Bez lidského faktoru

Společnost IBM pracuje na projektu, kdy by se serverové farmy samy bránily útokům hackerů, samy by prováděly údržbu ...


Společnost IBM pracuje na projektu, kdy by se serverové farmy samy bránily
útokům hackerů, samy by prováděly údržbu systému a jeho upgrade a k tomu by
nepotřebovaly žádný zásah ze strany operátorů.
Mnohaletý a mnohamiliardový projekt eLiza si klade za cíl podstatně usnadnit a
zjednodušit správu serverů a počítačových sítí. IBM plánuje soustředit několik
set vědců do pěti výzkumných laboratoří po celém světě, k dispozici dostanou 25
až 50 % rozpočtu, který společnost dává na výzkum a vývoj v oblasti serverů.
Cílem je urychlit vývoj samospravovatelných systémů. Představitelé IBM odmítli
specifikovat, jaký je podíl divize serverů na celkových výdajích na výzkum,
které v loňském roce činily 5,15 miliardy dolarů.
Projekt eLiza také zastřeší v rámci IBM řadu jiných výzkumných iniciativ.
Například projekt Blue Gene, což je superpočítač za 100 milionů dolarů určený
ke genetickému výzkumu, a projekt Océano, který má za cíl vytvořit síť
linuxových serverů schopných dynamicky reagovat na kolísavou zátěž.
Společnost během příštích pěti let očekává, že na Web budou připojeny stovky
milionů lidí, ať už prostřednictvím bezdrátových nebo jiných zařízení. Díky
tomu budou probíhat miliardy transakcí a bude se přenášet obrovské množství
zvukových a obrazových dat. Projekt eLiza by měl v budoucnosti společnosti IBM
poskytnout nezanedbatelné výhody.
(kap)
1 0845 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.