Bentley nabízí projektantům nové rozšíření XML

XML by mělo najít uplatnění také v oblasti obchodní a projektové komunikace v architektuře, strojírenství a stavebni...


XML by mělo najít uplatnění také v oblasti obchodní a projektové komunikace v
architektuře, strojírenství a stavebnictví (AEC). Před-běžná specifikace pro
zamýšlený standard aecXML pochází od firmy Bentley.
Schéma je navrženo tak, aby zahrnovalo rozšířené cXML, což je komerční XML
standard vyvinutý firmou Ariba. Schéma aecXML by mělo přidávat klíčová slova a
atributy nezbytné pro popis komponent a stavebního návrhu či konstrukce a
provozu. Společnosti používající zcela odlišné systémy by si měly mít možnost
pomocí aecXML vyměňovat data vztahující se k jednotlivým projektům.
9 2461 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.