Autodesk představil nový software pro architekturu

Autodesk nedávno představil nové řešení na bázi AutoCADu Release 14, které bylo vyvinuto specificky na podporu projekt...


Autodesk nedávno představil nové řešení na bázi AutoCADu Release 14, které bylo
vyvinuto specificky na podporu projektování staveb. AutoCAD Architectural
Desktop nabízí robustní objektově-orientovanou technologii, která dává
uživatelům přístup k výkonným moderním nástrojům pro modelování a k
"inteligentním" stavebním prvkům.
Na severoamerický trh by měl software přijít ještě v průběhu tohoto léta.
AutoCAD Architectural Desktop se vyznačuje výraznou novou funkčností, umožňuje
uživatelům vytvářet plně propojené modely staveb, takže jsou produktivnější a
mohou vyzkoušet víc řešení návrhu. Software staví na osvědčeném výkonu AutoCADu
Release 14 a navíc poskytuje nástroje pro efektivnější kreslení výkresů a
přípravu stavební dokumentace.
Dva roky vývoje
AutoCAD Architectural Desktop je výsledkem dvou let práce, do níž se promítly
připomínky a návrhy architektů a stavebních profesionálů. Produkt byl testován
na počítačích Dell Workstation, jež jsou optimalizovány pro 2D/3D software a
práci s rozsáhlými, komplexními výkresy. AutoCAD Architectural Desktop je
jediným produktem Autodesku pro odvětví architektury, který zajišťuje integritu
dat v průběhu celého procesu návrhu, integruje 2D rýsování a 3D modelování a
přitom zvyšuje uživatelskou produktivitu.
"Při vývoji tohoto nového produktu byl Autodesk velmi vní-mavý k podnětům
architektů
a stavařů," říká Sascha Wagner, architekt ve firmě RMW ze San Franciska, který
dostal příležitost nový produkt vyzkoušet. "Koncentrace na skutečný průběh
pracovních procesů je totiž jediným smysluplným přístupem při tvorbě kvalitního
softwaru pro design v architektuře."
"Zákazníci se stále více zajímají o integritu dat v průběhu tvorby návrhu,"
tvrdí Mark Sawyer, generální manažer skupiny Autodesku pro oblast AEC. "Když
mohou uživatelé sdílet data návrhu a být si jisti, že jejich přesnost zůstane
zachována, výrazně to zvyšuje jejich produktivitu. A přesně tuto uživatel-skou
potřebu AutoCAD Architectural Desktop splňuje."
"Evropské země jsou v oblasti architektury a stavebnictví velmi odlišné od
amerického kontinentu," řekl Josef Šven-da, ředitel pražské kanceláře
Autodesku. "Odlišnosti v normách a standardech projektování v Evropě (pro
Českou a Slovenskou republiku to platí též) vedou Autodesk k tomu, že společně
s největšími vývojáři aplikací připravuje verzi AutoCAD Architectural Desktopu,
která bude použitelná v evropských podmínkách. Za všech okolností lze potvrdit,
že přístup k zákazníkům, kteří v současné době používají řešení Autodesku v
oblasti AEC, se nemění. Vždy bude možné vybrat si ze široké škály produktů
Autodesku, z odborných řešení jejich partnerů-vývojářů, vždy bude moci zákazník
využít výhodnějších cenových nabídek, pokud si již vybral nebo si v budoucnu
vybere řešení postavené na technologiích Autodesku."
Podpora celého procesu projekce
AutoCAD Architectural Desktop umožňuje výrazně zvýšit produktivitu, protože
řeší celý proces stavebního návrhu. Nabízí rolovací menu s příkazy, jež
podporují přípravu stavebního projektu od koncepčního návrhu architekta, až po
stavební
dokumentaci, kterou vytváří projektant. Tím se nový software výrazně odlišuje
od ostatních programů pro počítačové navrhování, protože ty se obvykle
soustředí jen na automatizaci některých úkonů, především kreslení dokumentace.
AutoCAD Architectural Desktop automatizuje mnoho časově náročných úkonů, jako
je tvorba a editace předběžných skic, návrh jednoduchého prostorového
koncepčního modelu, objemové studie a návrhy dispozičního řešení. Nabízí také
"inteligentní" 2D a 3D objekty představující dveře, zdi, okna, schody, střechy
a nástroje na opatření stavebních dokumentů poznámkami, rozměry a detaily.
Zjednodušené kreslení a vyšší produktivita
Nový AutoCAD Architectural Desktop obsahuje funkce pro kreslení stavebních
výkresů, např. seskupování vrstev, tvorbu časového plánu, správce symbolů a
kontextovou nápovědu, takže uživatelé mohou účinněji implementovat rutinní
úkony do svého pracovního procesu.
S využitím standardních příkazů AutoCADu mohou uživatelé AutoCAD Architectural
Desktopu umísťovat, natahovat, přesunovat a kopírovat stavební objekty; přitom
se celý proces odehrává v jednom objektovém modelu. Nový správce pohledů
umožňuje automatizovat běžné rýsovací postupy, rychle vytvářet plány, nárysy a
řezy. Uživatelé mohou pracovat ve dvourozměrném zobrazení a pak velmi snadno
provést trojrozměrnou vizualizaci návrhu pomocí speciálního objektu "kamera".
Pokročilá technologie a datová kontinuita
AutoCAD Architectural Desktop je komplexní řešení (není to pouze nadstavba),
které obsahuje veškerou funkčnost AutoCADu Release 14 a mnoho nových funkcí pro
architekturu. S ohledem na toto využití byly vytvořeny i kreslicí nástroje,
které zachovávají firemní nebo průmyslové standardy, např. AIA směrnice pro
vrstvení výkresů.
Software naplňuje vizi Mezinárodní aliance pro interoperabilitu (International
Alliance for Interoperability, IAI) o společném datovém modelu. Uživatelé jsou
nyní vybaveni tak, aby mohli vyvíjet inteligentní modely staveb, které mezi
sebou mohou sdílet všichni členové projektového týmu, takže je jejich práce
lépe koordinována a data ve výsledné stavební dokumentaci jsou stoprocentně
konzistentní. AutoCAD Architectural Desktop navíc uživatelům zajišťuje
interoperabilitu s ostatními produkty Autodesku.
Objektově-orientovaná technologie
Kromě toho, že poskytuje komplexní funkčnost v oblasti architektury,
představuje AutoCAD Architectural Desktop také platformu pro interoperabilitu.
Díky robustnímu rozhraní pro programování aplikací (API) ObjectARX pro AEC
mohou vývojoví partneři Autodesku využívat ve svých aplikačních nadstavbách
funkce objektového modelu AutoCAD Architectural Desktopu. Různé nadstavbové
aplikace jsou díky tomu navzájem interopera-bilní. Nový software také podporuje
IFC (Industry Foundation Classes) na základě specifikací IAI. Uživatelé budou
moci sdílet objektové modely prostřednictvím IFC importní/exportní utility,
která bude na Webu zveřejněna v průběhu letošního roku.
(jam)
8 1975 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.