Automatizované strategické řízení provozu v sítích

Nazývá se to strategické řízení, strategicky řízená počítačová síť nebo řízení provozu sítě založené na ...


Nazývá se to strategické řízení, strategicky řízená počítačová síť nebo řízení
provozu sítě založené na stanovené strategii. Ať už to nazvete jakkoliv, bude
tato koncepce vyžadovat od jednotlivých uživatelů, členů pracovních skupin i
uživatelů počítačových sítí v jednotlivých odděleních podniku zavedení a
posílení pořádku, funkční celistvost a zodpovědnost ve finančních otázkách.
Strategické řízení v podstatě vyžaduje zavedení řady automatizovaných
rozhodovacích procesů, které zajistí určitou kvalitu daného typu služeb,
stanovených na základě podnikových priorit. Programový kód s příslušnými
instrukcemi může být přímo součástí systémů pro správu sítě, nástrojů pro
analýzu a hlášení úrovně služeb, směrovačů, přepínačů, serverů, databází,
aplikací a zálohovacích systémů, nebo může s libovolnou kombinací těchto
systémů spolupracovat.
Typickým příkladem uplatnění strategie řízení provozu může být situace, kdy
přepínače, směrovače a síťová přístupová zařízení hledají za pomoci
automatizovaných rozhodovacích procesů nejvolnější spojovací cesty. Tento
rozhodovací proces může být zajišťován přídavnými softwarovými moduly na všech
významnějších síťových uzlových bodech, speciálním programem pro danou
platformu řízení provozu na počítačové síti nebo zvláštními servery.
Moduly, které automatické rozhodovací procesy zajišťují, přijímají od přepínačů
a dalších síťových uzlových bodů požadavky na spojení, přebírají z databází a
adresářů informace o strategii řízení provozu sítě a na základě této strategie
patřičným způsobem nakonfigurují síťová zařízení.
Jedním z příkladů uplatnění takového rozhodovacího procesu v reálném čase je
postup, jakým libovolný typ elektronické transakce obchod s akciemi, peněžní
převod nebo maloobchodní prodej a s ní spojená operace ověření bezpečnosti této
transakce dostává v síťovém provozu přednost před přenosem dat elektronické
pošty nebo běžným zpracováním dat při zálohovacích procesech.
Jako další příklad lze uvést postup při udělování přednosti v přístupu do sítě
a v přístupu k síťovým zdrojům nebo stanovení strategie, podle které bude
dávána přednost uživatelům síťově náročných aplikací SAP R/3 před uživateli
pracujícími s tabulkovým procesorem Excel.
Příklady z praxe
Hodně případů zavádění automatizované strategie řízení je spojeno s dynamickým
rozvojem IP telefonie. Podle firmy Cisco Systems používají software pro
automatizovanou strategii řízení Network Registrar a Access Registrar takoví
zákazníci, jako je Boston College nebo poskytovatel síťových služeb firma
MediaOne; a to k aktivaci, konfiguraci a zaznamenávání IP adres studentů či
zákazníků.
Podobně i Kurtiss Lindeman, zákazník firmy 3Com, který je správcem sítě ve
státní obchodní akademii Fisher College of Bussines, uvádí, že používá
automatizovanou strategii řízení k ovládání přístupových práv, při registraci
IP adres a určování priorit připojení pro přibližně 2 750 členů pedagogického
sboru, zaměstnanců a studentů akademie. "Strategie samotná může být pěkně
mlhavá záležitost," tvrdí Linderman. "I když je řada technologií pro
automatizovanou strategii řízení prozatím značně nespolehlivá, v dlouhodobém
výhledu se zdá být rozumné snažit se dosáhnout jako konečného cíle počítačové
sítě, jejíž provoz je zcela ovládán systémy pro automatizovanou strategii
řízení."
Kořeny uvedené technologie se nacházejí v bezpečnostních systémech a odborníci
přes bezpečnost provozu počítačových sítí souhlasí s tvrzením, že ucelená
podniková strategie a praktiky při provozu sítě jsou právě tím, okolo čeho se
jejich práce točí. Ale nejvíc povyku tropí kolem automatizovaných metod
strategického řízení firmy dodávající síťová zařízení, jako je 3Com, Cabletron
a Cisco, a hlavní dodavatelé softwaru pro správu podnikových sítí, kterými jsou
například firmy Computer Associates a Hewlett-Packard.
Nabídka výše zmíněných výrobců v oblasti automatizované strategie řízení
představuje řadu speciálně zaměřených produktů určených pro zajištění
bezpečnosti, přístup na Internet, virtuální privátní sítě, virtuální sítě LAN
apod.
Jasný DEN
Dalším potenciálním klíčovým prvkem, který by mohl implementaci automatizované
strategie řízení počítačových sítí urychlit, je společná iniciativa společností
Cisco a Microsoft, nazvaná Directory Enabled Networks (DEN), která je zaměřena
na stanovení obecného formátu pro ukládání dat, která obsahují informace o
uživatelích, síťových zařízeních, systémech a aplikacích. Všeobecně se očekává,
že budou servery zajišťující automatizovanou strategii řízení provozu schopny
zužitkovat údaje ve formátu DEN někdy během tohoto roku. Jsou zde ale určité
pochybnosti v souvislosti s integrací DEN s Active Directory, což je
technologie společnosti Microsoft, která je obsažena v jejím poněkud opožděném
operačním systému Windows NT 5.0.
Pro podnikové správce počítačových sítí a informačních systémů tento rozruch
okolo automatizované strategie řízení provozu přichází právě v době, kdy se
topí v záplavě jiné práce často také při tlaku na úsporu pracovních sil. To
může být důvodem, aby se poohlédli po nových nástrojích, které by umožnily
větší automatizaci práce.
Theo Forbath, samostatný konzultant z bostonské firmy Northeast Consulting
Resources, však radí, aby se personál počítačových sítí a oddělení IT při
automatizaci strategie řízení zaměřil zpočátku na nejjednodušší problémy
provozu a pokusil se je vyřešit pomocí prostředků, které již mají.

8 2732 / pen

Vývoj a objem trhu
IDC předpovídá trhu se systémy pro řízení provozu počítačových sítí pro rok
2000 v USA objem na 3 miliardy dolarů. Automatizované "policy-based" systémy
však nebyly v této prognóze uváděny jako samostatná skupina. Systémy pro
strategii řízení jsou těsně svázány s ostatními prvky pro počítačové sítě, jako
jsou směrovače, přepínače a servery, s nabídkou služeb VPN a Internetu a s
rostoucí nabídkou softwarových aplikací.
Za průkopníka bývá v oblasti systémů pro automatizované řízení provozu
označována společnost Cabletron, která v roce 1995 dostala od Johna McConnella,
prezidenta firmy McConnell Consulting v Boulderu ve státě Colorado, "jedničku
za přístup k automatizaci strategie řízení provozu sítě". Myslel tím hlavně
produkt SecureFast Line, ale i řadu dalších síťových produktů, na jejichž
vývoji se Cabletron podílel.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.