Bannery nejsou jediným zdrojem příjmů

Výhody firem, které mají v jádru své činnosti Internet, jsou dobře známé a často uváděné. Síť nabízí řadu mo...


Výhody firem, které mají v jádru své činnosti Internet, jsou dobře známé a
často uváděné. Síť nabízí řadu možností, a to komukoli, v podstatě bez ohledu
na to, zda jde o jednoho nadšence z malé vesnice, nebo o renomovanou akciovou
společnost z hlavního města. K rozjezdu přitom navíc může vystačit i velmi malý
kapitál, který by v předinternetovém věku možná nestačil ani na otevření malého
koloniálu.
Výhodou Internetu je, že postupně proniká do kanceláří i domácností, takže
potenciální zákazník nemusí nikam chodit a může vše zařizovat v pohodlí a v
prostředí, na které je zvyklý. To mu podvědomě odstraňuje zábrany, které může
mít v případě, že si něco pořizuje na jiném místě, než kde se cítí "dobře".
Další výhodou je globální charakter Sítě. Jakmile v ní něco zpřístupníte na
jednom místě, je to v podstatě okamžitě k dispozici po celém světě. To umožňuje
podnikat i z míst mimo klasická (a drahá) centra, stačí mít jen dostatečně
kvalitní připojení. V Internetu neznají pojem zavírací doba. Jednak proto, že
pokrývá všechna časová pásma, a zároveň proto, že funguje samostatně. Zákazníci
tak mohou v řadě případů vaší nabídky využívat i v době, kdy spíte nebo jste
někde na dovolené.
Z hlediska zákazníka je nespornou výhodou dostatek času na rozmyšlenou a na
výběr a možnost získat co nejvíce informací. Z jeho hlediska je jistě výhodné i
to, že může snadno porovnávat nabídky konkurence a poté si vybrat to, co
nejlépe splňuje jeho podmínky. Výhodné jsou i poměrně malé náklady na provoz.
Při prodeji nepotřebujete platit za obchodní prostory a obsluhující personál,
což vám umožní při stejné marži dosáhnout nižších prodejních cen než klasické
obchody. Cenová výhodnost elektronických obchodů je ostatně také jedním z
hlavních důvodů, proč v nich lidé nakupují.
Nezapomeňte na zápory
Za nevýhodu by bylo možno považovat nehmotnost Internetu. V některých případech
by si zákazník chtěl nabízené produkty osahat, prohlédnout ze všech stran,
protože sebevíce obrázků a sebelepší simulace jsou stále ještě nedokonalou
náhražkou. Problematická je i distribuce zboží, protože zde musíte využívat
klasických kanálů. V případě, že pokrýváte větší plochu, se vám může nedostávat
strategicky rozmístěných logistických center, která zajistí včasnou dodávku
objednaného zboží. Problémy mohou nastat i při placení (zejména u nás).
Klasická dobírka nemusí být to pravé a využívání platebních karet brání
nezaběhnuté zázemí.
Náhradní způsoby sice existují, většinou jsou však omezeny na užší okruh
jednotlivců a firem. Při podnikání zaměřeném na území ČR je stále ještě
nedostatečné i procento lidí připojených k Internetu. Tato situace se však
postupně zlepšuje.
Plány
Pokud si pamatujete dobu před více než 10 lety, možná v sobě stále pociťujete
určitý odpor k dlouhodobějšímu plánování. Možná máte dojem, že stačí skočit do
všeho rovnýma nohama a doufat, že to dobře dopadne. Že víte, co asi tak vás
může potkat a jak asi tak se bude vše vyvíjet.
Když se však podíváte západně od našich hranic, zjistíte, že třeba pětiletý
plán nebyl žádný socialistický vynález, ale že jde o běžný způsob plánování.
Navíc, pokud se např. ucházíte o úvěr u některého z bankovních domů, musíte mít
nejen jisté záruky, ale i kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr včetně
střednědobého plánu. Protože pět let je ale z pohledu Internetu velmi dlouhá
doba, lze na tak dlouhé období určit spíše jen hrubý strategický plán, který je
třeba pravidelně zpřesňovat. K tomu slouží krátkodobé plány s perspektivou půl
roku až dvou let. V nich si již musíte vše naplánovat tak, abyste mohli
průběžně sledovat, jak se vaše představy naplňují. Pokud se začne skutečnost od
plánů odlišovat, není samozřejmě nic ztraceno. V případě neúspěchu díky tomu
můžete projekt ukončit včas a bez zbytečně velkých ztrát. V případě
příznivějšího vývoje můžete naopak rozvoj svých aktivit patřičně urychlit.
Plán je tedy třeba nejen připravit, ale i pravidelně porovnávat se skutečností.
Také je třeba na něm průběžně pracovat a upravovat jej na základě nových
skutečností, na které nebyl na začátku projektu třeba vůbec brán zřetel.
Jak vydělávat
Internet nabízí několik možností získávání příjmů. V první řadě je to klasický
prodej koncovým zákazníkům, kdy vyděláváte na rozdílu mezi nákupní a prodejní
cenou. Zde není co vymýšlet, protože obchod existuje v podstatě od počátků
lidstva.
Druhým způsobem je prodej vlastních služeb, kde Internet slouží pouze v roli
zprostředkovatele, který vaši nabídku předkládá širokému okruhu potenciálních
zákazníků. O vše ostatní se již musíte postarat sami.
V případě, že se rozhodnete spustit nějaký zpravodajský či informační zdroj,
nabízí se možnost prodeje reklamních ploch. I když vkládání proužkových reklam
je někdy uživateli vnímáno s nevolí, všichni současně chápou, že bez těchto
reklam by pravděpodobně vaší nabídky využívat nemohli. S ohledem na celosvětové
trendy se však ukazuje, že reklamních ploch je příliš mnoho, takže je současný
zájem inzerentů nesvede všechny zaplnit. Proto stojí za úvahu další varianta
strategické partnerství nebo sponzoring vybraných segmentů.
V případě strategického partnerství dochází k propojování obsahu serveru s
komerčními nabídkami partnerů, kteří vám vyplácejí provizi za získání
zákazníků. Využívá se to například při prodeji knih, spotřební elektroniky a
podobných drobnějších a levnějších druhů zboží. Sponzoring spočívá ve vyhrazení
určité plochy sponzorovi. V případě zpravodajských serverů je to například u
verze zprávy vhodné pro tisk nebo v přeposílání informace pomocí elektronické
pošty či internetového faxu.
Zbývající dva modely počítají s prostředky získávanými formou poplatků za
využívání služeb. V prvním případě, který je v poslední době rozšířenější,
získáváte peníze od těch, kteří prostřednictvím vašich služeb něco nabízejí
(například aukční, profesní, odborné nebo prodejní servery). Jde buď o
periodické platby podle stupně využívaných služeb, nebo o podíl na uzavřených
obchodech. Nakonec zůstal nejméně oblíbený i když stále využívaný postup. Jde o
získávání peněz od návštěvníků. Vzhledem k velké konkurenci to je však stále
obtížnější a mohou si to dovolit jen opravdu zajímavé nebo prestižní zdroje.
Některé zahraniční časopisy proto nabízejí kombinaci chráněného přístupu ke
svým internetovým zdrojům v případě, že si současně předplatíte papírovou verzi.
Všechny zdroje lze samozřejmě kombinovat a v řadě případů k tomu tak ve
skutečném životě opravdu dochází. Nejběžnějším doplňkovým zdrojem příjmů je
proužková inzerce, která může u dobře fungujících podnikatelských modelů
příznivě ovlivnit zisk a těm, které se potýkají s problémy, může vytrhnout trn
z paty. Také strategické partnerství může být užitečné, většinou je však vázáno
na exkluzivitu, což nemusí být vždy výhodné.
Kde sehnat peníze?
V případě, že chystáte projekt postavený na vlastních dovednostech a
schopnostech, vystačíte s málem. Náklady na pořízení a provoz internetového
serveru jsou poměrně malé. Takže pokud dosáhnete ziskovosti do půl roku, stačí
vám finanční obnos v řádu desítek tisíc korun.
U menších projektů si možná můžete při rozjezdu vystačit sami, s postupem času
ovšem zjistíte, že práce přibývá a váš čas není nafukovací. Již od začátku
byste měli počítat s tím, že dříve nebo později budete muset navázat spolupráci
s dalšími lidmi, za kterou jim budete muset nějak platit.
V případě větších projektů, které si kladou větší nároky na vstupní kapitál, už
jen um, nadšení a nějaké ty úspory stačit nebudou. Zde musíte sestavit
dostatečně výkonný tým, který bude mít k dispozici i odpovídající finanční
prostředky. Půjčka u banky je poměrně složitou záležitostí, a to nejen v
případě internetových podnikatelů. Proto stojí za úvahu i možnost získání
investora, který je ochoten podílet se na financování s výhledem, že po určité
době svůj podíl s velkým ziskem prodá jinému zájemci. Zde je ovšem situace
poněkud složitější, protože investoři hledí nejen na možnosti vašeho
podnikatelského záměru, ale i na vaše schopnosti a vaše dosavadní aktivity.
Obecně lze říci, že podobného investora sežene snáz již existující firma, která
svůj start financovala z prostředků zakladatelů.
Kdy prodat?
I na Internetu lze vysledovat snahu o vytváření mohutných firem, které nabízejí
vše, na co si jen vzpomenete. Přestože existuje a neustále vzniká řada
zajímavých projektů, dá se očekávat, že většina z nich dříve nebo později buď
zkrachuje, nebo skončí v náručí některého z titánů. I když počáteční okouzlení
z nových možností Internetu pozvolna vyprchává, stále se najde dost firem,
které jsou ochotny investovat do něj nemalé prostředky. Česká republika má sice
jisté zpoždění za nejvyspělejšími zeměmi, přesto je již v postavení, kdy se i v
této oblasti stala zajímavou pro zahraniční investory. Proto byste měli počítat
s tím, že o váš podnik pokud bude úspěšný projeví někdo zájem. Buď jej můžete s
tímto záměrem již zakládat, nebo se k podobnému kroku rozhodnete v případě
zajímavé nabídky.
V tomto ohledu je obtížné cokoli poradit. Snad jen to, že není příliš
strategické přijmout hned první nabídku. I když výjimky lze samozřejmě najít i
zde, většinou se vyplatí počkat. Pokud je vaše firma zisková nebo budoucí zisky
slibuje, její cena neustále poroste. Přílišné váhání může ale na druhou stranu
případné zájemce odradit. Proto je důležité jednat sice uvážlivě, ale pružně.
0 2226 / pahn
Jak vybrat poskytovatele?
V tomto směru je nabídka velmi široká a technické podmínky natolik obdobné, že
záleží spíše na obchodních aspektech věci. Důležité jsou nejen pevné měsíční
poplatky, ale i proměnlivé částky vynakládané podle objemu přenášených dat. V
tomto směru je důležité kvalifikovaně odhadnout potřeby projektu a podle toho
vybrat nejvhodnějšího ISP. V případě, že nepočítáte s velkými toky dat, můžete
ušetřit na měsíčních poplatcích, a tím i snížit celkovou finanční náročnost.

Inkubátory a urychlovače
Pojmy "inkubátor" a "urychlovač" se nepoužívají pouze v oblasti Internetu.
Jedná se o dva modely, jak pomoci novým podnikatelům se vstupem na trh.
Inkubátory zpravidla poskytují kancelářské zázemí včetně potřebné
infrastruktury a vedení ekonomické agendy. Začínající podnikatel tak získá
kancelář, sekretářku, telefonní a faxové centrum, internetovou přípojku a
účetní. Nemusí se tedy starat o spoustu malých drobností a může se plně
soustředit na to hlavní. U nás je podobných projektů zatím poměrně málo, takže
je využívá jen malé procento začínajících firem.
Stejně málo je i urychlovačů, které kromě výše zmíněného nabízejí i ekonomické
a finanční vedení. S ohledem na velkou konkurenci totiž už nestačí mít dobrý
nápad. Mnohem důležitější a obtížnější je jeho uvedení do praxe. Začínající
podnikatelé přitom většinou nemají dostatek zkušeností s ekonomickým
prostředím, takže mohou ztroskotat na zbytečnostech. Urychlovače jim pomohou
nejen se vstupem na trh, ale i s udržením se na něm. Jedná se o užitečné
pomocníky, kteří si ovšem za své dobré služby nechávají dobře zaplatit. Nikoli
hned, ale z budoucích zisků. Je ale třeba mít na paměti, že ty nejlepší dokážou
úspěšný rozjezd zkrátit z 5 let na 10 měsíců.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.