B2B bez jazykové bariéry

Další internetovou aplikaci spadající do kategorie B2B řešení představila společnost Economy.cz. Firma rovněž sděl...


Další internetovou aplikaci spadající do kategorie B2B řešení představila
společnost Economy.cz. Firma rovněž sdělila jméno svého investora, kterým je
Fond rizikového kapitálu.
Ono velké písmeno v názvu firmy není kupodivu překlepem, jedná se skutečně o
jméno subjektu. Fond navýšil základní jmění firmy Economy.cz o 2 miliony Kč.
Částka je samozřejmě určena pouze pro rozjezd projektu a Economy.cz se brzy
hodlá poohlédnout po dalším investorovi.
Economy realizuje tvorbu systému AllyTrade, což má být další tržiště z oblasti
B2B. O fungování serveru lze získat určitou představu na stránkách http://
www.eco nomy.cz, reálný provoz má začít na počátku příštího roku.
Na rozdíl od většiny stávajících vývěskových služeb má být tržiště AllyTrade k
dispozici v několika zemích a jazykových mutacích. Pro klienty (tato varianta
přístupu však bude samozřejmě zpoplatňována) má být navíc připravena
překladatelská služba, která umožní kontakt i mezi subjekty z různých zemí,
především z regionu střední a východní Evropy. Přímo v rámci služeb serveru
dojde pak také k vlastnímu uzavření obchodu.
Placená varianta má obnášet rovněž aktivní informování o možných příležitostech
(nové potenciální zakázky apod.), součástí služeb serveru je i příslušná
databáze firem (v první fázi cca 20 tisíc, z toho tři čtvrtiny tuzemských
subjektů) a dle několika kategorií členěný seznam výběrových řízení, která
vypisuje Evropská unie.
0 3109 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.