Bez IT cesta do Evropy nevede

Vážení čtenáři, společně jsme vstoupili do roku 2000 a podle prvních zpráv se zdá, že bez vážnějších problé...


Vážení čtenáři,
společně jsme vstoupili do roku 2000 a podle prvních zpráv se zdá, že bez
vážnějších problémů. Na tomto místě bych se chtěl ještě jednou ohlédnout do
roku minulého. Rok 1999 přinesl mimo mnoha užitečných programů i softwarová
dílka zavrženíhodná viry. Podle mnoha odborníků byly právě viry největším
bezpečnostním problémem roku. Jedinec či malá skupinka programátorů dokázala,
prostřednictvím Internetu, během velmi krátké doby zasáhnout miliony počítačů
po celém světě. Ačkoli se většině poškozených firem podařilo během jednoho či
dvou dnů viry ze svých počítačů odstranit, náklady spojené s antivirovou
prevencí a likvidací problémů byly obrovské. Obavy z virů byly spojené i se
vstupem do roku 2000. V dnešní době rostoucí světové globalizace, akcelerované
zejména rozšiřováním internetové pavučiny, mohou viry napáchat opravdu velké
škody.
Než o "humbuku", jak nazval problém Y2K předseda vlády a Poslanecké sněmovny
Miloš Zeman, či "výmyslu počítačových výrobců" (Václav Klaus) můžeme spíše
mluvit o velkém štěstí, že nedošlo k vážným komplikacím. Doufám, že již brzy
nastane doba, kdy i naši vládní činitelé budou muset vzít počítače na vědomí a
začít přemýšlet zcela jiným směrem. Náš vstup do Evropské unie je naštěstí
podmíněn splněním celé skupiny úkolů, které lze řešit jen implementací
rozsáhlých počítačových sítí a informačních systémů na všech stupních státní
správy i samosprávy.
Oběh převážné většiny dokumentů v rámci zemí EU se již dnes děje výhradně
prostřednictvím elektronické pošty a věřím, že brzy nastane doba, kdy se
počítače usídlí i v kancelářích našich vládních špiček. Nemuselo by nadále
docházet k takovým projevům ignorantství, jakým bylo např. zdůvodnění nepřijetí
zákona o elektronickém podpisu.
Jednoduše a jasně: Bez nejnovějších technologií se do Evropy nikdy nedostaneme.
Za celý redakční tým přeji vám, našim čtenářům, aby Computerworld byl pro vás v
roce 2000 stále lepším průvodcem světem počítačů :-).
9 3645 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.