Bastila odstraní zločince z ulic

Ve snaze pomoci policejním orgánům v tom, aby dostaly rychleji více pachatelů trestných činů za mříže, představila...


Ve snaze pomoci policejním orgánům v tom, aby dostaly rychleji více pachatelů
trestných činů za mříže, představila americká společnost GTE Corp. službu na
bázi Webu s názvem Bastila.
Služba představuje bezpečnou soukromou síť pro sdílení informací a komunikaci v
reálném čase mezi policejními důstojníky. Systém Bastila, přístupný všem
policejním orgánům v USA, zahájil provoz 1. února 1998.
Pár slov o GTE
GTE je jednou z největších veřejnoprávních telekomunikačních společností na
světě. V USA nabízí místní a bezdrátové služby v 29 státech a dálkové služby ve
všech 50 státech. GTE rovněž vytváří a provozuje vládní a obranné komunikační
systémy a zařízení, informační a navigační systémy. Jejich počinem jsou i
aplikace, díky nimž je možné prostřednictvím Webu sledovat pohyb letadel.
Bastila pomáhá boji
se zločinem
Policisté a detektivové mohou nyní s využitím Bastily bezpečně prohlédnout řadu
informací, kte-ré jim pomáhají v boji se zločinností, včetně sestav fotografií
podezřelých, policejních fotografií zločinců a videozáznamů z trestných činů.
Služba napomáhá zejména při řešení trestných činů, které se překrývají. S
vývojovými nástroji MapInfor DataBlade Module a Formida mohou policisté
například rychle zúžit seznam podezřelých tím, že se geograficky zaměří na
oblast zločinu, s následným vyvoláním seznamu známých pachatelů trestných činů
v oblasti.
Konkrétně mohou policisté a detektivové vyhledávat nebo zapisovat informace do
databází obsahujících údaje o kriminální činnosti, sledování gangů a drog,
"nejvíce hledaných" podezřelých osobách a nezvěstných nebo unesených osobách.
Mohou sledovat úřední vyrozumění o sexuálních delikventech, fotografie
pachatelů trestných činů nebo nezvěstných osob a "horká místa" na mapách
městských čtvrtí.
Zkušební provoz v severním Texasu
V listopadu začalo používat Bastilu v šestiměsíčním bezplatném zkušebním
provozu přes 10 policejních jednotek ze severního Texasu, včetně úřadů
okresních šerifů, odborů pro veřejnou bezpečnost a velkých policejních útvarů.
V průběhu zkušebního provozu mají tyto organizace zpětnou vazbu na společnost
GTE, aby mohla zabezpečit úpravu modulů databází podle konkrétních požadavků
těchto policejních jednotek.
Jelikož zločin nezná hranic, budou nyní i další policejní útvary bez ohledu na
místo svého působiště schopné vyzrát na pachatele trestných činů tím, že budou
Bastilu využívat k výměně důležitých údajů, týkajících se starších i
nejnovějších případů, a tak usilovat o zlepšení kvality života v oblastech,
kterým slouží.
Více o Bastile
Bastila poskytuje policejním orgánům bezpečné fórum pro výměnu informací s
fyzickými osobami, konkrétními skupinami nebo jinými státními úřady vysíláním
informačních zpráv, souborů agenturních zpráv a konkrétních údajů o trestných
činech. Komunikace probíhá elektronickou poštou nebo z mobilních telefonů.
Podle GTE může Bastila, spojením rychlosti moderní telekomunikační techniky,
bezpečnosti zaručené zašifrováním údajů, ochranou před cizím vniknutím do sítě
a čtecím zařízením s inteligentní kartou, a navíc lehce ovladatelným
prohledávacím programem pro procházení databází, pomoci každému členu
policejního sboru v jeho práci.
Jelikož obsah Bastily bude produktem činnosti policejních útvarů, bude tato
služba přinášet stále větší užitek s tím, jak se na ni bude napojovat více a
více útvarů. Tím se také rozšíří základna informací o případech, uložených v
databázích.
Boj proti zločinu pomocí pokrokové techniky
Pro zavedení nástroje pro boj proti zločinu se GTE spojila s 5 společnostmi, z
nichž každá přináší specifické technické výhody.
Silicon Graphics dodává vysoce výkonnou rozšiřitelnou síť sloužící jako
platforma, na které Bastila pracuje. GTE používá servery Silicon Graphics
WebFORCE Origin 2000TM a Origin 200TM.
Informix nabízí databázovou techniku INFORMIX-Universal Server, díky níž se
využije celý potenciál údajů týkajících se boje proti zločinnosti obrázky,
texty, doklady a souřadnicové systémy.
EMC přidává výborně přístupnou a vysoce výkonnou paměťovou kapacitu. GTE
používá řešení EMC Symmetrix, poskytující uživatelům takové údaje, jako jsou
fotografie a grafická zobrazení.
CyberGuard přináší bezpečnostní zajištění proti vniknutí do sítě. GTE používá
vysoce bezpečnou šifrovací službu, která povolí přístup pouze oprávněným
uživatelům. Bastila zahrnuje také službu digitálního potvrzení a oprávnění
(CA), čímž dochází k dalšímu posílení bezpečnosti systému.
A konečně Information Resource Engineering poskytuje zašifrovanou virtuální
soukromou síť SafeNetTM. SafeNet pracuje ve spojení s bezpečnostními službami
CyberGuard pro vytvoření vysoce bezpečné sítě, přístupné pouze uživatelům.
Podrobnosti o užité databázi Informix
INFORMIX-Universal Server, založený na architektuře (Dynamic Scalable
Architecture (DSA), je první plně rozšiřitelnou relační databází v tomto
odvětví. Má schopnost pružně spravovat jakýkoliv typ informací spolu s řídicí
logikou v jediném integrovaném systému, čímž umožňuje tvorbu nového typu
řídicích aplikací, jako je Bastila.
Jednou z předností řešení Informixu jsou vícenásobné moduly DataBlade, které se
využívají pro zpracování různých typů dat v rámci jedné databáze; navíc
dovolují zavedení nových typů dat, které se ukládají do paměti databáze a lze s
nimi manipulovat, vyhledávat je a přinášet "živé" informace, nutné pro boj
policejních útvarů se zločinem v jednotlivých okrscích.
Podívejme se na moduly DataBlade blíže. Excalibur Image DataBlade Module slouží
pro manipulaci s obrazy a fotografiemi. Excalibur Text DataBlade Module se
používá k prohledávání celého textu a vícehodnotové prohledávání jakéhokoliv
typu textu přímo uvnitř serveru Informix. Excalibur Real-Time Profiler
DataBlade Module umožňuje uživatelům vytvořit a ukládat textové dotazy na
prohledávání jako profily nebo "zástupce". Když nové údaje vyhovují dané mezní
platnosti v profilu, je vlastník profilu o nových údajích vyrozuměn.
Informix Web DataBlade Module je určen pro zobrazování dynamického obsahu v
síti Web. MapInfo Geocoding DataBlade Module přiřazuje adresátům vyhodnocení
zeměpisné délky a šířky a ukazuje je na mapě. Policisté mohou sledovat stopy, a
tak zjišťovat, zda existují podobné případy v jiných oblastech. To usnadňuje i
uskutečnění preventivních opatření pro předcházení trestným činům.
MapInfor SpatialWare DataBlade Module přináší uživatelům možnost uplatnit v
databázi prostorovou analýzu, zajišťující správnost a úplnost dat a poskytující
lepší přístup k informacím pomocí zviditelnění dat a prostorovou analýzou. A
konečně Signafy Invisible Ink for Images DataBlade Module umožňuje správcům
obsahu databází vsadit do obrazů neznatelné trvalé vodoznaky a vyjímat a
kontrolovat vodoznaky na ověření.
Bastila je šitá na míru
Bastila je tedy aplikací šitou na míru, která musí trvale splňovat potřeby
policejních orgánů v celé zemi. Databázová technologie Informixu umožní upravit
databázi podle požadavku zákazníků na implicitní podporu nových typů informací,
nebo přizpůsobit řídicí logiku tak, aby vyhovovala způsobu, jakým uživatelé
pracují. Informix rovněž zajistil celou šíři modulů DataBlade, které byly
potřeba pro rychlé spuštění a snadné provozování aplikace.(jam)
8 0580 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.