Automatizovaná instalace serverů

Mnoho firem má desítky či dokonce stovky serverů připojených k podnikové síti. Nasazení nových serverů nebo aktuali...


Mnoho firem má desítky či dokonce stovky serverů připojených k podnikové síti.
Nasazení nových serverů nebo aktualizace stávajících serverů opravami a novými
verzemi softwaru tak může být nekonečným stereotypem. Microsoft nedávno uvolnil
nástroj ADS (Automated Deployment Services), který zajišťuje automatickou
instalaci serverového softwaru na nové servery. Rozhodli jsme se tento nástroj,
který je součástí Windows Server 2003 Enterprise Edition a lze jej stáhnout
také pro Standard Edition, vyzkoušet a porovnat s konkurenty v této oblasti
nástroji od firem Altiris a Novell.
Všechny tři produkty používají podobnou architekturu: ovládací server, jeden či
více referenčních systémů pro tvorbu diskových obrazů a cílové servery, na něž
se tyto obrazy instalují. Jak Microsoft ADS, tak Altiris SPS (Server
Provisioning Suite) využívají k ukládání informací o jednotlivých serverech i
velkých diskových obrazů SQL Server. ZENworks pracuje s Novell eDirectory.
V případě ADS se jedná o zajímavý produkt: jednoduchý, snadno instalovatelný a
použitelný. Má některé funkce, které ostatní nemají, jako je například
schopnost instalovat Windows Server 2000 či 2003 na libovolném odpovídajícím
hardwaru bez jakéhokoliv skriptování. Umí také využívat Microsoft SQL Server
Desktop Engine a plnou verzi Microsoft SQL Serveru 2000 k ukládání dat do
diskového obrazu operačního systému, který má být nainstalován. Negativní
stránkou naopak je, že s ADS lze instalovat pouze Windows Server verzí 2000 a
2003.
Nastavení aplikací Altiris SPS a Novell ZENworks je složitější, instalace
diskového obrazu serverového softwaru je pak obtížnější jen nepatrně. Tyto
produkty jsou však schopny instalovat a spravovat mnohem více serverových
operačních systémů. Navíc jak SPS, tak ZENworks nabízejí vzdálenou správu
serverů; správu, instalaci a kontrolu oprav pro operační systémy a aplikace;
sběr, správu a aktualizaci dat v inventáři a konečně kontrolu chodu serveru.

Altiris SPS
Server Provisioning Suite (dále jen SPS) společnosti Altiris je srozumitelnou
sadou aplikací zahrnujících instalaci a správu aplikací (licence a monitorování
funkčnosti), správu oprav, monitorování síťového provozu a zálohování a obnovu
pomocí diskových obrazů. K ukládání konfiguračních údajů, diskových obrazů a
dalších dat využívá SPS Microsoft SQL 7 či SQL Server 2000, přičemž podpora
samostatného SQL Serveru zajišťuje vyšší škálovatelnost.
Po instalaci centrálního Notification Serveru se již začnete zabývat
jednotlivými produkty celého balíku. Instalace SPS není integrovaná každá
aplikace je samostatná, s oddělenou dokumentací a instalací, takže celý proces
trvá déle. Jakmile jsou aplikace nainstalovány, ke všem lze přistupovat a
ovládat je pomocí jednoho rozhraní webového prohlížeče.
Instalační server podporuje specifikaci Wired for Management Application od
Intelu a PXE pro vzdálené bootování. Nabízí také podporu pro Altiris BootWorks
jde o startovací disketu na bázi DOSu, která zajišťuje připojení k Notification
Serveru nutné k dokončení instalace. Je také vhodná pro počítače, jejichž
síťová karta nepodporuje PXE.
Vytváření a instalace diskových obrazů je poměrně jednoduchá. Kromě vytváření
diskového obrazu úplného operačního systému lze tvořit také obraz obsahující
aplikace, opravy nebo service packy a automaticky je instalovat na vyžádání
nebo ručně. SPS umí rovněž migrovat uživatelská nastavení (položky registru,
konfigurační soubory atd.), což zjednodušuje proces přesunu uživatele z jednoho
systému na jiný.
SPS lze také integrovat s Microsoft SMS (System Management Server), a získat
tak plně vybavené prostředí pro správu a instalaci serverů a aplikací. Příští
verze, která by měla být k dispozici již v nejbližších týdnech, bude podporovat
více Notification Serverů současně a bude se integrovat s Microsoft ADS
(Automated Deployment Services). Uživatelé tak získají kombinaci správy serverů
s jinými operačními systémy než Windows spolu se snadnou instalací na různé
typy hardwaru, kterou nabízí ADS.

Microsoft ADS
Celková konfigurace ADS (včetně instalace ADS serveru a SQL Desktop Engine) nám
zabrala méně než hodinu, což vypovídá o jednoduchosti této aplikace.
Zajímavostí tohoto produktu je, že diskový obraz operačního systému lze
vytvořit na jednom počítači a poté ho můžete instalovat na mnoha obdobných
typech hardwaru, aniž by bylo nutné psát skripty, které se postarají o jiný typ
grafické karty, síťové karty nebo další nutné ovladače. Jsou zde však jistá
omezení: všechny systémy musejí být buď jednoprocesorové, nebo víceprocesorové,
a musejí používat společný HAL (Hardware Abstraction Layer), což je ovladač na
nejnižší úrovni, který Windows využívají.
ADS využívá MMC (Microsoft Management Console) a instaluje se jako snap-in,
který se stará o instalaci. SQL Desktop Engine je méně škálovatelný než plná
verze SQL Serveru, ale snáze se instaluje a nastavuje. ADS nezamýšlí konkurovat
System Management Serveru (SMS) v oblasti správy záplat, monitorování systému,
vzdáleného ovládání atd. Stará se pouze o instalaci diskových obrazů. Pokud
potřebujete něco do diskového obrazu přidat, můžete to udělat buď ručně, nebo
vytvořit obraz nový (jde to snadno a rychle).
ADS server funguje rovněž jako PXE (Preboot Execution Environment) a DHCP
server a je schopen řídit systémy podporující PXE dříve, než se pokusí
nabootovat z lokálního disku. Postará se o rozdělení disku a instalaci
operačního systému, aniž by k němu musel mít správce fyzický přístup.
Vzhledem k omezením týkajícím se platformy se nejedná o nástroj vhodný pro
heterogenní sítě, ale co umí, dělá dobře a je k mání zdarma.

ZENworks 6
Balík ZENworks 6 obsahuje ZENworks for Servers 3.02, ZENworks for Desktops 4 a
ZENworks for Handhelds. První dvě součásti jsou nezbytné pro úplné řešení
ZENworks for Servers se nestará o instalaci operačních systémů a tuto práci
ponechává na ZENworks for Desktops. ZENworks již nevyžaduje, aby na síti byl
instalován NetWare, ale pracuje s Novell eDirectory, která funguje na
operačních systémech NetWare, Windows NT nebo Windows 2000. Vyžaduje také
webový server Apache, aplikační server Tomcat, Java Virtual Machine a software
Novell ConsoleOne. Stejně jako u SPS instalace těchto součástí není
integrována, takže je musíte nainstalovat jednu po druhé.
Jakmile je nainstalován veškerý podpůrný software, ZENworks poskytují
neobyčejně silné řešení pro oblast instalace a správy. Umějí instalovat
operační systémy, opravy či aplikace v závislosti na roli serveru a také
modifikovat libovolný aspekt systému, pokud se tato role změní. ZENworks
nabízejí jednotné rozhraní pro správu Windows NT Server, Windows Serveru 2000 a
serverů Linux a Solaris, stejně jako monitorování sítě a zatížení a funkčnosti
serverů a jejich vzdálené ovládání.
Obdobně jako SPS i ZENworks nabízejí celou řadu funkcí daleko překračujících
rámec instalace operačních systémů. Správa na základě rolí sahá až na úroveň
uživatelů a jednotlivých pracovních stanic; jelikož většina systémových
administrátorů se musí starat jak o správu serverů, tak o uživatele, je možnost
provádět obojí z jediné konzole výhodou.
Správci sítě, kteří nejsou obeznámeni s aplikací NetWare, mohou zpočátku váhat
s pořízením ZENworks 6, ale tento balík nabízí silné funkce, navíc instalace
eDirectory není obtížná. Další požadavky na instalaci a správu se neliší od
produktu firmy Altiris, přičemž eDirectory poskytuje detailní kontrolu a řadu
možností automatizace, kterým se SPS dosud nemůže rovnat.

Co zvolit?
Mezi dedikovanou povahou softwaru pro instalaci a jeho komplexností je přímá
úměra. Pokud se produkt snaží být heterogenní a srozumitelný, je jeho nasazení
a užívání složitější, proto je komplexní povaha Altiris SPS a ZENworks
pochopitelná.
Microsoft ADS nabízí nejomezenější možnosti pro instalaci serverů ze všech tří
testovaných produktů, ale na druhé straně je zdarma a jeho nastavení a použití
je snadné. Instalace SPS a ZENworks je poměrně komplexní a cena je v porovnání
s ADS vysoká, ale zato poskytují více funkcí a podporují více operačních
systémů. Nabízí se otázka: Pokud SPS i ZENworks nabízejí více funkcí, proč
používat ADS? Jednoduchá odpověď je zdarma.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.