B2B tržiště mají problémy

Podle IDC vzniklo v průběhu posledních 18 měsíců přibližně 1 000 b2b tržišť, přitom transakce ve skutečnosti pro...


Podle IDC vzniklo v průběhu posledních 18 měsíců přibližně 1 000 b2b tržišť,
přitom transakce ve skutečnosti provádí jenom zhruba stovka z nich. Desítky
tržišť neuspěly, nicméně v současnosti je aktivních celosvětově asi 700 z nich.
Podle předpovědí Boston Consulting Group bude v roce 2004 jedna ze tří
amerických firem provádět své b2b transakce on-line. Mnohé ze společností,
které se hodlaly orientovat čistě na provozování tržiště, byly nuceny změnit
svoji politiku a věnují se poskytování nejrůznějších poradenských služeb apod.
Jak se ukazuje, nestačí firmám pouze poskytnout možnost provádět své obchody
on-line namísto prostřednictvím telefonu, proto se mnozí provozovatelé snaží
nabídnout další funkce, jako např. možnost spolupráce nakupující a prodávající
strany na designu produktu atd.
Elektronická tržiště existují ve třech různých modelech: Konsorcia jsou
vlastněna předními průmyslovými prodejci, veřejná tržiště jsou řízena třetí
stranou a privátní tržiště jsou provozována jednou společností a jejími
vybranými dodavateli. Trendem, který určuje směr vývoje této oblasti, jsou
přitom privátní tržiště, případně konsorcia. Model privátních tržišť je úspěšný
už od samého počátku, neboť nakupující společnosti mohou lépe regulovat své
výdaje bez skrytých nákladů v podobě poplatků firmě provozující tržiště. V
případě veřejných tržišť vstupuje do hry třetí strana, která si může nárokovat
poplatky ve výši např. 0,25-5 % z každé transakce. Najdou se pochopitelně i
případy fungujících veřejných tržišť. Nakupující strana vyhledává nejvýhodnější
ceny, zatímco prodejce má možnost minimalizovat své skladové zásoby. Problémem
může být také to, že pokud se jedná o první transakci s určitým dodavatelem,
nakupující se chce ujistit, že má jeho potenciální dodavatel dobrou pověst a je
považován za spolehlivého. Podle názorů odborníků je pro budoucnost veřejných
tržišť důležitý přechod na odlišný model od transakčně založeného k nabídce
softwaru a služeb.
Analytikové tvrdí, že není těžké uhodnout, v čem tkví jádro celého problému.
Poté, co se objevilo množství provozovatelů jako VerticalNet či Commerce One,
kteří přinesli potřebnou infrastrukturu, většina firem už pouze čekala, co
přijde dál. Málokdo si přitom uvědomil, že největší kus práce je stále ještě
před nimi. Aby měly B2B tržiště šanci na úspěch musí především zajistit
zjednodušení celého obchodního procesu. Nejde jen o rychlejší provádění
transakcí, ale přizpůsobení celého tržního prostředí on-line světu.
1 1500 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.