Ballmer: .NET znamená integraci

Proč by vlastně firmy měly věnovat pozornost platformě Microsoft .NET? Existují obrovská množství informací, které j...


Proč by vlastně firmy měly věnovat pozornost platformě Microsoft .NET?
Existují obrovská množství informací, které jsou dnes v podstatě blokovány v
back-office systémech. Proto chceme firmám umožnit tato data sloučit v nových
aplikacích. Chceme jim pomoci také s jejich zpřístupněním zákazníkům a
obchodním partnerům. Námi navrhované řešení znamená v podstatě obalit data XML
a následně vybudovat aplikace, jež je spojí s XML infrastrukturou. Jde tedy
především o integraci podnikových aplikací, o B2B a o to, abychom informace
přenesli z back-office systému do oblasti front-office.
V čem spočívá jádro obchodního modelu, který stojí za Microsoft .NET?
Vybudujeme software, servery a nástroje, které v sobě mají zabudovány
schopnosti platforem .NET a XML, a ty budeme prodávat stejně tak, jako dnes
prodáváme software. Také chceme nabízet řadu služeb zaměřených spíše na koncové
uživatele než na vývojáře například datový sklad zákazníka umístěný na
Internetu. Tyto dodatečné služby si bude možno přikoupit jako součást Windows,
Office nebo dalších produktů. Vývojářům hodláme účtovat jakýsi paušální roční
poplatek za využívání našich služeb, protože služby vývojářům pro nás
představují značné provozní náklady. Neuvažujeme ovšem o žádném modelu, jenž by
vyžadoval transakční poplatky a podobné záležitosti.
HailStorm by zřejmě měl být prvním přiblížením k novému modelu. Plánujete další
verze pro různé segmenty zákazníků?
HailStorm, tak jak byl ohlášen, je zaměřen na koncového uživatele. Ovšem je
možné, že představíme i další schéma orientované na jiné cílové skupiny. Zcela
určitě budeme mít nabídku pro malé firmy.
Kdo bude tyto služby dodávat? Microsoft, systémoví integrátoři, nebo snad
telekomunikační operátoři?
Základem našeho podnikání je software. Z toho vyplývá nutnost partnerství mezi
námi a telekomunikačními operátory. Je zřejmé, že poskytovatelé Internetu budou
pro realizaci těchto služeb velmi důležití. Chápeme to tak, že právě oni budou
těmi nezbytnými firmami a že naše obchodní zájmy jsou vzájemně propojené. Právě
se snažíme vyřešit problém, jak vytvořit skutečné partnerství, které by
poskytlo zákazníkům co nejbohatší soubor dat a telekomunikačních služeb.
Jaký bude dopad tohoto trendu pro IT odborníky? Stanou se z nich generální
dodavatelé, kteří budou nabízet různé řady služeb přes Internet?
Ano, ale až přibližně za deset let. To, v čem je skutečný význam pro většinu
oddělení IT, jsou lepší vývojové nástroje, lepší servery, prostě schopnost
tvořit aplikace snadno integrovatelné s jinými programy. Nemyslím si, že se
základní model nějak zásadně změní v průběhu nejbližších tří let. To, co se ale
během této doby opravdu změní, je fakt, že lidé budou vyvíjet a implementovat
aplikace, které se budou stále více integrovat s platformami .NET a XML jako
prostředky vzájemné výměny.
Pokud uvážíme energii, která stojí za Javou mezi vývojáři a firemními
zákazníky, odkud chcete brát hybnou sílu pro váš přístup?
To je klasický problém, kdy lidé, kteří tvrdě kritizují nový fenomén, nejsou
vždy totožní s těmi, kteří nejvíce investují do přístupu stávajícího. Nelze
současně dodávat platformu, a přitom nechat své zásadní aplikace zaostávat,
protože byste pak byli k smíchu. Ale velká část těch, kteří rychle přijímali
nové technologie, byly menší podniky a začínající firmy snažící se o vstup na
trh.
Myslím, že Java je ve skutečnosti k ničemu. Nakonec se stejně všichni budou
muset chopit XML. Java je nedokonalá a aplikace proto budou postupem času stále
více přecházet na XML dotazy. Jednotlivé programy budou spojeny jen volně,
nikoliv tak, jak to doporučuje dnešní způsob programování v Javě. To ovšem
neznamená, že lidé nebudou moci používat Javu jako programovací jazyk, nebo
využít své dovednosti týkající se Javy ve světě XML. Ale Java 2 Enterprise
Edition (J2EE) a javovský operační systém budou nakonec zavrženy. Prostě se ve
vývoje posuneme do další fáze.
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Microsoftem a Sunem, co se týče role XML?
XML je nejen formát pro přenos informací, ale také v sobě implikuje model
programování. Neposílám program v Javě, který někdo jiný spustí. Pošlu mu
zprávu v XML a on mi v XML odpoví. Ano, je to formát pro výměnu dat, ale je to
stejně tak hlavní způsob, jakým můžete napsat volně spřažené aplikace, které se
navzájem rozšiřují, doplňují a spolupracují. Na rovinu nevěřím, že to Sun
chápe. Nebo možná že ano, ale ze strategického pohledu je pro ně nevýhodné to
chápat.
Jaký je váš pohled na probíhající válku mezi Oraclem a IBM na poli databází?
Pokud necháme stranou mainframové databáze, což je samo o sobě velmi
specializovaný trh, pak jsme druzí na světě v prodeji databází. Naše obchody se
pohybují v rozsahu více než jedné miliardy dolarů. Vím, kdo je číslo dvě a IBM
to není. Oracle je v tomto závodě obrazně řečeno v čele pelotonu. Ale svět
postupně směřuje k serverům postaveným na architektuře PC, a tam opravdová
bitva probíhá mezi Microsoftem a Oraclem. Na platformě Windows už jsme dokonce
před Oraclem. Když se podíváme dopředu, pak se XML musí nutně stát součástí
strategie skladování dat i programování.
Microsoft ztratil spoustu času a energie v boji internetových prohlížečů. Stála
tato válka při pohledu na omezené uživatelské rozhraní prohlížeče vůbec za to?
Zatím se nám nepodařilo dostat ze sebe to nejlepší. Ale začínáme s tím něco
dělat. Nicméně dnes si můžete vybrat buď do značné míry základní, rudimentární
uživatelské rozhraní, nebo rozhraní v podobě prohlížeče. A my jsme začali s
bouráním této zdi. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem pracují Windows XP
nebo Office XP, pak vidíte buď prohlížeč integrovaný v aplikaci, nebo aplikaci
integrovanou do prohlížeče. Začínáme je splétat dohromady až k bodu, kdy v
podstatě nebude možné říci, kde začíná a končí kód vlastní aplikace a kód
prohlížeče. A to je ta správná cesta. Prohlížečem všechno nekončí a s odstupem
několika let, až budeme mít skutečně kompletní implementaci, nebudete schopni
najít rozdíl.
Na kterých dalších věcech je podle vás třeba pracovat?
Těch oblastí je spousta. Podařilo se nám velmi dobře přestavět model
serverového programování, ale pořád zbývá udělat dost práce na modelu
programování na straně klienta. Souborové systémy musejí vědět o XML
dokumentech a smarttagy jsou jen počátkem toho, jak se snažíme naučit
uživatelské rozhraní využívat informace na bázi XML. Stále také zbývá spousta
práce na všech částech systému cachování, adresování, proxy, prostě všechno.
Proč drží Microsoft ve svém portfoliu tolik různých produktů? Nebylo by pro
zákazníky snadnější, kdyby si mohli vyzkoušet a vybrat mezi méně produkty?
To, co naznačujete, je, že některé funkce v našich produktech jsou jednoduše
ignorovány. Zákazník neví o tom, že tam jsou a prodejce tyto funkce v podstatě
neprodává. Takže jsme se změnili z firmy, která se snaží zabalit všechno do
několika málo krabic na společnost, která se nyní snaží dávat své produkty do
většího počtu krabic. Ale lze si přirozeně představit i svět, ve kterém bychom
měli méně produktů, ve kterém by některé z našich konceptů byly lépe
integrovány.
Jak velkou výzvu pro bezpečnost informačních systémů znamenají webové služby?
Považuji to za oblast, která vyžaduje práci, o tom není pochyb. Jestliže
chceme, aby se svět točil kolem XML dokumentů, pak skutečně potřebujeme
standardní a dostatečně bezpečný způsob šifrování XML informací. Spolupracujeme
s konsorciem W3C a některými dalšími společnostmi právě na tvorbě standardů
týkajících se šifrování XML. Tuto práci je nutné vykonat, aby nástup XML byl
tak bezpečný, jak jen to bude možné.
1 1273 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.