Barevná alchymie

Volba vhodných barev a barevných kombinací pro webové stránky, firemní prezentace i pro další účely může být něk...


Volba vhodných barev a barevných kombinací pro webové stránky, firemní
prezentace i pro další účely může být někdy skutečně tvrdým oříškem. Je totiž
třeba sestavit vhodné barevné schéma z barev, které jsou schopny dobře
koexistovat, a vyvarovat se kombinací, jež naopak působí nepříjemně či rušivě.
Při hledání vhodných barevných kombinací může pomoci řada aplikací, z nichž
mnohé jsou schopné práce přímo ve webovém prohlížeči. Podívejme se na některé z
nich.

Barevná schémata
Jedna z aplikací, které lze pro výběr vhodných barev zvolit, se nachází na
webové adrese www.pixy.cz/ apps/barvy/. Tento nástroj najde sadu barev, z níž
je možné při návrhu vycházet, a usnadní tak hledání optimální palety. Aplikace
generuje barevná schémata několika typů. Každé vychází z jedné základní barvy,
k níž doplní několik barev dalších. Ty pak společně dosahují nejlepšího
optického dojmu vždy podle jednoho z ověřených algoritmů.
Základní barvu, z níž barevné schéma vychází, lze definovat několika způsoby.
Aplikace pracuje primárně s barevným kruhem, a tedy s barvami definovanými
pomocí něj odstín (úhel určující pozici barvy na kruhu), sytost (poměr mezi
nejtmavší a nejsvětlejší složkou RGB 100 % je nejsytější barva, 0 je odstín
šedé) a jas (hodnota nejvýraznější složky RGB 100 % je nejsvětlejší odstín, 0
je černá). Jsou zde také vyznačeny teplé (purpurová až žlutá) a studené
(žlutozelená až fialová) barvy.
Kliknutím na barevný kroužek barevného kruhu lze vybrat přímo jednu ze
základních barev. Primární barvy (červená, žlutá, modrá) odpovídají úhlům 0 ?,
120 ?, resp. 240 ?, sekundární (oranžová, zelená, fialová) pak úhlům 60 ?, 180
? a 300 ?, terciární barvy jsou mezi nimi. Kruh také obsahuje (menší kroužky) i
přechodové barvy ty odpovídají násobkům 15 ?. Kliknutím na jednu z barev je
tato nastavena jako základní.
Ve vstupních polích lze dále měnit parametry základní barvy její odstín, sytost
i jas. Uvnitř barevného kruhu je stupnice 0-360 ?, na níž je malý ukazatel na
úhlu odpovídajícímu odstínu použité barvy. Kliknutím na tuto stupnici lze také
změnit odstín, aniž by došlo ke změně nastavené sytosti či jasu. Aktuální úhel
se zobrazuje ve stavovém řádku prohlížeče. Obdobně lze nastavit jas a sytost
kliknutím na stupnice vedle barevného kruhu.
Uvedená aplikace nepoužívá standardní HSV nebo HSB model (podobné hodnoty
HSV/HSB třeba z programu Photoshop tedy vyjadřují jiné barvy). Zde použitý
barevný kruh se liší od spektra RGB používaného na obrazovkách, odpovídá více
klasické teorii. Proto také některé základní barvy (především odstíny modré)
tvoří odstíny s menším jasem oproti základním barvám RGB modelu. RGB spektrum
navíc tvoří kruh s primárními barvami červená-zelená-modrá, zde je to červená-
žlutá-modrá. Tato deformace byla také příčinou některých problémů při převodu
barev zadaných pomocí RGB hodnot zadávání barev pomocí RGB proto není možné.
Výsledná sada barev vznikne použitím vybrané základní barvy do jednoho z
barevných schémat, které lze vybrat z horního menu v pravé části stránky.
Některá schémata umožňují další nastavení, která se zobrazí pod tímto menu.

Easy RGB a další
Dalším nástrojem, který lze s úspěchem použít při hledání vhodného barevného
schématu, je Easy RGB (www.easyrgb.com/harmonies.php). Na rozdíl od
předcházejícího řešení poskytuje Easy RGB několik různých nástrojů. Například
Color Harmonies umožňuje najít k zadaným RGB hodnotám příslušné doplňkové
barvy. Color Matching provádí párovaní barev. Color Calculator umožňuje
konvertovat barevná data do odlišného prostoru barev, například: RGB na
CIEL*ab, CMY na XYZ apod. Existuje i varianta EasyRGB-PC, což je software pro
PC nabízející výše zmíněné (i další) nástroje.
Snadné generování barev nabízí nástroj ColorMatch Remix (color. twysted.net).
Vstupními hodnotami jsou tři kódy RGB. K nim pak lze vygenerovat až devět barev
a ty pak exportovat do aplikace Adobe Photoshop nebo Adobe Illustrator.
Dalším užitečným programem pro hledání barev jeprodukt Color Blender
(www.meyerweb.com/eric/tools/color-blend/). Jeho vstupním parametrem jsou dvě
barvy, které je třeba zvolit z panelu barev zobrazeném na stránce, výstupem pak
barvy, které vzniknou jejich mícháním. Stačí pouze zadat počet barevných
odstínů, které mají ležet mezi první a druhou barvou, aplikace pak již sama
určí jejich hodnoty.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.