B2C po česku - Nejvíce se stále prodávají CD a knihy

První položenou otázkou byly způsoby platby za internetové nákupy. Do statistiky se počítali pouze uživatelé, kteř


První položenou otázkou byly způsoby platby za internetové nákupy. Do
statistiky se počítali pouze uživatelé, kteří již někdy něco on-line koupili.
Bylo povoleno více odpovědí, součet proto nedává 100 %. Jak se ukazuje, stále
převládá placení dobírkou.
Další otázka šetření se týkala toho, zda respondenti (tedy uživatelé Internetu)
již někdy na Internetu nakupovali, eventuálně zda tak chtějí učinit v nejbližší
budoucnosti. Zkušenosti s nákupem má už údajně okolo 80 % uživatelů Internetu
(překvapivě vysoké číslo) a více než polovina se chystá v příštích dvou
měsících v internetovém nakupování pokračovat.
Jak už bývá zvykem, průzkum se soustředil i na poměr mezi různými komoditami.
Respondenti byli tázáni zvlášť na jednotlivé kategorie zboží, výsledná čísla
tedy opět logicky nedávají dohromady 100 %.
Výsledky vidíte v grafu, zbývá dodat, že pod 2% hranicí zůstaly např.
potraviny, hračky, letenky, akcie, automobily či erotické zboží.
V dnešní době se hodně diskutuje o budoucích podobách internetové reklamy. Může
být proto zajímavé vědět, jak tento fenomén vnímají samotní uživatelé.
Společnost Taylor Nelson Sofres zjistila, že většina návštěvníků webových
stránek vnímá množství reklamy jako přiměřené. Přesvědčení, že na českém
Internetu je příliš mnoho reklamy, však vyjádřila přibližně třetina respondentů
a tento fakt může být pro provozovatele serverů poměrně varovným znamením. Na
druhé straně existuje překvapivě velká tolerance k reklamním e-mailům. Většina
respondentů uvedla, že jim "v rozumné míře nevadí". Nejtolerantnější k poště
reklamního typu byli logicky především uživatelé freemailových služeb.
Společnost Taylor Nelson Sofres se v rámci šetření iOmnibus pokusila také
zjistit penetraci mobilními telefony. Podle výsledku má dnes mobilní telefon
již více než polovina dospělé populace (54 %). Protože uživatelé mobilů se
rekrutují i mezi mládeží, lze předpokládat, že celkový počet se blíží 5
milionům.
K dalším průzkumům, které můžete najít na stránkách http:
//www.tnsinteractive.cz, patří např. odhad volebních preferencí uživatelů
Internetu. Americká divize společnosti se pak soustředila na otázku
širokopásmového Internetu v USA. I zde není zatím procento uživatelů
připojených přes technologie DSL příliš velké a hlavním limitujícím faktorem je
údajně cena.
(pah)
1 0981 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.