Bezdrátové sítě LAN

DEFINICE Bezdrátové lokální sítě WLAN (Wireless Local Area Network) využívají pro připojení koncového zařízení...


DEFINICE
Bezdrátové lokální sítě WLAN (Wireless Local Area Network) využívají pro
připojení koncového zařízení uživatele (například laptopu) k místní ethernetové
síti LAN rádiové vlny místo kabelu. WLAN jsou provozovány na základě
specifikací standardu 802.11, který byl vytvořen týmem IEEE.
Připojení počítače k bezdrátové síti nebylo ještě nikdy tak snadné, jako je
tomu dnes. Nejpopulárnější standard 802.11b, vytvořený týmem IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), nabízí přenosovou kapacitu 11 Mb/s, což
je rychlost srovnatelná s kabelovými ethernetovými sítěmi LAN. K dispozici už
je velká skupina produktů, které vyhovují standardu Wi-Fi, což je obchodní
označení standardu 802.11b, které používá 140členný tým WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance). Nejjednodušší bezdrátovou síť můžete snadno vytvořit
pomocí dvou počítačů vybavených kartami pro bezdrátový přenos Wi-Fi toto
uspořádání se nazývá konfigurací ad hoc.
V případě propojení většího počtu počítačů je třeba mít k dispozici bezdrátový
přístupový bod. Jde o rádiový přijímač/vysílač a anténu právě přes ně se
připojíte do kabelové sítě, k routeru, switchi nebo hubu. Tomuto uspořádání se
pak říká infrastrukturová konfigurace.
Přístupové body jsou nabízeny v různých formách, někdy jsou kombinovány s
kabelovými modemy nebo s modemy DSL (Digital Subscriber Line, digitální
účastnická linka), případně s routery a firewally.

Uvnitř i vně
Wi-Fi se rychle stává standardní součástí nových notebooků. Body bezdrátového
připojení k internetu jsou v některých zemích již k dispozici na mnoha
veřejných místech, jako jsou letiště, hotely a kavárny. A čeká se další růst
jejich počtu i v zemích, kde jsou dosud k dosažení jen sporadicky. Působení
konkurence stlačilo ceny za bezdrátové připojení k LAN jeden přístupový bod a
jedna PC karta vás přijde na méně než 9 tisíc Kč (300 dolarů). Přístupové body
mohou být namontovány uvnitř budov v podhledech. Nebo mohou být umístěny venku
na stožárech a sloupech, případně na stávajících vysílacích stožárech do
vodovzdorných krytů. Antény zařízení bývají instalovány přímo do krytu
zařízení, nebo v případě, kdy je v zařízení instalována karta, je zařízení
opatřeno krátkou anténou o délce do jednoho palce a tato anténa vyčnívá právě z
karty. Sítě WLAN podporují propustnost datového přenosu od 2 Mb/s do 54 Mb/s.
Mají dosah desítek až stovek metrů (mj. podle prostředí), ale některé systémy
dokáží ve venkovním prostředí s anténami upevněnými na vysílacích stožárech
pokrýt rádius větší než 1,5 kilometru.
Rozsah sítě WLAN lze rozšířit přidáním dalších přístupových bodů, přičemž
uživatelé se mezi nimi mohou pohybovat podobně jako v systémech mobilních
telefonů. Např. Air France Groupe instalovala 160 venkovních přístupových bodů
v hubu mezinárodního letiště Charlese de Gaulla v Paříži, aby tím podpořila
systém kontroly a identifikace zavazadel.

Několik plusů
Poklesy cen za hardware WLAN a cena práce při instalaci kabeláže pro kabelové
sítě LAN dospěly tak daleko, že se pro určité aplikace ceny kabelových a
bezdrátových sítí LAN téměř vyrovnaly. Bezdrátové sítě WLAN mají náskok před
svým kabelovým protějškem zejména z hlediska komfortu stačí jen přidat
přístupový bod do stávající sítě, a můžete rozšířit služby na celý další úsek
budovy a znásobit počet uživatelů v několika málo hodinách.
Rychlé šíření sítí WLAN současně vede k rozvoji nové kultury trvalého
propojení, kdy se předpokládá, že rostoucí počet uživatelů bude mít přístup k
informacím, kdykoli se nacházejí v prostoru své firmy. Tedy nejen přímo na svém
pracovišti.
Také běžné konferenční místnosti a přednáškové sály jsou najednou často
vybaveny bezdrátovým přístupem k síti. Posluchači přednášek a účastníci porad
si tak mohou na internetu nebo na intranetu snadno dohledávat informace, které
si nevzali s sebou. Má to však i jeden rušivý výsledek: budete-li připravovat
prezentaci, snažte se, aby byla dobrá a zajímavá, jinak byste mohli v auditoriu
vidět znuděné posluchače, jak si čtou své e-maily.

V troubě
Sítě WLAN pracují v úsecích nelicencovaného frekvenčního spektra. V něm ovšem
může také kdokoli provozovat širokou paletu dalších zařízení, a to nejen aniž
by musel zaplatit miliardy dolarů za státem udělenou licenci, ale také bez
nutnosti zařizovat si jakoukoli registraci. Mohlo by tak docházet k situacím,
kdy se s rostoucím zatížením v bezlicenčním přenosovém pásmu zvýší
pravděpodobnost interference z ostatních systémů. Nejde přitom pouze o produkty
komunikační. V pásmu 2,4 GHz, které se dnes používá pro přenosy v sítích Wi-Fi
LAN, pracují například i mikrovlnné trouby. Uživatelé musejí vědět, že jestliže
si některý jejich kolega ve stejné kanceláři začne pražit kukuřici v mikrovlnné
troubě, podstupují riziko přerušení toku dat.

Spektrum
FCC (Federal Communications Commission) v USA zmíněné spektrum poprvé otevřela
bezlicenčnímu provozu v roce 1985 a současně vydala předpis povolující, aby
"účelové vysílače", jako jsou sítě LAN, mohly fungovat v pásmech vyhrazených
pro průmyslové, vědecké a zdravotnické účely (pásma ISM, Industrial, Scientific
and Medical). Tato pásma jsou používána zařízeními, jako jsou zdravotnické
diatermické soupravy nebo ultrazvukové čističe klenotů, které se vyznačují tím,
že během své činnosti vydávají šum kolem frekvenčních pásem, v nichž pracují.
ISM obsahuje tři frekvenční pásma (viz tabulku). Na sklonku osmdesátých let již
mnozí poskytovatelé vyvinuli proprietární systémy WLAN, které operují v pásmu
2,4 až 2,4835 GHz například bezdrátové čtečky čárových kódů používané ve
skladech maloobchodů a velkoobchodů.
První standard WLAN, IEEE 802.11, vytvořený pro pásmo 2,4 GHz, používal
rádiovou techniku s rozprostřeným pásmem, původně vyvinutou a patentovanou v
roce 1942 filmovou hvězdou Hedy Lamarrovou (hrála mj. v legendárním českém
filmu Extáze režiséra Machatého) a skladatelem George Antheilem. První standard
802.11 umožňoval výrobcům používat buď FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum,
rozprostřené spektrum s frekvenčními přeskoky) nebo DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum, rozprostřené spektrum s přímou sekvencí). Systém FHSS
"přeskakuje" mezi 79 kanály o šířce 1 MHz v pásmu 2,4 GHz, zatímco spektrum
DSSS šíří své signály napříč pásmem a má k dispozici tři DSSS kanály o šířce 22
MHz. Ačkoli výrobci produktů využívající technologii FHSS, jako například
Alvarion nebo Symbol Technologies, tvrdí, že je díky jeho "přeskakujícímu"
charakteru ve spektru DSSS obtížnější systémy napadnout, většina odborníků v
oblasti WLAN v současné době spoléhá na kombinaci techniky DSSS a standardu
802.11b.

Spektrum pro bezdrátové sítě
Ve světě se obecně používá několik bezlicenčních (a neregulovaných) pásem pro
bezdrátové přenosy. Ta jsou sdružena do dvou širších skupin ISM (Industrial,
Scientific and Medical) a U-NII (Unlicensed National Information
Inffrastructure)

PásmoFrekvenceAplikace
Pásma ISM
902-928 MHzpevné bezdrátové systémy, které používají poskytovatelé
internetových služeb a které jsou využívány také pro konektivitu uvnitř budov,
bezdrátové telefony a místní vysílače zajišťující komunikaci audio i
videozařízení a počítačů
2,4-2,4835 GHzpevné bezdrátové systémy, sítě WLAN, mikrovlnné trouby
a bezdrátové telefony
5,725-5,850 GHzpevné bezdrátové systémy a sítě WLAN
Pásma U-NII
5,15-5,35 GHzsítě WLAN
5,725-5,825 GHzsítě WLAN (částečně přesahují do pásma ISM)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.