístupné libovolnému počtu uživatelů. Autodesk MapGuide
podporuje import mnoha formátů map a souborů GIS včetně MapInfa, ESRI ArcView a
Atlasu GIS.
Podívejme se nyní na to, jak se s tímto softwarem pracuje.
První krok spočívá v tom, že všechna vektorová data, která hodláte publikovat,
musí existovat v SDF (Spatial Data File) formátu. Do něj můžete již existující
data importovat prostřednictvím SDF Loaderu nebo je publikovat přímo ze
softwaru AutoCAD Map.
V dalším kroku využijete WYSIWYG funkce Autodesk MapGuide Authora k vytvoření a
úpravě inteligentních mapových dokumentů, kterým se říká Map Window File (MWF).
Snadno můžete specifikovat vektorová a rastrová data, která chcete zdůraznit ve
vaší aplikaci. Jednodu-še nastavíte vlastnosti mapového zobrazení, úroveň
interakce s mapou a linky k externím datovým zdrojům. Dále můžete užít ještě
Cold Fusion development system k přidání vyšších stupňů interaktivity mezi vaší
inteligentní mapou a jiným softwarem.
K vytvoření konečné podoby Web dokumentů, které definují vaši aplikaci, lze
využít Cold Fusion Studia a vašich znalostí HTML, JavaScriptu nebo VBScriptu.
Nakonec nastavíte Autodesk MapGuide Server k zprostředkování požadavků a
sdílení map a mapových dat přes Intranety nebo přes Internet uživatelům, kte-ří
mají instalován Autodesk MapGuide Viewer. Tento prohlížeč je koncovým
uživatelům volně k dispozici, např. na Internetu, a jedná se vlastně o
inteligentního klienta, který umožní interakci s jednoduchými i komplexními
mapami, snížení nebo rozšíření počtu vrstev a vytvoření bufferu.
Na závěr se sluší poznamenat, v čem je nová verze produktu MapGuide opravdu
nová. Prý je to v podpoře rastrových obrazových souborů, v autoinstalaci
"Client-side Active X" z Microsoft Internet Exploreru, importu formátů
Microstation DGN a ESRI ARC/INFO, zlepšení schopností GIS dovolující tvořit na
straně klienta dynamické paměťové oblasti okolo bodů, čar a mnohoúhelníků. U
nové verze MapGuide je k dispozici Cold Fusion Application Server 3.1 a Cold
Fusion Studio 3.1 a 75 nových API volání podporovaných browsery Netscape i
Explorer a vylepšený tisk a kreslení na plotru. Nový program je kompatibilní s
verzí 2.5.
8 0042 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.