Bankovní služby třetího tisíciletí

Není tomu ještě tak dávno, kdy jsme jako klienti banky měli při běžné komunikaci s ní prakticky jedinou možnost př...


Není tomu ještě tak dávno, kdy jsme jako klienti banky měli při běžné
komunikaci s ní prakticky jedinou možnost přijít na přepážku, případně si
předtím vystát frontu a ústně sdělit, jaké máme přání. Nástup moderních
informačních a komunikačních technologií však způsobil i v této oblasti v
posledních letech doslova revoluci. Dnes už prakticky každá banka, a to i v
České republice, nabízí alespoň jeden alternativní komunikační kanál. Tím
nejjednodušším je telefon, následován Internetem a v poslední době k nim přibyl
i mobilní telefon, prostřednictvím služby GSM banking. Pojďme se tedy podívat,
co tyto nové komunikační kanály nabízejí a jak se k jejich využití stavějí
banky působící na českém trhu.
Nechoďte k nám
Známou pravdou je, že obsloužení zákazníka na přepážce (a to platí nejenom pro
banky) je tím nejdražším možným způsobem. Banky už o tomto faktu vědí dlouhou
dobu, ale až masové rozšíření moderních komunikačních technologií a Internetu
jim umožnilo realizovat jejich plány, vytvářet alternativní komunikační kanály
a spustit služby, které se společně řadí do kategorie přímého bankovnictví.
Proč přímého? Protože jako klient banky komunikujete přímo s front-endovým
bankovním systémem, bez potřeby dalšího mezičlánku (pracovnice na přepážce).
S využitím mobilního telefonu či Internetu máte možnost buďto jen provádět
pasivní operace (kontrola zůstatku na účtu, informace o provedených
transakcích), nebo aktivně pracovat se svým účtem (zadávat platební příkazy,
provádět konverze svých prostředků mezi měnami nebo podat žádost o novou
platební kartu). Nabídka jednotlivých bankovních domů působících na českém trhu
se v současné době velmi liší, a to jak v oblasti nabízených kanálů, tak i v
šíři služeb, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici.
Situace ve světě
Ač Internet patří jistě mezi nejatraktivnější kanály pro komunikaci s bankou,
rozhodně se nedá říct, že by vytlačoval např. telefonické bankovnictví. Každá z
těchto služeb totiž má své přednosti zatímco Internet nabízí naprosté pohodlí,
nejširší možnosti a vysoký komfort služeb, mobilní telefon slouží spíše pro
rychlé operace či informace a telefonní bankéř pro poskytnutí podrobnějších
informací a podporu. Proto v nabídce světových bank stále najdete všechny tyto
možnosti.
Jako ve většině oblastí i v poskytování služeb přímého bankovnictví jsou z
obecného pohledu nejdál Spojené státy. Není to ani tak dáno technologickou
vyspělostí ta je srovnatelná s Evropou, a v některých oblastech (např. mobilní
telefony) je Evropa dokonce dál ale spíše finanční dostupností služeb
založených na těchto technologiích. Z tohoto důvodu je dnes v USA více než 8
mil. domácností využívajících služeb přímého bankovnictví.
Co se týče evropského kontinentu, pravděpodobně nejdál jsou skandinávské země,
kde je podpora nových technologií už od začátku 90. let zakotvena přímo ve
vládních programech. Když se to spojí s faktem, že zde sídlí dva ze tří
největších světových výrobců technologií pro mobilní komunikaci (Nokia a
Ericsson), není se čemu divit, že tyto země jsou už několik let na světové
špičce ve využívání mobilních telefonů a Internetu.
Z tohoto pohledu zajímavým příkladem je Francie a Německo. Ve Francii se přímé
bankovnictví velmi rychle rozšířilo díky systému Minitel, který je zde jako
jistá obdoba Internetu provozován už od roku 1980. Dnes používá přímé
bankovnictví touto formou více než 5 milionů Francouzů, což je sice pozitivní,
na druhou stranu Minitel paradoxně brzdí rozšiřování Internetu. Německo zase
zažilo rozvoj služeb přímého bankovnictví v roce 1993, kdy došlo k velkému
nárůstu služeb po telefonu. Německé banky si však včas uvědomily nutnost
obsluhovat klienty pomocí kombinace kanálů a dnes už poskytují i internetové
služby.
Naše historie
V České republice jsou služby přímého bankovnictví na velmi slušné úrovni a
domácí banky za evropským standardem výrazně nezaostávají. V některých
oblastech se jim, nebo lépe řečeno jedné z nich, podařilo dosáhnout i světového
prvenství. Nejprogresivnější bankou na českém trhu je bezesporu Expandia Banka,
která k nám v podstatě pojem přímé bankovnictví v roce 1998 svým vstupem na trh
přinesla.
I když na druhou stranu je pravda, že první náznaky těchto služeb se začaly
objevovat už začátkem 90. let, kdy některé větší banky nabídly svým bonitním
klientům pasivní služby, jako např. dotazování na stav účtu po telefonu apod.
Tyto služby byly postupně doplňovány o některé aktivní transakce chráněné PINem.
První bankou na českém trhu, která nabídla kompletní balík služeb přímého
bankovnictví všemi tehdy dostupnými kanály, byla začátkem roku 1998 Expandia
Banka. Zavedením internetového bankovnictví umožnila svým klientům komunikovat
s bankou prostřednictvím osobní počítače prakticky odkudkoliv. Cenová politika
navíc zaručovala, že služby přímého bankovnictví nebudou určeny jen pro bonitní
klientelu, jako tomu bylo doposud u ostatních bank. Ještě v tomtéž roce zavedla
Expania jako první banka na světě přístup k účtu prostřednictvím mobilního
telefonu a technologie SIM Toolkit.
Některé z forem přímého bankovnictví začaly postupně zavádět i ostatní banky,
ale zpočátku se jednalo pouze o telefonickou komunikaci. Mezi prvními byla
Komerční banka se svou Expresní linkou nebo Austria Creditanstalt se službou
Nonstopbank. V roce 1999 přišla s nabídkou internetového bankovnictví IPB
(která několik měsíců na to zavedla i GSM banking), po ní následovala Komerční
banka a už zmiňovaná Austria Creditanstalt. V současné době nabízí některé
služby internetového bankovnictví na různé úrovni a za velmi odlišných cenových
podmínek už přibližně deset bankovních ústavů a službu GSM bankovnictví dalších
pět.
Telefonní bankovnictví
Rozsah služeb nabízených v rámci telefonního bankovnictví je rozličný. Od
informací o zůstatku na účtech přes aktivní zadávání platebních příkazů až po
sjednávání úvěrů či nákup podílových listů investičních fondů. Také způsob
poskytování služeb a zabezpečení komunikace se liší buď mluvíte přímo s
operátorem (telefonním bankéřem), nebo s hlasovým automatem, kdy vaše interakce
probíhá pomocí číselné volby na klávesnici telefonu s tónovou volbou.
Pasivní způsoby komunikace nabízejí Union banka a IPB, které však pro aktivní
transakce využívají GSM banking. Aktivní transakce zase nabízí většina
ostatních bank (viz tabulka). Nejširší spektrum služeb má jednoznačně Expandia
Banka, kde mohou klienti také využívat největšího množství komunikačních kanálů.
Co vám tedy tato banka nabízí? Pokud se týká služeb pro fyzické osoby, máte v
současnosti možnost vybrat si ze tří cenových programů, které se liší jednak
paušálem a jednak cenami za jednotlivé služby. Jednoduše řečeno, čím větší
měsíční paušál platíte, tím levnější máte poskytnuté služby. Cenový program
Alfa je k mání za 160 korun/měsíčně, program Beta stojí 220 korun a Gama 280.
Mladí lidé do 26 let věku mají všechny programy o 85 korun levnější. Za
jednotlivé platební operace se platí od 8 do 19 korun, v závislosti na použitém
kanálu nejlevnější je Internet, potom GSM a nejdražší je telefonní komunikace s
operátorem.
Patrně nejširší nabídku služeb telefonního bankovnictví má z "kamenných ústavů"
Komerční banka. Její expresní linka poskytuje kromě klasického přijímání
platebních příkazů také možnost získat spotřebitelský úvěr po telefonu,
objednat si platební kartu či nakoupit podílové listy od dceřiné společnosti
KB. Donedávna stála tato služba 150 korun, avšak od počátku července za ní
zaplatíte jen 75 korun, a navíc, pokud váš průměrný zůstatek na účtu neklesne
pod 15 tisíc, máte tuto službu zdarma.
Provádění bankovních operací po telefonu nabízí dále Austria Creditanstalt se
svou službou Nonstopbank (informace i aktivní operace), Česká spořitelna se
službou Sporotel (informace o účtu, manipulace s penězi, možnost předávání SMS
zpráv), ČSOB (zjišťování zůstatku na účtech), IC Banka (zůstatky a došlé
platby), Poštovní spořitelna se službou Phonebanking (ověření zůstatku na
kontě) nebo Živnostenská banka se systémem Telebanka (informace, zadávání
platebních příkazů).
GSM banking
Služba GSM banking je nejnovější alternativou přímého bankovnictví. Nenabízí
sice takový komfort jako internetové (nebo telefonní) bankovnictví, ale přináší
do těchto služeb další dimenzi mobilitu. S využitím mobilního telefonu GSM je
možné zadávat platební příkazy a získávat informace o účtech nejenom kdykoliv,
ale také odkudkoliv. Zákazník přitom využívá buď jednoduchého zasílání SMS
zpráv z libovolného mobilního telefonu, technologie SIM Toolkit, kterou už dnes
nabízí většina nových přístrojů, nebo historicky nejmladší technologie WAP.
GSM banking v současnosti na českém trhu nabízí pouze jediný mobilní operátor
společnost RadioMobil ve spolupráci s pěti bankovními domy (Expandia Banka,
IPB, ČSOB, Poštovní spořitelna a Union banka). K jejímu využití stačí mít
aktivovaný mobilní telefon Paegas podporující technologii SIM Toolkit, ať ve
standardním tarifu či s předplacenou kartou Twist, a speciální bankovní SIM
kartu. Její aktivace pro nového zákazníka stojí 200 korun, pro stávající
klienty RadioMobilu 400 korun a např. klienti Expandie ji dostanou zdarma.
Využití technologie SIM Toolkit patří vzhledem k relativně jednoduché obsluze i
dostupnosti přístrojů k nejoblíbenější a nabízejí ji všechny uvedené banky (WAP
banking má zatím ve své nabídce pouze Expandia). Technologie SIM Toolkit
umožňuje v rozšířeném menu GSM telefonu přehledně zjišťovat informace o stavu
účtu, o kurzech valut, zadávat platební příkazy, založit spořící účet,
termínovaný vklad či jen zjišťovat historii komunikace s bankou.
Internetové bankovnictví
Právě nejkomfortnější varianta přímého bankovnictví je typická širokou škálou
možností nabízených služeb, výraznými cenovými rozdíly, a tím i dostupností pro
běžného občana. Některé banky zatím navíc nabízejí jen služby pro firemní
klientelu. Dále je potřeba odlišovat tzv. homebanking a internetbanking.
Zatímco v prvním případě je nutné vybudovat přímé "privátní" napojení do banky
a komunikovat prostřednictvím aplikace, druhá jednodušší a také levnější
varianta nevyžaduje prakticky žádné investice.
O službách Expandia Banky a jejich cenách jsme se již zmiňovali při telefonním
bankovnictví. Další zajímavostí u tohoto ústavu je např. možnost současného
vedení účtu v až 8 měnách či založení tzv. inteligentního revolvingového účtu,
který umožňuje udržovat na běžném účtu předem nastavený objem prostředků a
zbytek automaticky převádět na termínované vklady.
Od letošního dubna nabízí obdobné služby také Živnostenská banka s internetovým
programem NetBanka, který je zcela zdarma a umožňuje provádění aktivních
operací se zabezpečením pomocí digitálních certifikátů přenositelných na běžném
paměťovém médiu. Nabídka IPB se jmenuje Homebanking a nejde o pravé internetové
bankovnictví, protože umožňuje provádět platební styk pouze z počítače, na
který byl předtím nainstalován příslušný software. Na druhou stranu tato
varianta je stále levnější než nabídka Expandie (i když nenabízí tak široké
možnosti služeb) zřízení přijde na 200 korun a měsíční poplatek 60 korun. IPB
Homebanking nabízí možnost zadávání tuzemských a zahraničních platebních
příkazů, jejich import, možnost zobrazení a tisku výpisů z účtů, protokolů a
zpracování platebních příkazů, chybových zpráv a kurzovních lístků a další.
Mezi další banky, které už dnes mají ve své nabídce možnost elektronické
komunikace a provádění platebního styku, patří např. Austria Creditanstalt se
dvěma homebankingovými systémy, Citibank se službou CitiBusiness, GE Capital
Bank s homebankingovým systémem Bank/Klient, Komerční banka se službami BEST a
M-BEST, Raiffeisenbank či Union banka s produktem Business Banking. Tyto služby
jsou však určeny převážně pro firemní klientelu, neboť vyžadují poměrně vysoké
zaváděcí i měsíční poplatky. Výjimkou je snad jen Komerční banka, která nedávno
zlevnila měsíční poplatek za využívání svého homebankingového systému M-BEST na
75 korun.
Budoucnost
Trendem nejbližších let v oblasti přímého bankovnictví bude rozšiřování spektra
služeb nabízených přímými kanály při současném zvyšování počtu těchto kanálů v
nabídce jednotlivých bank. A bude jen na klientovi, jestli pro komunikaci s
bankou zvolí Internet, mobilní či klasický telefon. Nebo dokonce kabelovou
televizi, protože obdobné projekty už se začínají v zahraničí také testovat.
Druhým důležitým trendem, který se dotkne nejenom přímých kanálů, je tzv.
křížový prodej, jehož asi nejvýraznější formou je dnes společná nabídka
produktů bank a pojišťoven. Současná nabídka je však jen předzvěstí budoucí
kategorie těchto služeb. Masové rozšíření moderních technologií otevírá
obrovské možnosti k nabízení komplexních finančních produktů. Na jedné
internetové stránce budete moci sledovat vše, co se týká vašich osobních
financí od zůstatku běžného účtu ve všech měnách přes naspořené peníze ve
stavebním spoření, výši investice v podílovém fondu až po podrobnosti o
pojištění vašeho automobilu či domu. Je tedy rozhodně na co se těšit.
0 2691 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.