Běh aplikací bez nejmenších problémů

Správci firemní infrastruktury se začínají poohlížet po relativně novém typu nástrojů, které jim umožní důsledn...


Správci firemní infrastruktury se začínají poohlížet po relativně novém typu
nástrojů, které jim umožní důsledněji sledovat běh a výkon aplikací v jejich
síti. Systémy pro Application Performance Management jim mají nejen poskytnout
informace o situaci IT ve firmě, ale zajistit i analýzu korelací mezi různými
událostmi.
Aplikace ve firmě Best Buy/
/Future Shop mohou být natolik komplikované, že analýza jejich výkonu si v
podstatě nevystačí s méně než osmi nástroji. Jason Kennedy, analytik pro
systémovou správu tohoto prodejce elektroniky, tvrdí, že potřebuje velmi
rozsáhlou sadu nástrojů, aby se ujistil, že základní prvky středobodu jejich
prodejních aktivit aplikace pro správu skladu zboží i další kritické obchodní
aplikace pracují efektivně ve všech 130 lokacích, kde má firma rozprostřeny své
pobočky.
Kennedy přitom doufá, že se mu břemeno spojené se správou tohoto komplexního
prostředí povede ulehčit nasazením softwaru OpenView Operations společnosti
Hewlett-Packard pro řízení výkonu aplikací, ačkoliv si nedělá iluze o tom, že
se pak tato úloha stane hračkou. "Nedokázal jsem si představit, že by mohlo být
možné provádět správu výkonu aplikací pouze pomocí jednoho nástroje," říká
Kennedy. "Jestliže takový nástroj někdo vytvořil, bude pravděpodobně dosti
komplexní a nebude snadné jej používat."
Správcům firmy Best Buy má software OpenView Operations poskytovat celkový
souhrn dat a hledat korelace mezi nimi, přičemž data jsou poskytována dalšími
produkty řady OpenView, nástrojem pro řízení workflow společnosti Computer
Associates a prostřednictvím SNMP traps vestavěných do vlastních aplikací firmy
Best Buy (což je jen několik příkladů z mnohem širšího portfolia nástrojů
třetích stran používaných v Best Buy). "Jestliže budu mít všechna data
pohromadě s možností sledovat vše z jednoho prostředí, můžu mnohem účinněji
řídit běh a výkon celé služby připojené k aplikaci," říká Kennedy.

Porozumět, poté řídit
Kennedy se pouští do jedné z nejobtížnějších úloh, které v současnosti
souvisejí se správou sítě: pochopit chování aplikací do té míry, aby bylo možné
řídit jejich běh. Zdaleka nejde o nový problém. Avšak jeho význam v poslední
době výrazně roste s tím, jak se obchodní procesy firem proplétají s procesy
jejich zákazníků a dodavatelů.
Uživatelé tak potřebují silné nástroje se širokými možnostmi pro řízení výkonu
aplikací, aby byli schopni dostatečně rychle diagnostikovat případné problémy,
a vyhnout se tak možným konfliktům s obchodními partnery. Tak dochází k posunu
požadavků od nástrojů, které monitorují určité síťové komponenty, k softwaru,
jenž dokáže měřit problémy, které mají přímý vliv na pocity koncového uživatele
aplikace, diagnostikovat zdroje, v nichž spočívá příčina poklesu výkonu, a
pochopit i vizuálně zmapovat vztahy mezi aplikacemi a síťovými komponentami,
které podporují jejich běh. "Obchodní manažeři se starají jenom o to, zda
jejich aplikace nebo služby fungují, nezajímají je nějaké servery nebo síťové
prvky," dodává Jasmine Noelová, ředitelka firmy JNoel Associates.

Nové nároky
Brian Jones, manažer pro oblast síťového inženýrství a operací, používá v síti
Virginia Polytechnic Institute and State University vedle několika zde
vyvinutých nástrojů i software InCharge Service Assurance Manager firmy Smarts.
Tak integruje data týkající se síťového provozu a dostupnosti se SNMP traps a
dalšími informacemi, které by se mohly vztahovat k výkonu aplikací.
Avšak s růstem důležitosti správy aplikací v prostředí univerzity se podle
Jonese jeho tým rozhodl zvážit využití více komerčních alternativ často jsou
podle něj dostatečně otevřené na to, aby je bylo možné integrovat s nástroji,
které využívají dnes. "Požadavky na zajištění kvality služeb typu streaming
videa či Voice-over-IP dnes kladou zcela nové nároky na nezbytnou schopnost
rychlé diagnózy a řešení problémů. Proto hledáme systém, který by mohl sloužit
jako společný bod pro hledání korelací v síti," říká Jones.

Možností je habaděj
Možnosti volby jsou přitom nepřeberné. Správa výkonu aplikací je oporou i pro
takové vyšší technologické cíle, jako jsou utility computing, správa úrovně
služeb či distribuované webové služby. Zástupy prodejců nástrojů pro systémovou
a síťovou správu v průběhu nedávné doby vylepšily a rozšířily své produkty o
funkce, které se zaměřují právě na tyto potřeby. V nástrojích pro správu výkonu
aplikací jsou v širokém měřítku zahrnuty funkce pro integraci, automatizaci,
sledování příčin nebo analýzu síťového přenosu, ale také možnosti konfigurace
či správy prostředků a technického inventáře.
Integrace síťovým správcům pomáhá rychleji shromažďovat data z proprietárních
systémů a automatizace je zbavuje nutnosti provádět tyto i další operace
manuálně. "Root-cause" analýza urychluje diagnostiku problému tím, že správci
například napoví, že příčinou nedostupnosti prodejní aplikace je selhání
routeru. Analýza síťového provozu, je-li používána spolu s nástroji pro
automatické vyhledávání, pak může správci pomoci, aby viděl, jak aplikace
využívají síťové zdroje, i vytvořit mapu topologie sítě. "O správě výkonu nelze
seriózně hovořit bez znalosti technologických prostředků a jejich změn v
průběhu doby," dodává Noelová.
Zavedení dodavatelé produktů pro správu sítě, jako Computer Associates a HP,
tvrdí, že by nové produkty měly firmám pomoci při sledování výkonu aplikací i
na vnější straně firewallu to je zajištěno využitím webových služeb. Oba by se
zde chtěli prosadit i prostřednictvím "nakoupených" technologií. HP svoji sadu
softwaru OpenView vylepší o technologii pro správu webových služeb, kterou
získala akvizicí firmy Talking Blocks. Sada OpenView přitom slouží jako
softwarová komponenta pro správu v rámci rozsáhlejší iniciativy HP s názvem
Adaptive Enterprise.
Společnost CA pohltila firmu Adjoin se záměrem zahrnout technologii webových
služeb tohoto start-upu do své platformy Unicenter. CA má v plánu představit
systém Unicenter Web Services Distributed Management, který využívá agenty pro
automatické vyhledání webových služeb a monitorování charakteristik jejich
transakcí.
Start-upy, jako například Collation, Relicore a Vieo, se zaměřily na analýzu
síťového přenosu jakožto údajně nejlepšího způsobu, jakým je možné získat
informace o tom, jak aplikace pracuje. Naproti tomu firmy, které se soustřeďují
na webové technologie, využívají své znalosti platforem Java nebo .Net, aby
uživatelům pomohly sledovat, jak se chovají aplikace založené na webu mezi ně
patří firmy jako AltaWorks, Dirig Software, Willy Technology atd.
Dodavatelé produktů pro správu síťového přenosu a akceleraci zase tvrdí, že
jejich systémy pomáhají vypořádat se s omezeními šířky pásma, a tak urychlit
běh aplikací, a firmy, jako start-up Reflectent, dovádějí perspektivu koncového
uživatele ještě dále prostřednictvím zkoumání výkonu aplikací na desktopech.

Cesta vývoje
"Navzdory vší pozornosti ze strany prodejců ještě není technologie pro správu
výkonu aplikací dostatečně vyzrálá," tvrdí Kim Ross, CIO společnosti Nielsen
Media Research. Sám Ross využívá několik "klasických monitorovacích nástrojů"
pro sledování dostupnosti, avšak nedávno se rozhodl vyzkoušet software
Confignia firmy Collation. Říká, že nástroj dovoluje zachycovat a monitorovat
mnohonásobné vztahy mezi aplikacemi, sítí a systémovými komponentami stále to
však nepovažuje za definitivní řešení. "Chybějí mi nástroje umožňující neustálé
sledování rostoucího počtu komponent datového centra, které mi poskytnou
informace o vztahu mezi aplikacemi a komponentami, na nichž běží."
Ačkoliv výrobci doufají, že se jim v dohledné budoucnosti povede tyto mezery
vyplnit, nejlepší přístup ke správě výkonu aplikací spočívá už v přístupu k
jejich vývoji. S postupným směřováním k technologiím webových služeb, s jejichž
pomocí budují své aplikace, které lze sdílet a integrovat s partnery a
zákazníky, firmy zjišťují, že starší aplikace by bylo snazší spravovat, pokud
by byly vyvíjeny odlišným způsobem. Díky použití technologií jako .Net nebo
Java mohou vývojáři aplikaci snadno vybavit schopností informovat systém správy
o svém běhu a výkonu.
"Jestliže je aplikace vytvořena s důrazem na správu, potažmo přímo vybavena
funkcemi pro export dat důležitých pro správu využívající nástrojů třetích
stran, sledování jejího běhu v LAN, WAN, internetu i sítích partnerů bude
podstatně snazší," říká Stephen Elliot, senior analytik společnosti IDC. S tím
souhlasí i Kennedy z firmy Best Buy: "Klíčové aplikace pro prodej a správu
skladů jsme si napsali sami. Teď už víme, že ideální je vestavět možnosti
měření jejich výkonu přímo do nich."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.