Barevné laserové tiskárny

Barevné laserové tiskárny se již bezpochyby staly pro mnohé uživatele základními nástroji při barevném tisku. Toto ...


Barevné laserové tiskárny se již bezpochyby staly pro mnohé uživatele
základními nástroji při barevném tisku. Toto rozšíření však nenastalo pouze s
ohledem na již poměrně přijatelné ceny, ale hlavně díky využívání moderních
technologií při tisku, kdy se výrazně kupředu posunula i kvalitativní hranice.
Tohoto testu se účastnilo celkem 5 tiskáren Hewlett-Packard Color LaserJet 5M,
Minolta Color PagePro , Lexmark Optra SC 1275, Xerox DocuPrint C55mp a
Tektronix Phaser 560. Protože již uplynula velmi dlouhá doba od posledního
podobného testu, realizovaného v TestCentru IDG, pokusím se v následujících
řádcích přiblížit vlastnosti některých v současnosti nabízených barevných
laserových tiskáren.
HP Color Laser Jet 5M
První z řady testovaných barevných laserových tiskáren, HP Color LaserJet 5M,
patří ve své
kategorii již prakticky ke klasickým produktům na našem trhu.
A ačkoli je společností Hewlett-Packard s. r. o., která tiskárnu rovněž k testu
zapůjčila, nabízena již relativně dost dlouhou dobu, přesto má uživateli stále
co nabídnout.
Základní data
Běžná laserová metoda tvorby obrazu a nanášení tonerů je výjimečná některými
použitými technologiemi. Fyzické rozlišení tiskárny, jako u jediné z testované
skupiny, je "pouhých" 300 dpi, ovšem je doplněno o firemní technologii HP Image
REt. Ta zajišťuje nanášení čtyř základních barev s využitím proměnlivého
množství toneru jednotlivých složek. Každá z barev CMYK tak může být do
libovolného bodu obrazu nanesena ve dvanácti různých objemech, čímž po
"zatavení a slití" toneru vzniká paleta milionů barevných odstínů pro každý
tiskový bod. Takto vytvářený obraz svými optickými parametry prakticky odpovídá
rozlišení 1 200 dpi. Tuto technologii samozřejmě reprezentují relativně malé
objemy dat. Velmi rychle je zpracovává, i s ohledem na nízké fyzické rozlišení
300 dpi, procesor RISC AMD 29040 s taktovací frekvencí 40 MHz. Jeho činnost
podporuje standardně instalovaná operační paměť o kapacitě 36 MB, kterou je
možné dále rozšířit až
na celkových 84 MB. Řízení tiskárny je u testovaného modelu 5M zajištěno jednak
jazykem HP PCL a rovněž pomocí Adobe PostScript Level 2. Pro méně náročné
uživatele lze v nabídce Hewlett-Packard nalézt i model HP Color LaserJet 5,
který disponuje pouze jazykem HP PCL a rovněž menší kapacitou základní operační
pamětí. Uvedenou dvojicí ovládacích jazyků je tiskárna samozřejmě schopna zcela
automaticky přepínat. V rámci těchto ovládacích jazyků je možné využít pro
rychlejší zpracování textů i řadu rezidentních fontů (35 Intellifonts, 10
TrueType, 35 Adobe Type 1). Podle způsobu ovládání i včetně podpory všech
současných českých kódových stránek (PC-852, ISO-L2, Win-L2). Základní
elektronika s paměťovými sloty je umístěna na vyjímatelné procesorové desce
(viz obr. 2). Mimo to je zde k dispozici i speciální slot pro umístění síťového
rozhraní.
Konektivita
Vstup dat byl u testovaného modelu HP Color LaserJet 5M zajištěn hned několika
rozhraními. Standardem je paralelní konektor Centronics IEEE 1284 ECP. Dále
jako jediná testovaná tiskárna vůbec, a to rovněž standardně, byla vybavena i
rozhraním LocalTalk. To umožňuje přímé připojení do prostředí počítačů
Macintosh. Kromě toho byla v již zmíněném slotu procesorové desky zasunuta
rozšiřující karta HP JetDirect, nabízející konektory RJ-45 a BNC pro přímé
připojení k 10Mbitové síti typu Ethernet. Toto síťové rozhraní dovoluje
připojit tiskárnu přímo do sítí s operačními systémy Novell NetWare (IPX/SPX),
IBM LAN Server (LLC/DLC), MS LAN Manager (LLC/DLC), Windows 95 (IPX/SPX),
Windows NT (LLC/DLC, TCP/IP), Windows for Workgroup (LLC/ /DLC), HP UX, SGI,
Apple EtherTalk a některými dalšími. Stejně jako mezi rozhraními i mezi
jednotlivými protokoly je tiskárna schopna automaticky přepínat.
Tisková média a podavače
Tisková mechanika nabízí dle výrobce rychlost tisku 10 stran za minutu při
černobílém a 3 stránek v barevném režimu. Maximální zatížení zařízení s ohledem
na životnost některých komponent
je dáno měsíčním objemem do 30 000 stran. Jako jediná z testovaných tiskáren
podporuje HP Color LaserJet 5M zpracování formátu papíru až do rozměru 11 x x
17", respektive A3. Tyto formáty však s ohledem na způsob nanášení toneru a
celkové řešení tiskárny dovolují tisk pouze v monochromatickém režimu.
Ojedinělý je mezi testovanými vzorky i pohyb média tiskárnou. Klasický formát
A4 prochází tiskovou mechanikou orientován našíř. Mezi přímo podporovanými
formáty samozřejmě nechybí kromě nejběžnějšího A4 i další obdobné, jako je
Legal, Letter a Exec. Pro tisk je možné využít různá média. Výrobce samozřejmě
udává svá doporučení a lze použít prakticky libovolný kancelářský papír, včetně
recyklovaného, a dále transparentní fólie i speciální Glossy papír pro
fotografickou kvalitu tisku. Uváděné rozmezí gramáže se obecně pohybuje od 60
do 90 g/m2 nebo lze použít média do tloušťky 0,127 mm, podle typu vstupního
podavače.
Tiskárna byla vybavena jedním automatickým spodním podavačem na média formátu
A4. Tento zásuvkový zásobník je umístěn ve spodní části čela tiskárny a je
schopen pojmout až 250 listů papíru. Další možnost pro vstup médií je zajištěna
formou vkládání jednotlivých listů do ručního podavače na zadní straně
tiskárny. Kromě těchto dvou vstupů je k dispozici jako rozšiřující doplňkové
vybavení i univerzální vstupní zásobník (Rear Tray) s kapacitou dalších 250
listů, ovšem tentokrát až do formátu A3. V případě instalace je zásobník
umístěn na zadní stěně tiskárny. Výstup médií je možný buď standardně na horní
víko tiskárny (facedown) s kapacitou do 250 listů, nebo na vysunuté víko
automatického podavače papíru (faceup). Při ručním vstupu média a výstupu na
víko podavače je zajištěn průchod tiskového média mechanikou prakticky bez
ohybu.
Spotřební materiál a náklady
na tisk
Jako jedna ze dvou testovaných tiskáren je HP Color LaserJet 5M vybavena
pevnými zásobníky toneru s možností doplňování. Při nedostatku některé ze čtyř
základních barev CMYK lze pouhým dosypáním z prodávaných kazet zajistit další
provoz. Samozřejmě, že každý ze zásobníků je vybaven odlišným klíčem, který
zabraňuje umístění doplňující kazety jinam než náleží. Zásobníky jsou umístěny
pod krytem v zadní části horního víka tiskárny. Po odklopení krytu je již
snadný přístup ke všem zásobníkům (viz obr. 3).
Mezi další části, které je nutné kromě tonerů započítat do nákladů na tisk
stránky, jsou díly s omezenou životností. Jedná se o součástky bezprostředně
související s nanášením a zpracováním tonerů. Snadný přístup prakticky ke všem
prvkům je umožněn odklopením prakticky poloviny tiskárny (viz obr. 4). Zde je
pak možné vyměnit Coating a Collection kit, Color a Black delevoper, Transfer
belt, Fuser a konečně Print drum. Při zohlednění životností a pořizovacích
nákladů (tab. I) vychází náklady na tisk jedné monochromatické stránky při
krytí 5 % okolo 1 Kč a u barevného tisku při celkovém krytí 20 % dosahuje cena
asi 3,70 Kč.
Ovládání, kalibrace a software
Nastavení parametrů tiskárny je možné realizovat jednak z ovládacího panelu
tiskárny a rovněž pomocí softwarových ovladačů. V případě nastavení parametrů
na ovládacím panelu má obsluha k dispozici skupinu tlačítek a LCD displej na
čelní straně tiskárny. Pomocí tlačítek se lze pohybovat ve strukturovaném menu
a nastavit řadu parametrů, souvisejících jednak s ovládacími jazyky, tiskovým
médiem a zásobníky, komunikačními rozhraními. Dále ve speciálním režimu lze
provádět tzv. kalibraci barev. Při tomto náročném kroku tiskárna vytiskne
speciální stránku. Kalibrace se neprovádí srovnáváním s definovaným barevným
vzorem, ale pomocí splývání základních barev a podkladového rastru. Tento
způsob je nenáročný na barvocit obsluhy a dovoluje i laickému uživateli velice
kvalitní nastavení. V rámci ovládání pomocí menu je možné rovněž vytisknout
informační stránku, kde se lze dozvědět o konkrétním nastavení, opotřebení
výměnných dílů, parametrech síťového rozhraní a samozřejmě nechybí ani přehled
aktuální konfigurace tiskárny.
Dodané programové vybavení k tiskárně HP Color LaserJet 5M bylo uloženo na
disku CDROM. Disk obsahoval řadu ovladačů pro různé operační systémy, mezi
nimiž nechybí podpora MS Windows ve verzích 3.1x/95/NT, pro některé oblíbené
DOSové aplikace, systémy OS/2 a Macintosh. Kromě ovladačů pro jazyk PCL je
samozřejmou součástí i řada odpovídajících driverů pro PostScript. S ohledem na
vybavení tiskárny síťovým rozhraním HP JetDirect nechybí ani ovládací systém
JetAdmin pro prostředí MS Windows, IBM OS/2 a HP NLM pro Novell NetWare. V
rámci dodávky je pro MS Windows možné nalézt i řadu doplňujících fontů. Pokud
nedisponuje uživatel CDROM mechanikou, může v případě prostředí MS Windows 3.1x
a 95 nalézt potřebné ovladače i na disketách.
Dokumentace
Dodaná dokumentace je tvořena sadou příruček v anglickém jazyce a rovněž tak
českým překladem. Dokumentace je členěna
na několik samostatných sešitů, z nichž jeden je věnován základním informacím o
tiskárně samotné, její obsluze a nastavení. Další důležitá příručka se u
testované varianty zabývala instalovaným síťovým rozhraním. Přehledné
uspořádání, spolu s bohatými ilustračními kresbami, snadno provede i méně
zkušeného uživatele jednotlivými kroky.
Další parametry a doplňky
Mezi prozatím neuvedenými vlastnostmi je jistě velice důležitá hlučnost
provozu. Hladina hluku u tiskárny HP Color LaserJet 5M během plného provozu se
pohybuje okolo 56 dB(A), zatímco v klidu klesá na 42 dB(A). Dále lze uvést, že
nejvyšší spotřeba energie během startu dosahuje hodnoty až 1 200 W. Vnější
rozměry tiskárny odpovídají podporovanému formátu média A3 a ze všech
testovaných zařízení má největší půdorys. Vnější rozměry jsou 620 x 490 x 375
mm a hmotnost dosahuje 46,5 kg.
Na tiskárnu je standardně poskytována roční záruka, kterou je možné za
příplatek rozšířit na tři roky s možností zásahu u uživatele, případně
poskytnutím náhradní techniky. Koncová cena testované varianty tiskárny na
našem trhu je asi 241 000 Kč bez DPH.
Hodnocení tisku
I přes již uvedené rozlišení pouhých 300 dpi dosahuje tiskárna velice
zajímavých výsledků z hlediska kvality. Při tisku vektorové grafiky byly
všechny přechody jak ve stupních černé, tak i barevné plynulé bez skoků. Šikmé
čáry jsou i přes nízké rozlišení velmi dobře vyhlazovány a jejich "zubatost" je
jen velmi málo zřetelná. Při zpracování rastrové grafiky a tisku fotografií se
velice projevuje právě přesná kalibrace barev. Je však možné docílit kvalitního
výsledku i na běžném kancelářském papíře. Při zpracování textových předloh se
při použití některých odstínů šedé může stát, že písmo je již hůře čitelné.
Jinak pomocí opakovaného tisku byla zjištěna reálná rychlost 2,1 stránky za
minutu u barevné předlohy a 9,8 stránky u černobílého tisku.
Cena bez DPHŽivotnost monoŽivotnost color
Cya 1 770,00 Kč -3 000
Magenta 1 770,00 Kč -3 000
Yellow 1 770,00 Kč -3 000
Black 360,00 Kč 3 0003 000
Black developer 8 500,00 Kč 40 00040 000
Color developer 24 300,00 Kč -40 000
Coating kit 2 400,00 Kč 20 00020 000
Collection kit 1 200,00 Kč 20 00020 000
Print drum 15 000,00 Kč 60 00030 000
Transfer belt 8 000,00 Kč 60 00060 000
Fuser 8 200,00 Kč 80 00080 000
Náklady na A4 1,00 Kč 3,70 Kč

Minolta Color PagePro
Druhá z testovaných tiskáren, Minolta Color PagePro, pochází z produkce známého
výrobce kopírovacích zařízení. Poměrně nové zařízení má původní konstrukci
tiskového mechanismu s tonerovými zásobníky umístěnými v otočném válci. Do
testu tiskárnu dodala společnost IMPECO, a. s.
Základní data
Laserová elektrofotografická metoda tisku nabízí u této tiskárny fyzické
rozlišení 600 dpi. Kvalitní tisk zajišťuje i velmi jemný toner a technologie
FineART,
čemuž samozřejmě odpovídá i optický vzhled obrazu. Zpracování dat zajišťuje
procesor Intel I80960JF RISC s taktovací frekvencí 33 MHz. Tiskárna byla dodána
v základním vybavení. To představuje 36 MB osazené operační paměti, ovšem
celková maximální kapacita paměti může dosáhnout až hodnoty 68 MB. Pro ovládání
tiskárny a popis stránek slouží v testovaném provedení jazyk HP PCL 5. I v
tomto případě je možné využívat kromě instalovaného i jazyk Adobe PostScript
Level 2, ten je však nabízen jako doplňkové vybavení. Použitý systém HP PCL 5
nabízí, stejně jako i v jiných případech, řadu rezidentních fontů (35
Intellifonts, 10 TrueType), urychlujících zpracování a tisk dokumentů. V
možnostech tiskárny je mimo jiné i nastavení všech tří českých kódových stránek
(PC-852, ISO-L2, Win-L2). Prakticky veškerá základní elektronika je umístěna na
procesorové desce (viz obr. 6), která mimo pozice pro umístění rozšiřující
paměti a ROM modulu s PostScriptem nabízí i možnost instalace síťového
rozhraní. To je však k dostání jako doplňující modul.
Konektivita
Jak jsem již uvedl, tiskárna byla k testu dodána v základní konfiguraci, což v
daném případě znamená přítomnost pouze standardního paralelního portu
Centronics IEEE 1284 ECP, a tím následně možnost přímo spolupracovat pouze s
ovládacím počítačem. Jako volitelný doplněk je nabízena síťová karta pro
Ethernet nebo Token Ring s podporou protokolů (IPX/SPX, TCP/IP, EtherTalk) a
karta pro LocalTalk.
Tisková média a podavače
Uváděná rychlost tisku je u tohoto modelu dle výrobce 12, respektive 3 strany
za minutu, podle toho, zda jde o černobílý nebo barevný tisk. Maximální měsíční
zátěž je, s ohledem na konstrukční řešení a trvanlivost některých dílů,
stanovena na cca 20 000 stran. Z hlediska rozměru tiskových médií se v tomto
případě jedná o klasickou tiskárnu pro formát A4 a jemu podobné, přičemž papír
se tiskárnou pohybuje podélně. Kromě již zmíněného formátu A4 lze použít i
další rozměry, včetně Legal, Letter a Exec, různých velikostí obálek apod. Mezi
médii doporučenými pro tisk jsou tentokrát kancelářské papíry, fólie, ale i
štítky, obálky a dokonce karty. Povolené rozmezí gramáže papíru je od 60 až do
157 g/m2 v závislosti na použitém vstupním podavači. Dále je třeba upozornit,
že při tisku na karty není standardně umožněn přímý průchod média a proto je
zapotřebí jisté ohebnosti, např. u karet.
Pro vstup médií je tiskárna standardně vybavena dvojicí podavačů. Spodní
automatický zásuvkový podavač pojme maximálně 250 listů papíru. Druhý
standardní zásobník je určen pro ruční zakládání tiskových médií. Dovoluje však
i automatický provoz, neboť nabízí kapacitu až 150 listů papíru. Jeho tělo
tvoří odklopné čelo tiskárny (viz obr. 7). Mimo toto základní vybavení je možné
vstupní kapacitu rozšířit o doplňkový spodní automatický podavač, který nabízí
možnost uložit až 250 listů papíru. Výstup z papíru tiskárny je možný pouze na
zásobník (facedown), tvořený horník víkem zařízení, s kapacitou do 250 listů.
Spotřební materiál a náklady
na tisk
Již naznačené uspořádání a umístění čtyř tonerů základních barev CMYK v tiskové
mechanice (viz obr. 8) zdánlivě nedává příliš prostoru na větší objem barviva.
Přesto počet stran, které je možné vytisknout, je dobře srovnatelný s
konkurencí. Přístup k jednotlivým prvkům je velmi pohodlný, jen při výměně
toneru je nutné natočit "tonerový" válec dle potřeby. Samozřejmě i v tomto
případě jsou tonery na sobě nezávislé a je možné vyměnit kterýkoliv z nich. Pro
uživatele je zvláště příjemné, že veškeré pro něj určené úchytky, aretace a
podobně, jsou označeny jednou barvou (zelenou). Značně to ve spolupráci s
dokumentací ulehčuje orientaci a servisní zásahy.
I u této tiskárny má, stejně jako v předchozím případě, řada dílů omezenou
životnost. Tentokrát se jedná o celky, v jejichž rámci je možné vyměňovat i
některé komponenty. Prvním je Photoconductor kit (Drum cartridge, Waste
bottle), dalším Fuser kit (Oiling roller) a posledním Transfer belt. Tyto
náklady se samozřejmě rovněž promítají do celkových nákladů na tisk jedné
stránky. S ohledem na parametry (tab. II) a odlišnosti v životnostech podle
způsobu tisku (černobíle, barevně), vycházejí náklady na tisk jedné strany A4
na 1,20, respektive 4,20 Kč.
Ovládání, kalibrace a software
Základní parametry tiskárny je možné definovat podobně jako u předešlého
produktu nejen pomocí softwarových ovladačů, ale i z ovládacího panelu na
horním víku tiskárny. Kromě několika tlačítek slouží k nastavení veličin i
zabudovaný LCD displej. Ovládání je realizováno opět pomocí strukturovaného
menu, které nabízí položky související s formátem média, rezidentními fonty,
kopiemi, a některé další funkce. Mimo jiné je možné v rámci nastavování
parametrů zjistit i odhadované množství zbývajícího toneru v jednotlivých
zásobnících. Z hlediska ovlivnění barev se nabízí pouze možnost plnobarevného a
monochromatického tisku. Podání barev je tedy v tomto případě výlučně věcí
softwarového ovladače. Tiskárna však přímo podporuje řadu systémů pro řízení
barevného tisku, jako je Apple ColorSync, Windows 95 ICM a Printer embedded
color matching.
S ohledem na základní hardwarové vybavení byl dodaný software celkem minimální.
Poskytnuta byla pouze jediná disketa, která obsahovala ovladače pro prostředí
MS Windows, a to jak pro verzi 3.11, tak i 95.
Dokumentace
Dokumentaci v tomto případě tvořila jediná příručka v anglickém jazyce, která
postupně provede uživatele jak instalací, tak i nastavením a servisem tiskárny.
Nechybí ani kompletní popis ovládacího menu a podrobný průvodce instalací a
nastavením dodaných ovladačů.
Další parametry a doplňky
Hladina hlučnosti u této tiskárny při plném provozu dosahuje hodnoty 55 dB(A) a
v klidu klesá na 38 dB(A). Nejvyšší udávaná hodnota spotřeby elektrické energie
je pouze 800 W. Vnější rozměry tiskárny při zavřeném ručním podavači, tedy v
základní poloze, jsou 505 x 530 x 403 mm a hmotnost zařízení je 35,0 kg.
Na tiskárnu je poskytována standardní záruka v trvání jednoho roku a koncová
cena se u testovaného modelu pohybuje okolo 129 000 Kč bez DPH.
Hodnocení tisku
Znatelně lepší výsledky než u předchozího účastníka jsou
u této tiskárny logicky dosahovány v oblasti vektorové grafiky, zvláště u
šikmých čar a křivek, kde fyzické rozlišení 600 dpi spolu s vyhlazováním značně
vylepšuje výstup.
Podání barev a barevných přechodů je plné syté a lze jej ještě dále korigovat
pomocí programového vybavení. Po nastavení na nejlepší možnou kvalitu tisku
vychází tisk fotografií na vynikající úrovni i na běžném kancelářském papíru,
zvláště v podání tělových odstínů. Zpracování textu bylo v tomto případě zcela
bez problémů, a to i při použití některých světlých odstínů šedi. Písmo je vždy
čitelné a barevné podání odpovídalo předloze. Při praktickém testu tisku s
opakováním byla zjištěna reálná rychlost 3,0, respektive 12,0 tiskové stránky
A4 za minutu, podle monochromatického nebo barevného režimu tisku.
Cena bez DPHŽivotnost monoŽivotnost color
Cya2 770,00 Kč-3 500
Magenta2 770,00 Kč -3 500
Yellow2 770,00 Kč -3 500
Black2 570,00 Kč 4 5004 500
Photoconductor kit4 150,00 Kč 20 0005 000
Fuser kit23 027,00 Kč 100 000100 000
Transfer belt17 540,00 Kč 150 000150 000
Náklady na A41,20 Kč 4,20 Kč

Lexmark Optra SC 1275
Další z řady testovaných tiskáren, Lexmark Optra SC 1275, je velice blízká
příbuzná tiskárny Minolta Color PagePro. Má stejnou tiskovou mechaniku, shodné
základní uspořádání a většinu technických parametrů. Původní však zůstává
systém řízení a samozřejmě příslušný firmware. K testu tento model zapůjčila
společnost ALTMARK, s. r. o.
Základní data
Shodné technické parametry dávají v tomto případě možnost pouze stručného
shrnutí. Opět tedy jde o laserovou tiskárnu s fyzickým rozlišením 600 dpi,
které ovšem tentokrát doprovází technologie 1 200 Image Quality s optickým
rozlišením srovnatelným s 1 200 dpi. Stejně jako v minulém případě je i
tentokrát použit RISC procesor Intel 80960, ovšem jde o model HD s taktovací
frekvencí 66 MHz. Instalovaná operační paměť o kapacitě 16 MB je základní
hodnotou, s níž je přístroj dodáván. Model SC 1275n je standardně osazen 32 MB
operační paměti a rovněž kartou síťového rozhraní. Maximální kapacita paměti je
v obou případech dána hodnotou až 192 MB. Jako další paměťové médium je možné
instalovat doplňkový pevný disk pro ukládání šablon, fontů apod. Jedná se o
libovolný 2,5" disk s rozhraním ATA-2 (IDE), umístěný na speciální rozšiřující
kartě. Další rozdíl vůči tiskárně Minolta je v možnosti používat již v rámci
základní konfigurace nejen ovládací jazyk HP PCL 5, ale i Adobe PostScript
Level 2 a rovněž i HP PCL 6 mono a HP-GL. Samozřejmě, s možností automatické
detekce a přepínání mezi nimi. Nabídka rezidentních fontů je v tomto případě
velmi bohatá. K dispozici je celkem 75 vektorových fontů pro tiskový režim PCL
5, stejné množství pro PostScript a 45 vektorových fontů pro PCL 6. V režimech
PCL je možné při tisku využívat i přímo podporované kódové stránky PC-852,
ISO-L2 a Win-L2 pro češtinu. I tato tiskárna je z hlediska umístění řídicí
elektroniky řešena podobně jako předchozí účastníci. Jádrem tedy je procesorová
deska (viz obr. 10). Jedná se však o vlastní výrobek, který na rozdíl od všech
ostatních účastníků testu nabízí až tři sloty (podobné PCI) pro rozšiřování.
Toto řešení si ale rovněž vyžádalo malou úpravu bočního krytu tiskárny, který
se v zadní části rozšiřuje. Do dvou ze slotů je možné osadit nabízený síťový
adaptér a jeden je vyhrazen již uvedené kartě s pevným diskem. Samozřejmě, že
na desce jsou rovněž umístěny i sloty pro instalaci paměťových SIMM modulů.
Konektivita
Z textu, uvedeného výše, je možné tušit, že i v tomto případě se jednalo o
tiskárnu v základní konfiguraci, náležející typovému označení. To znamená, že
možnosti připojení a toku dat se stejně jako v předchozím případě omezují pouze
na paralelní rozhraní Centronics IEEE 1284 ECP. Již jsem se rovněž zmiňoval, že
jako rozšiřující komponent je pro tento model nabízena speciální síťová karta
pro Ethernet 10/100 Mbit. Kromě tohoto je nabízena i tříportová karta se
sériovým rozhraním, portem pro LocalTalk a infračerveným portem pro přenosovou
rychlost do 1Mb/s.
Tisková média a podavače
Rychlost tisku, udávaná výrobcem, je s ohledem na použitou tiskovou mechaniku
shodná jako v předchozím případě, tedy 3 barevné nebo 12 černobílých tiskových
stran A4 za minutu. Shodným parametrem zůstává i doporučená maximální měsíční
zátěž o hodnotě 20 000 stran. Shodná tisková mechanika jako u Minolty dává
tušit i podobné vlastnosti z hlediska typu a rozměrů médií. Drobná odchylka
však je v udávané hodnotě maximální gramáže, která v tomto případě činí až 163
g/m2, opět v závislosti na použitém vstupním podavači.
Z hlediska konstrukčního řešení podavačů papíru a výstupního zásobníků se jedná
opět o zcela identické parametry, které asi není nutné opakovat.
Spotřební materiál a náklady
na tisk
V případě spotřebního materiálu je možné předpokládat pouze cenové odlišnosti u
jednotlivých komponent, a samozřejmě u tonerových náplní. Jejich uváděné
životnosti a konstrukční řešení, včetně dílčích zaměnitelných prvků, jsou opět
shodné. Výsledkem pak jsou náklady na tisk jedné stránky A4 od 1,20 Kč, v
případě monochromatické předlohy až po 4,00 Kč při barevném tisku, které jsou
souhrnně uvedeny v tab. III.
Ovládání, kalibrace a software
Ovládání je opět kromě softwaru možné i pomocí ovládacího panelu a zabudovaného
LCD displeje. Strukturované menu tentokrát obsahuje v porovnání s Minoltou
několik položek navíc, daných nejen vlastním systémem ovládání, ale i
instalovaným jazykem PostScript. Z hlediska barevné kalibrace platí prakticky
totéž jako v minulém případě, ovšem s tím, že jsou podporovány standardy
Lexmark ColorSharp, Windows 95 ICM, Apple ColorSync, Agfa FotoTune a Pantone
Calibrated Color. Drobná odlišnost je ale např. v tom, že pokud uživatel chce
zjistit zbývající množství toneru, musí sice vytisknout zkušební stránku, ovšem
informace, kterou takto získá, je v grafické podobě a je vyjádřena i
procentuální hodnotou. Kromě tonerů je podávána rovněž informace o životnosti
zmíněného Photoconductoru.
Dodané programové vybavení odpovídalo plně uváděným vlastnostem tiskárny. Na
firemním CDROM disku je možné nalézt celou řadu ovladačů pro různé operační
systémy, a to v i v několika jazykových verzích. Mezi nimi však čeština k
dispozici nebyla. V příslušných adresářích je možné nalézt ovladače pro Windows
NT 4.0, Windows 95, Windows 3.1, OS/2, aplikace DOSu a RISC System/6000 AIX
4.x. Mimoto lze instalovat z CD disku i ovladače pro Macintosh a k dispozici je
i síťový konfigurační a komunikační prostředek MarkVision.
Dokumentace
Dodaná dokumentace sestávala pouze z jediné příručky v anglickém jazyce,
koncipované podobně jako v předešlých případech. Lze se tedy dočíst a na
názorných ilustracích si prohlédnout postup při prvotním uvádění do provozu,
běžné údržbě a rozšiřování o volitelné doplňky. Popis instalace softwarového
vybavení je pouze okrajový a hlavní informace je možné nalézt v dokumentačních
souborech na dodaném médiu CD-ROM.
Další parametry a doplňky
Hladina hlučnosti u této tiskárny je s ohledem na příbuznost s předchozím
účastníkem stejná, tedy 55 dB(A) při plném tisku a v klidu klesá na 38 dB(A).
Nejvyšší udávaná hodnota spotřeby elektrické energie je opět pouze 800 W.
Vnější udávané rozměry tiskárny při zavřeném ručním podavači, tedy v základní
poloze, jsou 503 x 527 x 403 mm a hmotnost je 35,0 kg.
Samozřejmě i zde je k dispozici standardní jednoletá záruka a tiskárna je
nabízena za koncovou cenu 183 855 Kč bez DPH. Tato cena však vychází z
aktuálního kurzu vůči americkému
dolaru.
Hodnocení tisku
Kvalita výstupu vektorové grafiky u této tiskárny samozřejmě odpovídá fyzickému
rozlišení 600 dpi a je tedy celkem srovnatelná s tiskárnou Minolta. Díky
technologii 1 200 Image Quality však nastává výrazný posun při odpovídajícím
nastavení a tisku různých barevných přechodů. Vymizí v základním režimu ještě
viditelný rastr kladení jednotlivých bodů a plynulé přechody získají na
jemnosti. Opět při nejlepším možném nastavení má vytisknutá fotografie hladké
barevné přechody a kvalitní podání barev i na běžném kancelářském papíře. Na
vynikající úrovni je i věrnost barev, včetně tělových odstínů. Pro zpracování
textových informací je zcela dostačující základní tiskový režim s rozlišením
600 dpi, v němž byly již všechny použité odstíny písma dostatečně čitelné.
Testem tisku s opakováním byla zjištěna reálná rychlost tisku 3,1, respektive
12,2 stánky A4 za minutu. Samozřejmě, že v prvním případě se jedná o barevnou
předlohu, zatímco ve druhém o černobílou.
Cena bez DPHŽivotnost monoŽivotnost color
Cya2 485,00 Kč -3 500
Magenta2 485,00 Kč -3 500
Yellow2 485,00 Kč -3 500
Black2 695,00 Kč 4 5004 500
Photoconductor kit4 620,00 Kč 20 0005 000
Fuser kit17 745,00 Kč 100 000100 000
Transfer belt16 345,00 Kč 150 000150 000
Náklady na A41,20 Kč 4,00 Kč

Xerox DocuPrint C55mp
Předposlední otestovaná tiskárna opět pochází od známého výrobce kopírovacích
zařízení, tentokrát se však jedná o společnost Xerox. K testu tento model
zapůjčila společnost Hayward CP, s. r. o.
Základní data
Laserová elektrofotografická metoda tisku je v tomto případě, podobně jako u
předešlých dvou tiskáren, vybavena fyzickým rozlišením 600 dpi. Kvalita tisku i
na běžný papír je zlepšována pomocí olejového filmu, jenž je na předlohu
nanášen. Výsledkem pak jsou plné a syté barvy. Zpracování dat u této tiskárny
má na starost procesor RISC AMD 29040 s taktovací rychlostí 50 MHz. Základní
instalovaná operační paměť má kapacitu 30 MB. Tuto hodnotu lze pomocí SIMM
modulů rozšířit až na celkových 70 MB. Do tiskárny, konkrétně na procesorovou
desku, je pro rozšíření paměťové kapacity možné dále umístit volitelný pevný
disk o kapacitě 810 MB. Ten opět slouží k uchovávání uživatelských fontů,
šablon, formulářů apod. Podmínkou pro jeho použití je možnost ovládání tiskárny
v jazyce PostScript. U testovaného modelu C55mp jsou samozřejmě k dispozici oba
dnes základní jazyky, tady HP PCL 5 i Adobe PostScript Level 2 jednodušší model
C55 se dodává bez PostScriptu, lze jej ale doplnit. Mezi jazyky samozřejmě
tiskárna zcela automaticky přepíná, i když jeden z nich je vždy nastaven jako
výchozí. Pro tisk textových dokumentů je podobně jako u HP k dispozici řada
rezidentních fontů (35 Intellifonts, 10 TrueType, 35 Adobe Type 1), přičemž v
režimu PCL jsou k dispozici všechny tři standardy (PC-852, ISO-L2, Win-L2) pro
kódování znaků české abecedy. Již jsem se zmínil, že srdce tiskárny i tentokrát
tvoří procesorová deska (viz obr. 12), vybavená mimo jiné i sloty pro umístění
rozšiřující paměti a prostorem pro osazení síťového rozhraní.
Konektivita
Základním komunikačním rozhraním i této tiskárny je již nezbytný paralelní
port. Tentokrát se však jedná o port v miniaturním provedení mini-Centronics
IEEE 1284 ECP. Již jsem se zmiňoval o slotu na procesorové desce pro instalaci
sítového rozhraní. Model C55mp je samozřejmě touto síťovou kartou osazen. Pro
přímé připojení do lokální sítě se tak nabízí konektor RJ-45 a BNC. V našem
konkrétním případě se jednalo o kartu pro sítě Ethernet 10 Mbit, i když v další
nabídce je i varianta pro Token Ring. Kromě toho je možné tiskárnu vybavit i
kartou se sériovým rozhraním a portem pro LocalTalk. To pak dovoluje i nasazení
v prostředí počítačů Macintosh, ovšem podmínkou, stejně jako u pevného disku,
je instalace PostScriptu. Instalované síťové rozhraní pro Ethernet dovolovalo v
našem případě komunikaci s operačními systémy Novell NetWare včetně NDS
(IPX/SPX), MAC (EtherTalk, LocalTalk), UNIX (TCP/ /IP), Sun OS (TCP/IP),
Solaris (TCP/IP), Windows 3.1x/95 (NetBEUI), Windows 95/NT (LLC/DLC, TCP/IP),
MS LAN Manager (NetBEUI) a OS/2 Warp/LAN Server (LLC/DLC, TCP/IP). K řízení
tiskárny je možné využít mimo jiné i protokoly HTTP a SNMP. Samozřejmě, že i
mezi jednotlivými protokoly, pokud je tiskárna v heterogenním provozu, je
schopna automaticky přepínat.
Tisková média a podavače
Podle údajů výrobce nabízí i tato tiskárna výkon charakterizovaný maximálně 3
barevnými stránkami A4 za minutu nebo 12 monochromatickými. Nejvyšší měsíční
objem tisku je pak omezen hodnotou 20 000 stran. Tiskárna je schopna
zpracovávat tisková média do formátu A4, respektive příbuzných rozměrů Legal,
Letter a Exec. Mezi doporučenými médii je jak běžný kancelářský papír, tak i
fólie, štítky a obálky. Zvláště při tisku je lépe používat originální firemní
materiál. Doporučená gramáž tiskových médií se pohybuje v rozmezí od 60 do 90
g/m2.
Standardně je tiskárna vybavena spodním automatickým podavačem papíru o
kapacitě 250 listů. Druhým vstupním bodem je ruční podavač, který slouží pro
vkládání jednotlivých kusů médií. Podavač má podobu štěrbinového otvoru na
čelní stěně tiskárny a pro pohodlnější vkládání je možné k němu přiložit
odnímatelnou opěrku. Dalším, ovšem již volitelným zásobníkem, je opět spodní
automatický podavač, který se umístí pod vlastní těleso tiskárny a nabízí k
využití kapacitu dalších 250 listů papíru. Pro výstup a odkládání papíru slouží
výstupní zásobník (facedown), který tvoří horní víko tiskárny a je schopný
pojmout maximálně 150 listů papíru. Podle uvedených údajů ani v tomto případě
tiskárna nedisponuje přímým průchodem tiskového média.
Spotřební materiál a náklady
na tisk
Xerox DocuPrint C55mp je druhou z tiskáren, která má pevně zabudovány zásobníky
s tonery a jejich doplňování se provádí
dosypáním z příslušných kazet. Z hlediska zásahů obsluhy uvnitř tiskárny je,
podobně jako u předešlých účastníků, barevně označeno vše, co může sloužit
uživateli při běžné údržbě. Pro přístup k téměř všem částem tiskové mechaniky
slouží trojice výklopných krytů (všechny na horním víku tiskárny). Zatímco
hlavní a zadní skrývají přístup k tiskovému válci a tonerům (viz obr. 13),
čelní kryt umožňuje výměnu Fuseru a olejového zásobníku.
Již z předešlého je patrné, že opět je nutné některé součásti měnit po určitém
počtu vytištěných stran. Tyto části pak rovněž přispívají k nákladům na jednu
tiskovou stránku. Kromě doplňování vlastních tonerů je tedy nutné měnit i Toner
collector, Fuser oil kit, Print drum, Color developer, Black developer a Fuser.
Při zohlednění udávaných životností a standardního pokrytí tiskových stran
(tab.IV) je možné stanovit náklady, potřebné na tisk jedné stránky A4 na 0,90
Kč při monochromatickém tisku a 5,60 Kč při barevném výstupu.
Ovládání, kalibrace a software
Ani v tomto případě není ovládání tiskárny řešeno jinak než u ostatních
účastníků testu. Jednou cestou je tedy softwarové ovládání pomocí příslušného
driveru a druhou nastavení základních provozních parametrů z ovládacího panelu.
Tento panel je umístěn na přední stěně tiskárny a kromě skupiny tlačítek
obsahuje samozřejmě i LCD displej. Stromovitě uspořádané menu nabízí položky
pro změnu hodnot o tiskovém médiu, podavačích, rezidentních fontech a jejich
kódových stránkách, parametrech a nastavení jednotlivých instalovaných
rozhraních (včetně síťového) a některých dalších. Kromě toho je možné se pomocí
menu dozvědět aktuální stav, respektive životnost uvedených výměnných prvků a
tonerů. Tyto základní informace je rovněž možné vytisknout v rámci jedné z
testovacích stran. Mimo jiné lze přímo v menu nalézt i položky pro kalibraci
barev a stanovení sytosti tisku. Součástí postupu je tisk speciální stránky,
která obsahuje několik obrazců, s jejichž pomocí je možné korigovat jak sytost
barev a černé, tak i vzájemný poměr barev mezi sebou. Sytost je porovnávána
proti pevně definovaným polotónovým rastrům a v případě poměru barev jsou na
pevném šedém pozadí do hvězdice uspořádány kruhy s odlišnými poměry barev.
Orientace jednotlivých větví hvězdice zároveň udává i které složky a jak je
nutné korigovat, aby střední kruh splýval s pozadím. Tento systém tedy poměrně
snadno zvládne i laický uživatel. Mezi přímo podporovanými standardy pro tvorbu
a řízení barev jsou Pantone Profiles, Apple ColorSync a Image Color Matching.
Programové vybavení, které tiskárnu doprovázelo, bylo na dvou typech médií.
Jedním jsou klasické 3,5" diskety, které obsahují ovladače pro všechna
prostředí MS Windows (3.1x/95/ NT), a to jak pro ovládání pomocí PCL, tak i
PostScriptu. Na disketách se rovněž nalézá i ovladač pro operační systém MacOS
a některé podpůrné soubory s kalibračními soubory. CD-ROM obsahuje ovladače pro
tytéž operační systémy ve shodném složení, tedy PCL i PostScript. Dále je zde k
dispozici ovladač tiskárny pro OS/2, LAN Manager a UNIX. Mimoto na disku
nechybí ani CenterWare DP, což je nástroj pro nastavení a řízení tisku přes
síťové rozhraní ve všech uvedených a podporovaných prostředích. Je také jednou
ze dvou tiskáren, jejichž činnost je možné řídit i z WWW prohlížeče.
Dokumentace
Dokumentace dodávaná spolu s tiskárnou Xerox DocuPrint C55mp je rozčleněna na
dvě samostatné brožury. Obě jsou v angličtině, přičemž Uživatelský manuál je
dodáván i v kompletním českém překladu. Zbývající část dokumentace se věnuje
síťovému nasazení tiskárny, instalaci potřebného programového vybavení a
nastavení příslušných parametrů. Dokumentace je obdobného typu jako u dosud
popsaných tiskáren, tedy popisuje všechny základní úkony s tiskárnou, její
údržbu, nastavení, instalaci základního softwaru, možné problémy a jejich
řešení. I tentokrát je vše doprovázeno bohatými ilustračními kresbami. Jako
součást dokumentace je dodána i tzv. "Záruční registrační karta".
Další parametry a doplňky
Stejně jako u předchozích tiskáren i v tomto případě se hladi-na hlučnosti
pohybuje v mezích daných 54 dB(A) při tisku a 47 dB(A) v klidovém stavu.
Maximální spotřeba elektrické energie je u této tiskárny udávána hodnotou 1 000
W. Z hlediska půdorysu patří Xerox DocuPrint C55mp vůbec k nejmenším. Vnější
rozměry tiskárny jsou 470 x
x 419 x 419 mm a její hmotnost dosahuje 40 kg.
Z doposud nejmenovaných doplňků, které jsou rovněž v nabídce, lze uvést tzv.
"Media Server". Jedná se prakticky o běžnou 3,5" disketovou mechaniku, která se
umístí do slotu na čele tiskárny. Pak je možné i z dosové diskety tisknout
přímo tiskové úlohy, a to jak v PCL, tak i v PostScriptu.
Na tiskárnu je poskytována standardně roční záruka, kterou je možné za
příplatek pomocí tzv. Servis-packu prodloužit a rozšířit o další služby.
Koncová cena testované varianty tiskárny na našem trhu je 153 710 Kč bez DPH.
Hodnocení tisku
Díky rozlišení 600 dpi již při základním režimu tisku dosahuje tiskárna
výborných výsledků v kvalitě tisku jak v podání a vyhlazování šikmých čar, tak
i u barevných přechodů. Ještě lepších výsledků lze docílit právě s využitím
tzv. Photo režimu. Zde je zcela bez chyb i podání přechodu z bílé barvy do plné
žluté. Bohužel však v režimu PCL dochází při stejné operaci během tisku stupňů
šedi sice k plynulé změně, ovšem až na posledních asi pět procent. Na této
plošce je náhle již vytištěna černá barva v plné intenzitě. Při tisku
fotografie se kladně promítá nejen optické rozlišení 1 200 dpi, ale i
přítomnost olejového filmu, takže výstupy jsou skutečně věrné, s ostrými
kontrastními barvami. Ve zpracování textových předloh lze tiskárnu
charakterizovat stejně jako dva předešlé účastníky, tedy vysoce kvalitní tisk a
čitelnost i při použití méně vhodných barev písma. Naměřená rychlost tisku se
blíží udávaným hodnotám a monochromatické stránky lze tisknout rychlostí
11,7/min. a barevné pak 2,9/min. Užitečná je funkce "FastBlue" pro tisk náhledů
a "Hold Job" k pozdržení tisku neveřejných dokumentů.
Cena bez DPHŽivotnost monoŽivotnost color
Cya 2 120,00 Kč -3 500
Magenta 2 120,00 Kč -3 500
Yellow 2 120,00 Kč -3 500
Black 780,00 Kč 5 0005 000
Fuser oil kit 1 955,00 Kč 14 00014 000
Toner collector 420,00 Kč 7 0007 000
(wastle)
Black developer 5 935,00 Kč 50 00050 000
Color developer 19 125,00 Kč -10 000
Print drum 7 330,00 Kč 50 00012 500
Fuser 10 950,00 Kč 60 00015 000
Náklady na A4 0,90 Kč 5,60 Kč

Tektronix Phaser 560
Poslední z pětice testovaných tiskáren, Tektronix Phaser 560, se svým určením
již trochu vymyká z doposud uvedené skupiny tiskáren. Míří totiž spíše k
náročnějším barevným tiskům a pro DTP pracoviště. K testu ji poskytla
společnost PS-Pro, s. r. o.
Základní data
I v tomto případě se jedná o běžnou elektrofotografickou technologii tisku,
která ovšem tentokrát disponuje fyzickým rozlišením až 1 200 dpi. S ohledem na
toto vysoké rozlišení vykazuje tisk špičkovou úroveň, doplněnou navíc o
technologii TekColor Dynamic Correction pro optimalizaci barev. V případě této
tiskárny je zpracování dat zajištěno instalovaným procesorem RISC AMD 29040 s
taktovací frekvencí 33 MHz. Základní paměťová kapacita u této tiskárny činí 40
MB. Tuto hodnotu je možné ještě dále zvýšit na celkových 72 MB. K této tiskárně
je možné připojit externí SCSI pevný disk. Protože je tiskárna vybavena
příslušným řadičem s ID nastaveným na hodnotu 7, je možné s ohledem na
vyhrazení ID 5 a 6 pro CopyStation (skener k některým modelům Tektronix, takže
tiskárna pak může sloužit i jako kopírka) připojit ještě celkem pět těchto
disků. Je tím možné zvýšit kapacitu paměti pro ukládání fontů, formulářů, apod.
Testovaný model nese obchodní označení Z560A_MPE a jde o nejlépe vybavenou
verzi z hlediska operační paměti, fyzického rozlišení, řízení tvorby barev a
síťového rozhraní. Nejjednodušší varianta, model M, dosahuje rozlišení pouze
600 dpi a má 8 MB operační paměti. Střední varianta MP má shodné vlastnosti
jako testovaná verze, ovšem postrádá síťové rozhraní pro Ethernet. Jako
základní ovládací jazyk slouží u všech variant Adobe PostScript Level 2,
přičemž k dispozici je i emulace HPGL a PCL 5 mono. I tentokrát je tiskárna
vybavena automatickou detekcí ovládacího jazyka. K standardnímu PostScriptu
patří samozřejmě i sada rezidentních fontů (35 Adobe Type 1). Řídicí
elektronika je umístěna na vyjímatelné procesorové desce (viz obr. 15), která
je vybavená mimo již naznačená rozhraní i sloty pro umístění rozšiřující paměti.
Konektivita
Ani v tomto případě nechybí v základním vybavení tiskárny paralelní rozhraní
Centronics IEEE 1284 ECP, a to opět v provedení mini. Pro případné propojení
pomocí standardního kabelu je spolu s tiskárnou dodán i krátký redukční kabel.
Druhým standardním rozhraním je již uvedený SCSI konektor, opět v provedení
mini. U testovaného modelu bylo rovněž instalováno síťové rozhraní v podobě
karty PhaserShare pro Ethernet 10 Mbit. Karta nabízí jak konektor BNC, tak i
RJ45. Mimoto jsou k dispozici ještě dvě další varianty karty PhaserShare pro
sítě Token Ring a LocalTalk, který je doplněn i o sériové rozhraní RS232.
Nabídka těchto rozhraní tak zaručuje možnost využití tiskárny prakticky v
libovolném prostředí operačních systémů. Použité rozhraní pro Ethernet přímo
podporuje protokoly IPX/SPX Novell NetWare, EtherTalk a TCP/IP. Ty je možné
využívat v prostředí MS Windows, DOSu, OS/2, UNIXu a Macintosh. Kromě toho je
možné k ovládání tiskárny přistupovat i pomocí protokolů FTP a HTTP. Stejně
jako mezi jednotlivými porty i mezi síťovými protokoly tiskárna zcela
automaticky přepíná.
Tisková média a podavače
Parametry v technickém popisu tiskárny udávají dle výrobce rychlost asi 14
stran za minutu v černobílém režimu a do 5 stránek při barevném tisku.
Maximální měsíční objem tisku je udáván hodnotou 25 000 stran. Jako tisková
média je možné použít i běžný kancelářský papír, ale lepších výsledků lze
dosáhnout na firemní média. Totéž platí i v případě tisku na fólie, speciální
fotografický papír, štítky, obálky a karty. V nabídce je možné nalézt i
speciální zažehlovací fólie pro přenášení obrazu na textil. Doporučená gramáž
tiskových médií se pohybuje v rozmezí od 60 do 165 g/m2, podle použitého
podavače.
V základním vybavení tiskárny byl automatický spodní podavač o kapacitě 250
listů papíru. Druhý podavač je určen pro vkládání jednotlivých listů a méně
ohybných médií. Dovoluje ovšem rovněž automatický provoz a disponuje kapacitou
100 listů (viz obr. 16). Dalším, ovšem již doplňkovým vstupním zásobníkem
papíru, může být spodní automatický podavač s kapacitou 2 x 250 listů papíru.
Pro výstup papíru slouží boční sklopný zásobník, který je schopen pojmout asi
100 listů papíru. Při použití ručního podavače a standardního výstupu je tedy
možné, s ohledem na jejich umístění "proti sobě", dosáhnout prakticky
bezohybového průchodu tiskového média.
Spotřební materiál a náklady
na tisk
Tektronix Phaser 560 je tiskárna, jejíž konstrukce dovoluje po otevření čelní a
boční stěny snadný přístup ke všem hlavním dílům tiskárny (viz obr. 17).
Výměnné tonerové zásobníky jsou umístě-ny v pozicích pod bočním kry-tem. Snadná
výměna kteréhokoli z nich je navíc usnadněna indikací zbývající životnosti.
Barvivo se, na rozdíl od jiných tiskáren v tomto testu, nanáší na skutečný
transportní pás, nikoli na válec.
I u této tiskárny je potřebné některé díly měnit, protože mají omezenou
životnost. Výměnnými díly jsou tentokrát Transfer kit, Imaging kit, Fuser roll
a Fuser. S ohledem na uvedené parametry životnosti a příslušné ceny spotřebního
materiálu (tab.V) vychází náklady na tisk jedné monochromatické stránky A4 na
1,10 Kč a v případě barevného tisku pak 6,20 Kč.
Ovládání, kalibrace a software
Ovládání tiskárny a nastavení základních parametrů je umožněno stejně jako u
ostatních testovaných zařízení, tedy pomocí softwarového vybavení a také
ovládacím panelem. Ten je umístěn na čelní straně tiskárny a obsahuje kromě
ovládacích tlačítek i LCD displej. I tato tiskárna má ovládací menu uspořádáno
do stromovitě větvené struktury, nabízející všechny základní možnosti pro
nastavení parametrů tisku, ať se
již jedná o média, fonty, kvalitu a způsob tisku, nastavení komunikačních
rozhraní apod. Přímo mezi nabídkami se nachází rovněž volba pro kalibraci
barev. Na rozdíl od jiných dříve uvedených metod vyžaduje tento postup již
poměrně značnou zkušenost a cit pro barevné odstíny. Principem totiž je
porovnávání čtyř referenčních odstínů základních barev CMYK na dodávaném
vzorovém štítku se škálami vytištěných odstínů ve čtyřech sloupcích. Korekce se
provádí po jednotlivých barvách, kdy se pomocí položek ovládacího menu posouvá
sytost jednotlivých složek tak, až všechny odpovídající hodnoty leží na
testovacím archu vedle sebe a korespondují se vzorníkem. Tiskárna je vybavena
originálním systémem pro optimalizaci barev TekColor Dynamic Correction. Dále
tiskárna podporuje řízení barev Pantone, CIE international, ICC a Apple
ColorSync.
Dodané softwarové vybavení je standardně buď na 3,5" disketách nebo na CDROM
disku. Diskety obsahují pouze ovladače, soubory se vzorníky barev a některé
základní utility. CD disk nabízí podporu nejen počítačů PC, ale i MacOS a
UNIXových sta-nic. Konkrétně je možné na disku nalézt ovladače pro prostředí MS
Windows 3.1x/95/NT, OS/2, Macintosh, UNIX a VMS. Samozřejmě, že ve všech
případech se jedná o postscriptový způsob řízení tisku a jedinou důležitou
volbou při instalaci zůstává, zda tiskárna je pouze v základním provedení s
rozlišením do 600 dpi nebo model Extended s rozlišením 1 200 dpi. Kromě jiného
je možné na disku nalézt i nástroje pro síťovou správu PhaserShare. Tento
systém má celkem tři nástroje pro vzdálené řízení tiskárny. Prvním je Status
monitor, který slouží pro informování o aktuálním stavu tiskárny v prostředí
NetWare. Druhou částí je Administrátor, který dovoluje měnit nastavení apod.
Třetím prvkem je pak PhareLink, který sice rovněž slouží pro dálkovou správu a
konfiguraci, ovšem tentokrát pomocí protokolu TCP/IP. K dispozici je např. i
možnost ovládání tiskárny pomocí WWW prohlížeče.
Dokumentace
Dodaná dokumentace je u této tiskárny rozčleněna na tři základní části.
Nejobsáhlejší je opět věnována vlastní tiskárně, její obsluze, údržbě a
nastavení. Druhá z příruček je u testovaného modelu věnována instalovanému
síťovému rozhraní, a to jak z hlediska hardwaru, tak softwaru, jeho nastavení,
konfiguraci v různých operačních systémech apod. Třetí část základní
dokumentace tvoří přehledná příručka, která by podle představ výrobce měla být
umístěna ve speciálním pouzdru přímo u tiskárny. Na tvrdém laminovaném papíře
je možné nalézt základní rady k obsluze a použití tiskárny včetně způsobu
kalibrace barev. Všechny příručky jsou opět doplněny mnoha ilustracemi a
poslední z nich je i v barevném provedení. Všechny tři části jsou v anglickém
jazyce. Základní informace o tiskárně a síťovém rozhraní je možné získat i v
češtině v dodávaných stručných výtazích z originální dokumentace. Poslední
částí byla v našem případě příručka k doplňkovému zařízení CopyStation, které
je volitelným doplňkem. Příručka se samozřejmě věnuje instalaci a obsluze
tohoto zařízení.
Další parametry a doplňky
Zajímavým parametrem pro uživatele může být např. i hladina hlučnosti, která se
při tisku pohybuje na hranici 54 dB(A) a v klidovém stavu do 38 dB(A). Nejvyšší
spotřeba elektrické energie může u této tiskárny dosáhnout hodnoty až 1 300 W.
Vnější rozměry tiskárny jsou 463 x 492 x x 782 mm a hmotnost dosahuje 48 kg.
Jako nabízený (a v našem případě i dodaný) doplněk doprovázela tiskárnu i
jednotka s názvem "CopyStation" (viz obr. 18). Jak je z názvu patrné, jedná se
o rozšíření pro barevné kopírování dokumentů. V podstatě jde o skener s
rozhraním SCSI, připojený na standardní SCSI port tiskárny, doplněný o ovládací
panel a LCD displej na svém tělese. Pomocí tohoto zařízení lze kopírovat
barevně, ve stupních šedi či černobíle, volit měřítko zvětšení, ovlivňovat
podání barev a jasu, zadat počet kopií a případně vybrat vstupní podavač
papíru tiskárny. Po instalaci a zapnutí je, stejně jako v případě pevných
disků, zařízení ihned při-praveno k provozu a značně zvyšuje možnosti tiskárny
v kancelářském provozu. Potřebný propojovací kabel SCSI je součástí dodávky.
Na tiskárnu je poskytována běžná jednoroční záruka. Na našem trhu je samotná
tiskárna
nabízena za koncovou cenu 279 900 Kč a CopyStation za dalších 68 160 Kč bez DPH.
Hodnocení tisku
V rámci základního nastavení v ovladači je využíváno rozlišení 600 dpi. Při
této hodnotě je na zkušebních tiscích vektorové grafiky ještě patrná malá
"zubatost" šikmých čar a jemný rastr v barevných přechodech. Při nejlepším
dosažitelném režimu již byly všechny čáry testovací růžice zcela hladké a
rovněž podání barevných ploch bylo znatelně jemnější. Nárůst kvality je však
samozřejmě zaplacen pomalejší rychlostí tisku, asi dvojnásobně. I na běžném
kancelářském papíru a maximálním podporovaném rozlišení lze dosáhnout při tisku
fotografií vynikající kvality. Ta se ještě více zvýrazní při použití firemního
papíru; jasné a kontrastní barvy pak doplňuje hladká kresba bez rastrů. Z
hlediska věrnosti barev pak stejně jako u ostatních tiskáren záleží na vhodné
kalibraci barev a režimu jejich zpracování. Charakter a kvalita zpracování
textových předloh je s ohledem na použité standardní nastavení kvality tisku
srovnatelná s dříve uvedenými tiskárnami. Zřetelné a čitelné písmo i při
barevném provedení doprovází reálná rychlost tisku 14,1 stránky A4 za minutu v
monochromatickém režimu a 3,6 při tisku barevné předlohy. Zajímavou funkcí při
tisku více kopií je možnost tzv. "Print Preview", což je úvodní zkušební
stránka před následujícími tisky.
Závěrem
Ze zjištěných vlastností a testovacího provozu vyplývá, že v mnoha případech
jsou schopnosti tiskáren podávat kvalitní výstupy při co nejnižších nákladech
prakticky vyrovnané. Asi bude skutečně záležet jen na uživateli, která z nich
mu bude nakonec nejvíce vyhovovat. Je totiž patrné, že i s ohledem na parametry
se zúčastněné tiskárny odlišují svým hlavním určením, i když na druhou stranu
byly schopny plnit prakticky libovolné požadavky na tisk. Pro ještě masovější
prosazení barevného laserového tisku v kancelářském prostředí hovoří nejen
klesající pořizovací náklady, ale hlavně jejich provozní část. Pokud totiž
shrneme požadavky na tisk jedné stránky, lze u všech účastníků v rámci
monochromatického tisku dosáhnout srovnatelných hodnot jako u původních
černobílých laserových tiskáren, tedy okolo jedné koruny. V případě, že barevná
laserová tiskárna má být doplňkem k již existující monochromatické, pak při
výhradně barevném provozu nepřesahují průměrné náklady únosnou mez do šesti
korun. Stejně jako u černobílých tiskáren se stal dnes standardem tisk ve
fyzickém rozlišení 600 dpi, přičemž tiskárny určené k profesionálnímu nasazení
pracují i s dvojnásobnou hodnotou.
8 0279 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.