Balík Visual Studio 2005 v další fázi

Visual Studio 2005 je nejnovější verzí vývojového balíku firmy Microsoft. Na rozdíl od svého bezprostředního předc...


Visual Studio 2005 je nejnovější verzí vývojového balíku firmy Microsoft. Na
rozdíl od svého bezprostředního předchůdce Microsoft Visual Studia .Net 2003
byl z názvu produktu vypuštěn přídomek .Net, což odráží skutečnost, že moderní
verze Windows (zejména Windows XP a Windows Server 2003) jsou postaveny
výhradně na nyní zavedeném .Net rámci (ten byl s příchodem Visual Studia 2005
aktualizován na verzi 2). Staré časy, předcházející éře .Net, jsou prostě
minulostí.
Stejně jako předchozí verze obsahuje i Visual Studio 2005 (dále jen VS 2005)
řadu souvisejících vývojářských aplikací. Visual Studio Web Developer je IDE
pro vývoj webových projektů, kromě toho jsou k dispozici programovací nástroje
pro vývoj desktopových aplikací ve Visual Basicu, C++, C# a J# ("Microsoftí"
verze Javy). Jelikož je stále složitější nalézt hranici mezi desktopovými a
internetovými aplikacemi, nepřekvapilo nás, že VS 2005 vyžaduje ke svému
spuštění nainstalovaný Internet Explorer 6. Při prvním spuštění aplikace je
nutné zvolit výchozí profil což zjednodušeně řečeno znamená, že VS 2005
sdělíte, jaký druh vývoje hodláte převážně realizovat. Zvolená možnost pak bude
mít přednost pokaždé, když budete vytvářet nový projekt, alternativní možnosti
pak budou nabízeny vedle ní v jiné sekci.

Nové sekce
Základní práce s VS 2005 je velmi podobná předchozí verzi, což z hlediska
použitelnosti představuje snadný přechod na nový produkt. Hlavním rozdílem je
pouze to, že panel nástrojů nyní obsahuje sekce pro Crystal Reports entity,
položky vztahující se k databázím, průzkumníka řešení (okno, v němž se
zobrazuje, jaké položky obsahuje daný projekt a které projekty jsou součástí
daného vývojového řešení) a také novou záložku Datové zdroje, kde lze definovat
připojení k databázi.
Od předchozí verze se nezměnila ani skutečnost, že VS 2005 umožňuje vyvíjet
vedle aplikací pro Windows také například webové stránky na bázi ASP.Net,
webové služby (funkce vystavené na webu pomocí SOAP/WDSL), aplikace pro Windows
CE zařízení (např. Pocket PC a Smart Phones) a aplikace pro Office. Posledně
zmíněná funkce se integruje s balíkem Office 2003, který musíte mít
nainstalován na počítači určeném pro vývoj; i když u VS 2003 bylo možné využít
funkce pro interoperabilitu s Office, nová verze nabízí daleko užší integraci s
Office, a vývoj aplikací pro tento kancelářský software je tak mnohem
vizuálnější než dříve. Poslední důležitou položkou, která stojí za zmínku, je
databázový projekt SQL Server; jednou z klíčových funkcí nadcházející verze SQL
Serveru 2005 je těsná integrace s .Net CLR (Common Language Runtime), takže VS
2005 je pochopitelně jasně se nabízející volbou pro vývoj integrovaných .Net/
SQL aplikací.
Nástroje pro vývoj webových stránek jsou rovněž podstatně méně těžkopádné,
pravděpodobně díky lepší integraci s Internet Explorerem. Starší verze zaplnila
výchozí webový adresář spoustou smetí a působila spíše dojmem jakési dodělávky;
nová verze si nechává své soubory pro sebe a zdá se, že využívá svůj vlastní
HTTP server pro obsluhování požadavků.

Jednodušší ladění
Vývojové a ladicí nástroje jsou rovněž v porovnání s předchozími verzemi
vylepšeny. Prohlížení různých proměnných při ladění je nyní jednodušší a
intuitivnější díky novému vizualizačnímu nástroji. Také se zlepšilo ladění
vícevláknových programů body přerušení (breakpointy) lze přidávat do
jednotlivých vláken, nikoliv jak tomu bývalo pouze do zdrojového kódu, který je
společný pro všechna podobná vlákna. Zvláště šikovná je pak funkce "uprav a
pokračuj", která umožňuje měnit zdrojové kódy za chodu; v předchozích verzích
bylo nutné ukončit běžící objektový program a až poté upravovat kód, zatímco
nyní lze příslušnou část změnit a hned poté pokračovat.

XML v kurzu
Stejně jako u většiny nových produktů Microsoftu se dostalo větší pozornosti
také XML, který je využíván jednak jako společná struktura pro konfigurační
soubory a jednak je mnohem lépe podporován jakožto objektová struktura tj. máte
k dispozici XML editor, podporu pro XSL v nástroji pro ladění a automatizované
funkce pro takové činnosti, jako je překlad DTD na schémata.
Visual Studio 2005 obsahuje veškeré funkce, které byly navrženy a odzkoušeny v
podobě doplňků k nejrůznějším produktům od chvíle, kdy se firma Microsoft
rozhodla přijmout .Net CLR a rodinu XML jakožto klíčové komponenty. Současně se
zdá, že výrobce vyslyšel požadavky vývojářů a vylepšil IDE a ladicí nástroje.
Betaverze má dosud několik chyb, což ale není zvláštním překvapením, a
doufejme, že většina z nich bude odstraněna před uvedením produktu na trh na
jaře příštího roku.

Microsoft Visual Studio 2005 Beta
+integrace s Office a SQL Serverem 2005 pro vývoj bohatých databázových
aplikací, výrazně vylepšené IDE, vylepšené ladicí nástroje
-kvůli těsné integraci s Office 2003 a SQL Serverem 2005 se zdá, že mnoho
vývojářů dá přednost využití MSDN předplatného pro vývojáře (zahrnuje příslušné
licence pro SQL Server a Office), spíše než by si pořizovali licenci na Visual
Studio 2005 samostatně
Výrobce: Microsoft, www.microsoft.cz
Cena: dosud nebyla stanovena

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.