Bezdrátové plány

Českému Telecomu měď nestačí Český Telecom se chce podílet na realizaci digitálního televizního vysílání v ČR...


Českému Telecomu měď nestačí
Český Telecom se chce podílet na realizaci digitálního televizního vysílání v
ČR. Jiná služba bezdrátového přenosu informací (CDMA 450 MHz), kterou hodlal
uvést na trh Eurotel, mu však zatím nevyhovuje.
Dosud služby digitálního přenosu zajišťovala v pilotních projektech především
firma České radiokomunikace. Ta provozuje i analogovou verzi televizního
vysílání. O zájmu Telecomu byl oficiálním dopisem informován Český
telekomunikační úřad (ČTÚ).
Český Telecom chce podle svých slov využít zkušeností z výstavby a provozování
digitální distribuční sítě pro Českou televizi. Vysílání je prý možné zahájit v
momentě, kdy regulátoři otevřou trh a Telecom získá povolení. ČTc již požádal
ČTÚ o specifikace technických parametrů plánovaných multiplexů A a B a o
povolení k provozu sítě digitálních vysílačů.
Telecom hodlá dle slov svých představitelů realizovat síť DVB-T vysílačů
buňkového charakteru o nižších výkonech, se kterými jinde v České republice
nejsou doposud žádné zkušenosti.
V minulých dnech na veřejnost také pronikly informace o tom, že Český Telecom
pozastavil údajně do doby, než bude schválen podnikatelský plán Eurotelu pro
rok 2004, záměry Eurotelu vybudovat bezdrátovou vysokorychlostní síť CDMA 450
MHz pracující ve stejném pásmu jako dnešní telefony NMT. Eurotel prozatímní
přerušení přípravy uvedené sítě potvrdil.
Jak se však bude situace kolem sítě CDMA 450 MHZ dále vyvíjet, není příliš
jasné, protože Telecom označuje tento projekt za něco, co nezvyšuje hodnotu
mateřské firmy pro akcionáře. Je totiž jasné, že jde o konkurenci k dosavadnímu
projektu drátového ADSL. Oproti němu CDMA 450 MHz nabízí okamžitě celostátní
pokrytí, mobilitu a také výrazně nižší částku na implementaci, což by se jistě
promítlo i do koncových cen.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.