Automatická instalace

Nástroj určený IT administrátorům pro zjednodušení procesu automatické simultánní instalace a konfigurace nejrůzně...


Nástroj určený IT administrátorům pro zjednodušení procesu automatické
simultánní instalace a konfigurace nejrůznějších softwarových produktů
představila firma Macrovision. Software FlexNet Publisher Installation Modul
využívá autonomní samosprávné technologie Solution Installation od IBM. Produkt
byl dle Macrovisionu navržen pro maximální zefektivnění a snížení objemu
manuální práce potřebné pro instalaci a konfiguraci aplikací, operačních
systémů, databází a middlewaru, jež obě firmy a jejich zákazníci ve svých
systémech dodávají.
Samotná firma IBM označila produkt za výsledek dvouleté spolupráce s firmou
Macrovision, jenž přináší podnikovým administrátorům efektivní nástroj správy
softwarového prostředí.
Na základě vlastního výzkumu IBM uvádí, že minimálně 28 % všech pádů aplikací a
obecně softwarových systémů je zapříčiněno chybami vzniklými při jejich
manuální instalaci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.