BeOS Personal Edition 5.0

Koncom marca som si stiahol BeOS Personal Edition 5.0, aby som vyskúšal tento operačný systém, ktorý si možno bezplatne...


Koncom marca som si stiahol BeOS Personal Edition 5.0, aby som vyskúšal tento
operačný systém, ktorý si možno bezplatne stiahnuť (a bezplatne ho používať pre
osobné účely) z internetovskej adresy www.be.com.
Skoro 40MB exe súbor sa inštaluje v prostredí Windows. Po inštalácii sa na
paneli vyrobí ikona na spustenie tohto OS, ktorý štartuje súbor loadbeos.com,
čo je obdoba linuxovského loadlin.exe. Potrebné je mať okolo 512 MB voíného
miesta na ktoromkoívek disku. BeOS potom spustíme ikonou z panelu.
Hneď pri oboznámení sa s týmto OS, ktorý je viac-menej veími vhodný pre
multimediálne aplikácie, mi došlo, že je to akýsi klon UNIXu. Keď si otvoríte
terminálové okno, mÖžete zadať staré známe unixovské príkazy ako cp, rm, ls atď.
Aj Internet
Internet sa mi podarilo nakonfigurovať okamžite. Použil som štandardný
prehliadač html stránok, ktorý ma nasmeroval aj na internetovskú databázu
ovládačov a rÖznych aplikácii pre BeOS (www.bebits.com). BeOS nie je nič iné
iba komerčný balík UNIXu, takže funguje aj prepínanie okien známymi
kombináciami kláves Ctrl + F1, Ctrl + F2 atď. BeOS je však na prvý pohíad oveía
jednoduchší ako bežný UNIX stlačíte na paneli pravé tlačidlo myši a mÖžete si
pripojiť ktorýkoívek disk. BeOS mi aj rozpoznal linuxovský diskový oddiel,
ktorý sa zobrazil v ikone na paneli na desktope. Ale toto zdanie, že BeOS je
"krajší" ako bežný UNIX, je iba krása na prvý pohíad. Komplikácie nastanú, ak
budete chcieť zo systému vyťažiť viac.
Po stiahnutí ovládača z www. bebits.com mi fungovala aj ATI televízna karta,
takže som mohol pozerať televíziu.
Na záver mÖžem povedať, ži nápor UNIXu na Microsoft rastie veími silne.
Filozofiu bezplatného využitia vítam ako spÖsob reklamy. K dispozícii je ešte
balík BeOS Professional, ktorý už nie je zadarmo.
0 1836 / alsn
BeOS
Operační systém
Adresa: http://www.be.com
Autor: Be Inc.
Platforma: Windows 95/98
Licencie: zdarma pro nekomerční použití
Veíkosť: 38 MB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.