Barevné plakáty bez problémů

Tématem tohoto článku jsou dvě zařízení určená pro barevný laserový tisk formátu A3+ nebo menších dokumentů. Ti...


Tématem tohoto článku jsou dvě zařízení určená pro barevný laserový tisk
formátu A3+ nebo menších dokumentů. Tiskárny, s nimiž je možné vykouzlit
barevné písmo, grafiku nebo jen doplnit černobílý text zářivějším logem
společnosti, jsou stále vyhledávanější. Přestože jejich pořizovací cena je
podstatně vyšší než u monochromatických zařízení se stejnou rychlostí
opakování, v mnoha společnostech se již přesvědčili, že barevný materiál je pro
zákazníky, obchodní partnery i vlastní zaměstnance mnohem přitažlivější a
informace v něm obsažené jsou snáze pochopitelné.
Informace uváděné na následujících řádcích jsou určeny všem čtenářům, kteří
hledají pro svoji firmu tiskárnu schopnou občas nebo trvale zpracovávat barevné
dokumenty. Testované produkty mají mnoho společného, přesto je každý určen pro
jinou cílovou skupinu uživatelů. Uváděné technické údaje, ceny produktů,
náklady na provoz, stejně jako výsledky krátkých testů mohou být vodítkem pro
správný výběr.

Tally 8406
Zařízení s označením Tally 8406, které nám k otestování zapůjčila společnost
Tecoma, vyhoví spíše provozům, v nichž převládá potřeba rychlého
monochromatického tisku, doplněného občasným barevným tiskem. Tiskárna dokáže
pracovat v maximálním pracovním rozlišení 1 200 x 600 dpi, přičemž za 60 sekund
vytiskne buď 24 stran v černobílém, nebo 6 stran v barevném provedení. Uváděné
hodnoty jsou vztaženy k běžným dokumentům formátu A4, při volbě dvojnásobného
rozměru rychlost opakování klesne na polovinu. Při zpracování formátu A3 je
situace obdobná.
Tally 8406 je standardně vybavena spodním automatickým podavačem s kapacitou
250 archů papíru maximálního formátu A3+, výstupní zásobník s úložným prostorem
na horní desku tiskárny je připraven pro uložení 500 výtisků. Za příplatek lze
dokoupit další spodní zásobníky, které počet současně založených médií zvýší na
1 250 listů, modul pro oboustranný tisk dokumentů a interní pevný disk pro
uložení tiskových úloh, fontů písma apod. V tiskárně je zabudován procesor
PowerPC 740 s taktem 200 MHz a paměť 64 MB, kterou lze rozšířit až na 256 MB.
Kromě obousměrného paralelního rozhraní Centronics IEEE 1284B je tiskárna
vybavena také ethernetovou kartou 10/100 Mb/s. Programové vybavení je
připraveno pro Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000 a Apple Macintosh. Při instalaci je
možné zvolit nejen ovladače PCL 5e či PCL 6, ale také Adobe PostScript Level 3.
Síťově připojený produkt lze vzdáleně spravovat a konfigurovat pomocí
dodávaného PrintServer Monitoru, přehled však administrátor získá i po zadání
IP adresy v jakémkoliv internetovém prohlížeči. K nastavení konfigurace však
mohou posloužit i ovládací klávesy na levé straně horní desky, přičemž ke
kontrole zadávaných údajů, případně ke zjištění stavu tiskárny, dobře poslouží
dvouřádkový alfanumerický displej. Nainstalovaný ovladač tisku uživateli nabízí
běžné funkce změny formátu a orientace papíru, zpracování více listů originálu
na jeden arch výtisku. Stejně důležitá je volba monochromatického tisku i různá
nastavení barevného zpracování tiskových úloh, s nimiž lze změnit barevné
podání dokumentu.
Při testech Tally 8406 bez problémů pracovala udávanou rychlostí opakování. V
hodnocení kvality tisku si pozornost zaslouží výborně zpracované fonty černého
písma i monochromaticky vytištěná vektorová grafika. Na výtiscích rastrové
celostránkové fotografie jsme však zaregistrovali odchylky ve správném podání
odstínů žluté barvy, které místo plynulého přechodu splývaly od hodnoty 40%
sytosti. Během monochromatického tisku původně žlutého písma nebylo naopak
vytištěno vůbec nic. K vyřešení problému s tiskem žlutého písma je v některých
aplikacích možné nastavit "všechny barvy jako odstíny šedé" a následně je
dokument vytištěn správně. Při měření rychlosti zpracování prvního tiskového
výstupu dokázala Tally 8406 zpracovat běžný textový dokument za 21,5 sekundy,
podstatně více ji zatížila rastrová fotografie, která si v maximálním rozlišení
vyžádala 1 minutu a 47 sekund. Volba barev celkový čas prodlouží na 49 sekund u
dokumentu a 1 minutu a 55 sekund u grafiky.
Z cen spotřebního materiálu jsme vypočítali, že provozní náklady na tisk
formátu A4 s 5% pokrytí černou barvou činí 0,87 Kč, barevný tisk s celkovým 20%
pokrytím je možné pořídit za 3,98 Kč. Cena tiskárny v testované konfiguraci
byla v době uzávěrky stanovena na 149 112 Kč. Záruční dobu 12 měsíců je možné
po registraci u prodejce prodloužit na 5 let nebo 600 000 výtisků (který případ
nastane dříve).

Xerox Phaser 7700DN
Podstatně dražší, ale v barevném tisku téměř 4x rychlejší, je tiskárna Phaser
7700DN. S rychlostí opakování 22 stran A4 za minutu černobíle i barevně a
měsíčním zatížením 100 000 výtisků ji lze doporučit pro všechny zákazníky,
kteří požadují maximální výkon a jsou ochotni za něj zaplatit. Phaser 7700DN,
který díky instalovanému duplexnímu modulu potisknout papír formátu A3 z obou
stran, nabízí uživateli maximální rozlišení 1 200 x 1 200 dpi. Rychlý první
výtisk dokumentů je dílem procesoru PowerPC G4 s pracovní frekvencí 500 MHz a
pamětí 128 MB s možností rozšíření na 512 MB. Pro spojení s počítačem je možné
využít univerzálního sériového rozhraní a vestavěného paralelního obousměrného
portu, komunikaci v síti zabezpečuje ethernetová karta 10/100 Base TX.
Testovaný výrobek byl vybaven spodním podavačem pro 500 listů A3 a bočním
víceúčelovým podavačem na 150 archů stejného formátu. Horní výstup tiskárny je
připraven na 500 výtisků. V tiskárně byl instalován již zmíněný modul pro
oboustranný tisk a pevný disk 5 GB. Za příplatek je možné dokoupit další spodní
podavače s kapacitou 1500 až 2500 listů, změnit směrování výstupu výtisků do
třídiče s přihrádkami a zabezpečit i děrování a sešívání dokumentů. Tři barvy
podsvícení grafického displeje s přehlednou strukturou ovládacího menu a
vestavěnou nápovědou nahrazují stavové diody. Vestavěný webový server s
podporou automatického zasílání zpráv o stavu tiskárny usnadňuje dálkovou
správu zařízení, ale také instalaci ovladačů. Ty jsou sice dodávány na
kompaktním disku, ale zároveň jsou uloženy na pevném disku tiskárny. Při
instalaci stačí zadat IP adresu Phaseru 7700DN a ve webovém prohlížeči zadat
jak instalaci driverů, tak i nástrojů pro vzdálenou správu. Instalovaný disk
navíc zpřístupňuje funkce zabezpečeného tisku dokumentů a umožňuje detailně
sledovat průběh jednotlivých tiskových úloh. Z přehledu zpracovaných výtisků
lze vyčíst kdo, kdy a jakou úlohu na tiskárnu zaslal a zjistit spotřebovaný
materiál. V měsíčním vyúčtování nákladů je možné provoz tiskárny spravedlivě
rozpočítat mezi jednotlivé uživatele či skupiny.
Tiskárna je schopna pracovat v prostředí DOSu, Windows 95/98/ME/NT/2000,
Macintoshe a Unixu.
Ani Phaser 7700DN se našim provozním testům nevyhnul. První výtisk prostého
ASCII textu dokázal zpracovat za 13 sekund, dokument s obsahem textu a grafiky
byl vytištěn za 17 sekund barevně i černobíle, shodný čas si vyžádaly i
kontrolní výtisky vektorové grafiky. Zvolnit tempo dokázala tiskárna jen u
tisku barevného rastrového snímku na stránce A4, zpracovaného v maximálním
rozlišení 1 200 x 1 200 dpi. Na první výtisk zmíněného dokumentu jsme čekali 44
sekund, následné výtisky však dopadaly na výstupní podavač v přesně stanovených
intervalech rychlostí 22 stran A4 za minutu.
Se standardně nainstalovanými ovladači tisku bylo zařízení schopno bez problémů
pracovat v monochromatickém režimu nebo tisknout barevné písmo. Grafické
celostránkové výtisky byly zpracovány velmi tmavé, před jejich zpracováním je
třeba změnit tovární nastavení sytosti barev (zesvětlit tisk). Po uložení změn
již nebylo možné kvalitě výstupu nic vytknout.
V hodnocení provozu tiskárny je možné kladné body přičíst za náklady 0,76 Kč
při monochromatickém dokumentu, průměrnou známkou je možné ocenit částku 4,33
Kč vztahující se ke zpracování barevných dokumentů. Pořizovací cena 359 996 Kč
sice odpovídá kvalitám produktu, avšak rozhodně ji nelze označit jako příznivou.


Tally 8406
Barevná laserová tiskárna A3+
+ rychlost monochromatického tisku, náklady na barevný tisk
- problémy ovladače s tiskem žluté barvy
Zapůjčil: Tecoma, www.tecoma.cz
Cena (bez DPH): 149 112 Kč
Záruka: 1 rok

Xerox Phaser 7700DN
Barevná laserová tiskárna A3+
+ kvalita a rychlost tisku, výborně řešená instalace a správa
- pořizovací cena
Zapůjčil: PS-Pro
www.pspro.cz
Cena (bez DPH): 359 996 Kč
Záruka: 1 rok

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.