Bez partnerů by to zkrátka vůbec nešlo

Spolupráce versus konkurence Oblast vývoje je důležitá jak pro softwarové či technologicky zaměřené firmy, tak i ...


Spolupráce versus konkurence

Oblast vývoje je důležitá jak pro softwarové či technologicky zaměřené firmy,
tak i pro samotné zákazníky. Nás zajímalo, jak to funguje u společnosti
Microsoft, jejíž vývojové nástroje, aplikační servery a další produkty využívá
většina počítačových uživatelů. Na několik otázek jsme se proto zeptali Martina
Kaftana, ředitele divize vývoje Microsoft ČR a SR.

Čím se zabývá lokální oddělení vývoje Microsoftu? V první řadě je nutno
podotknout, že lokálně přímo nevyvíjíme, ale spíše se snažíme s našimi
zákazníky, partnery a komunitami vývojářů sdílet plány vývoje našeho softwaru a
seznamovat je s přicházejícími technologiemi. A to zpravidla několik let před
jejich oficiálním uvedením na trh. Máme velmi úzké vztahy se řadou zákazníků
Microsoftu, z nichž většina potřebuje vědět, jak mohou nové technologie
ovlivnit rozvoj jejich IT infrastruktury. Někdy jim pomáháme minimalizovat
rizika spojená s nasazením nových technologií do již existující infrastruktury,
a to formou technické podpory a konzultací při testování. Jindy i částečně
financujeme nasazení nových technologií v technicky zajímavých pilotních
projektech. Často se jedná o kombinaci těchto činností.

Na jakých pilířích stojí spolupráce s vašimi lokálními partnery?
Naším úkolem je partnery, tedy firmy, které vyvíjejí a následně prodávají
vlastní aplikace, školit, poskytovat jim technické konzultace a spolupracovat s
nimi v rámci různých "early adoption" programů. Mimo jiné proto, aby neztráceli
čas, peníze a úsilí vývojem něčeho, co bude obsaženo v budoucí verzi nějakého
našeho produktu. Snažíme se, aby naše nástroje a technologie brali jako základ,
nad kterým stavějí své vlastní aplikace. Celkem logicky pak nejvíce zdrojů
nabízí naše divize těm partnerům, kteří vsadí na naše technologie v raných
fázích vývoje, a sdílejí tudíž možná rizika. Koneckonců, už řada iniciativ nebo
technologií se z nejrůznějších důvodů vůbec neprosadila.

Může divize vývoje pomoci na základě programu vzájemné spolupráce i jiným než
technologicky založeným subjektům?
Intenzivněji než dosud se začínáme věnovat zejména spolupráci s akademickou
sférou. Myslím, že jak studentům, tak vyučujícím máme mnohé co nabídnout.
Počínaje softwarem pro výuku a domácí použití a vybavením učeben přes školení,
akademické dny, roadshow, studentské programátorské soutěže a možnosti stáže ve
vývojových centrech v USA a konče úsilím o propojení akademické sféry se
širokou komunitou firem, vyvíjejících software na komerční bázi.

Jakým způsobem spolupracujete se zahraničím?
Spolupráce naší divize se zahraničím je oboustranně pestrá. Každý z mých kolegů
je členem celosvětové komunity pracovníků, kteří mají v jiných pobočkách
stejnou roli, mají obdobné cíle a jsou odpovědní za lokální realizaci různých
globálních kampaní a iniciativ směrem k zákazníkům, partnerům nebo k akademické
sféře. Zároveň však jsme dostatečně kreativní na to, aby se některé věci od nás
replikovaly "nahoru" nebo do okolních zemí. Microsoft je v tomto směru velmi
otevřený a sounáležitost nebo sdílení zkušeností intenzivně podporuje různými
způsoby. Od intranetu přes e-mailové zpravodaje až po množství formálních a
neformálních regionálních setkání.

K čemu vlastně potřebujete okolo sebe partnerské vývojářské firmy? Nevystačíte
si se samotnými technologiemi?
K přežití a prosperitě partnery potřebujeme. Náš obchodní úspěch závisí, mimo
jiné, právě na schopnosti iniciovat a udržovat síť partnerských vztahů, jejichž
výsledkem jsou nové produkty a služby. Samotné nové technologie obchodní úspěch
nepřinesou. I když mohou čas od času zlepšit tržní postavení, zpravidla netrvá
dlouho, než konkurenti technologický náskok doženou.

Co si myslíte o své spolupráci s vývojářskými firmami? Celý model Microsoftu je
postaven na úspěchu partnerů. Tím se lišíme od konkurence. Řada místních firem
vidí v partnerství se současnými globálními hráči často pouze přístup k novým
technologiím a trhům. Místní partner přispívá znalostí domácího prostředí a
umožňuje proniknout na domácí trh, zahraniční partner přispívá specializovanými
znalostmi, technologiemi a dalšími zdroji pro společné působení na trhu. Často
však zahraniční globální firma postupně získává zkušenost a sebedůvěru v
místním prostředí, hledá příležitosti růstu v oblastech, které bývají doménou
partnerů, a její potřeba místních partnerů se pak postupně vytrácí.

Nebojíte se, že vznikající aliance mezi vámi a partnery mohou vyostřit v
konkurenční boj? Je pravdou, že aliance nevznikají samy od sebe, ale jejich
vytváření se plánuje. A přesto bývají naše vztahy s partnery někdy
nejednoznačné a z řady důvodů je občas složité od sebe oddělit oblasti, kde si
s partnery konkurujeme a kde naopak spolupracujeme. Vztah spolupráce a
konkurence se tedy snažíme posuzovat ve vzájemné souvislosti a tato
nejednoznačnost je pro mnohé nepříjemná. I u nás je řada lidí poměrně málo
připravena na prostředí, ve kterém je rozdíl mezi spoluprací a konkurenčním
vztahem nejasný a kdy odpověď na otázky "Kdo jsou moji spojenci?" a "Kdo jsou
moji konkurenti?" se může přes noc změnit. Dnešní spojenec může být zítřejším
konkurentem, nebo dokonce současným konkurentem na jiném trhu. Když se podívám
zpět, tak se mi zdá, že úspěšná jsou ta partnerství, kdy vzájemné závazky s
partnery zvyšujeme postupně.

Co je toho podle vás příčinou? Zdá se mi, že hlavním zdrojem nestability jsou
(kromě nových trhů, technologií a konkurence) v mnoha případech sami partneři.
Každý si často chce ponechat otevřené možnosti, a tudíž závazky takového
partnera nejsou nikdy jisté. Partneři chtějí být neustále připraveni k
přehodnocení svých vztahů s ohledem na změny vnějšího prostředí. Jedno ze
základních ekonomických pravidel náklady obětované příležitosti tedy nelze
ignorovat ani v případě partnerských vztahů. Ty jsou vždy v relaci k existenci
jiných možností a hodnota vztahu je měřena právě srovnáním s alternativními
volbami. Mění se technologie, povaha trhu, a tudíž i vzájemné přínosy
jednotlivých partnerů.

Na jaké produkty se vývojářská divize Microsoftu momentálně nejvíce soustředí?
K dispozici jsou například zdarma Express edice vývojářských produktů, které
jsou určeny pro začátečníky a všechny, kteří se chtějí naučit programovat ve
Windows nebo tvořit interaktivní webové aplikace pro internet. V nabídce dále
budou edice s podporou týmové spolupráce a řízení životního cyklu aplikací a
velkých softwarových řešení pod názvem Visual Studio 2005 Team System. S
produktovou řadou Visual Studio 2005 reagujeme na skutečnost, že existují jak
individuální programátoři, tak velké profesionální vývojářské týmy. Ti všichni
řeší různé úkoly, mají různé potřeby, a tudíž by bylo chybou nabízet
univerzální produkt a předpokládat, že je vhodný pro všechny.Hlavním úkolem vývojářské divize Microsoftu je usnadňovat vývojářům a
zákazníkům přechod na nové technologie a produkty společnosti Microsoft. Jedním
z jejích aktuálních úkolů je mimo jiné šíření betaverzí nových vývojářských
nástrojů řady Visual Studio 2005.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.