Bayesovská logika a filtry

DEFINICE Bayesovská logika představuje formu statistické analýzy, která kvantifikuje neurčitý vstup stanovením pravd


DEFINICE
Bayesovská logika představuje formu statistické analýzy, která kvantifikuje
neurčitý vstup stanovením pravděpodobnosti jeho výskytu, a to s použitím předem
známých souvisejících informací. Bayesovské filtry se používají v programech
proti spamu, protože se dokáží postupně přizpůsobovat situaci a využívat nové
informace.

Říká se, že když něco nemůžete změřit, nedá se mluvit o vědě. Bayesovská logika
nabízí způsob, jak kvantifikovat věci, které byly dříve neměřitelné, umožňuje
testovat hypotézy a předpovědi, čímž dokáže zlepšovat naše úsudky a rozhodnutí.
Jednoduchá pravděpodobnost se spočítá snadno, protože pracujete s konečným
počtem faktorů a možností. Představme si koňský dostih, na kterém startuje 10
koní. Pokud to je jediná informace, kterou máme a na které musíme založit svou
sázku, pak můžeme tipovat kteréhokoliv koně a víme, že jeho šance na výhru je
jedna ku deseti, neboli 0,1. Zkuste se podle takové matematiky chovat a brzy
vám zbude prázdná peněženka. Skutečný svět je daleko složitější, a tady
přichází na řadu bayesovská logika. Těch 10 koní už ve skutečnosti aspoň
několikrát závodilo, a proto má každý svou minulost. Jestliže kůň Lightning
zvítězil v každém závodě, v němž startoval, a Thunder zase vždy prohrál, pak
máme skutečný prokazatelný důvod, proč sázet na Lightninga a nesázet na
Thundera.
Ve skutečnosti míváme k dispozici o každém koni v dostihu daleko více
informací. Víme nebo můžeme snadno zjistit následující věci:
lRodová linie: Je tento kůň potomkem nějakého šampiona? Jak si vedou jeho
bratři a sestry?
lVýkonnost v různých povětrnostních podmínkách: Pokud ráno pršelo a stopa je
mokrá, ovlivní to jeho rychlost?
lPozice na dráze: Je náš kůň hned vedle mantinelu nebo běží po vnějším obvodu?
A jak se koni tato pozice zamlouvá? lDoba od posledního dostihu: Pokud kůň
běžel včera dlouhý náročný dostih, jak asi poběží dnes? lDélka dnešního
dostihu: Jak si kůň vedl na stejně dlouhé trati v minulosti?
V úvahu bychom měli vzít i tipy ostatních sázejících. Ty sice neovlivní výkon
našeho koně, ale mají přímý vliv na velikost vyplacených sázek, pokud kůň
vyhraje. Všechny tyto informace nám pomohou učinit lepší odhad šancí našeho
koně na vítězství, než prostá znalost poměru 1 ku 10. Analýzu podobných
faktorů, které byly zmíněny výše, provádí bayesovská logika. A v praxi se s
její aplikací lze setkat leckde. Například v baseballové lize, což je obor, ze
kterého existují četné statistické záznamy. Majitelé klubů a hlavní manažeři
používají bayesovskou analýzu při studiu výkonů hráčů za různých podmínek a v
konkrétních situacích a poté tyto informace zohledňují při svém rozhodování o
hráčích, které chtějí pro svůj klub.

Obrana proti spamu
Bayesovská logika nachází své uplatnění i přímo v oblasti informačních
technologií. Například v boji s nevyžádanou poštou.
První aplikace bayesovské logiky na problémy spamu byly odstartovány textem
Paula Grahama Plán pro spam (A Plan for Spam www.paulgraham.com/spam.html) z
roku 2002 a zde popsaný přístup
brzy přejala řada vývojářů. Bayesovská filtrace spamu je založena na
skutečnosti, že spam je indikován výskytem určitých slov, zatímco jiná slova
svědčí o tom, že zpráva je v pořádku. Má to souvislost s ostatními typy filtrů
založených na obsahovém skóre, ale navíc je tu výhoda, že bayesovské filtry si
vytvářejí vlastní seznamy klíčových slov a charakteristik a nemusejí pracovat
se seznamy ručně sestavenými.
Bayesovský filtr začíná pracovat tak, že zkontroluje jeden soubor e-mailů, o
nichž víme, že jsou spamem, a druhý soubor, o němž víme, že je to normální
pošta (jde o předem známou skutečnost). Porovná obsah obou souborů dat nejen
tělo zprávy, ale také informace v hlavičce a metadata, dvojice slov i fráze, a
dokonce i kód HTML. Na základě takového vyhodnocení získá mimo jiné databázi
slov nebo hesel, s jejichž pomocí bude moci v budoucnu účinně identifikovat
elektronickou poštu a rozpoznat, jestli to je či není spam.
Bayesovské filtry berou v úvahu celkový kontext zprávy. Mnoho spamu například
obsahuje slovo free v řádce pro předmět zprávy, ale stejně tak toto slovo
obsahuje i mnoho normálních zpráv. Bayesovský filtr toto slovo zaregistruje,
ale podívá se na další hesla ve zprávě, protože pokud by chybně identifikoval
normální zprávu jako spam (chyba označovaná jako false positive), způsobil by
víc problémů, než kdyby mu nějaký spam proklouzl jako platná zpráva.
Příznivci uvedené metody uvádějí, že bayesovský filtr chybuje při identifikaci
v méně než 1 % případů, kdy zprávu označí jako spam, ačkoliv je v pořádku.
Skutečná síla bayesovského filtrování spamu ale spočívá ve schopnosti učení
jakmile mu uživatel předloží novou zprávu označenou jako spam nebo korektní
e-mail, filtr zaktualizuje svou databázi a identifikuje nové vzory spamu.Bayes a jeho teorém
Reverend Thomas Bayes (1702-1761), anglický duchovní, je znám jako autor díla
An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances (Esej o řešení
problému v doktríně o možnostech). Dílo bylo publikováno posmrtně roku 1763 a
obsahovalo to, co dnes nazýváme Bayesův teorém vzorec pro odhad
pravděpodobnosti, že se nějaká událost stane za předpokladu znalosti
pravděpodobností souvisejících, avšak nezávislých, událostí. Používáme zde
pojem událost, ale můžeme jím rozumět i stanovení pravdivosti výroku nebo
předpokladu, jako například zda je určitá zpráva spamem. Než se dostaneme k
rovnici, domluvme se na určité notaci podle zvyklostí zažitých ve statistice.
Výraz p(A) znamená pravděpodobnost, že nastane jev A. Řekneme-li, že p(A/B),
myslíme tím pravděpodobnost, že jev A nastane za předpokladu, že nastal jev B.
S použitím této notace zapíšeme Bayesův teorém: p(A/B) = [ p(B/A) p(A) ] / p(B)
Bayesovská analýza tedy spočívá ve výpočtech, které využívají předchozí
znalosti apriorní informace.
Chcete-li daleko důkladnější vysvětlení, přečtěte si tutoriál Eliezera
Yudkovského, který vám poskytne srozumitelné, postupné a podrobné intuitivní
vysvětlení bayesovského uvažování: Bayesův teorém pro zvídavé a tápající
nesmírně ohleduplný výklad (naleznete jej na webové adrese
yudkowsky.net/bayes/bayes.html). Je to dlouhé budete si na to muset sednout
aspoň na půl hodiny, ale buďte trpěliví. Až skončíte, budete bayesovským
záležitostem dobře rozumět.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.