Bankovnictví jako technologický byznys

Mahagonové ostění, těžké folianty, tlumené hlasy a duch tradic - tento léty zažitý obraz bank vzal v posledních let...


Mahagonové ostění, těžké folianty, tlumené hlasy a duch tradic - tento léty
zažitý obraz bank vzal v posledních letech nenávratně za své. Poněkud se
prosvětlil a ztratil svůj klid. Projasnily ho zejména obrazovky milionů
monitorů, jejichž hojný výskyt je jen malou viditelnou známkou obrovské
revoluce v bankovnictví dané využíváním moderních informačních a komunikačních
technologií (ICT).
Bankovnictví se stává technologickým byznysem. ICT jsou srdcem dnešních bank,
jejich vývoj a možnosti se stávají určujícím prvkem pro nabídku nových produktů
klientům. Popravdě řečeno - bez stálého sledování trendů ICT je banka odsouzena
k beznadějnému zaostávání. Nové technologie jsou důležitou zbraní ve
stupňujícím se konkurenčním boji, přičemž nejde jen o nabídku nových produktů,
ale také o dramatické snižování nákladů na provoz banky.
Posuďte sami - náklady na jednu transakci v klasické bankovní pobočce dosahují
1,07 dolaru, totéž při použití telefonického bankovnictví stojí pouze 54 centů.
Jedna transakce klienta v samoobslužné zóně vyjde na 27 centů, a pokud se
klient přihlásí přes Internet, dospějeme k téměř neuvěřitelným nákladům v
hodnotě jediného centu. Bankéři tato čísla pochopitelně znají, takže se s
nástupem principů přímého bankovnictví připravují jak na dramatické snížení
počtu poboček, tak postupně na snížení počtu samotných bank.
Snadno a rychle
V nabídkových listech (dokonce i našich) bank se stále častěji objevují termíny
přímé a personální bankovnictví. V praxi to znamená, že banka za pomoci
moderních technologií nabízí svým klientům služby s maximální mírou
personalizace, pravidlem se stává nepřetržitý přístup (7/24/
/365). Význam tradiční pobočky se přesouvá spíš do oblasti poradenství. Jak
tedy může klient kontaktovat svoji (pokrokovou) banku? V zásadě lze tyto
přístupy rozdělit na 2 skupiny. V prvním případě jde klient za bankou osobně,
aby využil (personál nyní nepočítáme) některý z automatických terminálů - ať už
jde o klasický bankomat, tiskárnu výpisů či transakční terminál. Často jsou
terminály soustředěny v tzv. samoobslužné zóně, umístěné u některé z výhodně
položených poboček. Tyto zóny u nás provozuje např. Komerční banka,
Živnostenská banka a Česká spořitelna.
V druhém případě se k manipulaci se svým účtem dostává takříkajíc z dálky -
neboli použije platební (čipovou) kartu, elektronickou peněženku, telefon,
Internet či třeba interaktivní TV. Komplexní služby přímého bankovnictví u nás
poskytuje Expandia Banka, program homebanking (přístup k účtu přes Internet) má
IPB, telefonní bankovnictví již nabízí většina našich velkých bank.
Klient šetří čas - co však šetří banka? Je toho opravdu dost. O provozních
nákladech jsme se již zmínili, jsou tu však další aspekty. Díky ICT je banka
schopná dosáhnout vyššího stupně personalizace služeb, a zároveň vyhodnocení
takto získaných dat může určovat nejen další strategii banky, ale např. také
tzv. hodnotu klienta. Pro banku s kvalitním informačním systémem by neměl být
problém adresně nabízet klientům další finanční služby, které dosud do
bankovnictví nepatřily. Pokud bychom se pokusili o shrnutí, mohlo by znít
takto: Je třeba realizovat individualizovanou nabídku na standardizovaných
platformách.
9 3265 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.