Beze změny to nepůjde

Dnes výlety do budoucnosti zakončíme úvahou nad tím, co čeká telekomunikační operátory. Odpověď analytici EIU (...


Dnes výlety do budoucnosti zakončíme úvahou nad tím, co čeká telekomunikační
operátory.

Odpověď analytici EIU (Economist Intelligence Unit) hledali za podpory
společnosti Cisco Systems a výsledky své práce shrnuli ve studii nazvané
Foresight 2020, která vyšla v březnu tohoto roku. Mezi 1 656 oslovenými vyššími
vedoucími pracovníky bylo 44 manažerů firem poskytujících telekomunikační
služby, z toho 38 % ze Severní Ameriky, 32 % z Evropy, 16 % z regionu
Asie-Tichomoří. Více než polovina patřila do nejvyššího vedení. A na čem se
tito respondenti shodli? Pokud chtějí telekomunikační firmy skutečně
plnohodnotně podnikat a ne se stát pouhými prodejci jedné z komodit, musejí
radikálně změnit nabídku svých služeb, způsob jejich prodeje a způsob práce
svých lidí. Co to znamená v praxi? Zaměřit se na nové služby, které jsou pro
zákazníky zajímavé a snadno využitelné.

Proč se měnit?
S tím, jak se telekomunikační provoz stále intenzivněji přesouvá na IP sítě,
musejí si operátoři jak pevných, tak mobilních sítí hledat nové způsoby, jak
vydělávat peníze. Není divu, že 52 % oslovených odborníků se shodlo na tom, že
největší hrozbou pro jejich podnikání je průnik nových technologií. Více než
polovina z nich pravděpodobnost této hrozby označila za velmi vysokou. Proč?
Opět je třeba zmínit IP telefonii, která pomalu, ale jistě tlačí ceny za volání
až k nule, dále je to výrazný příklon k využívání mobilních technologií v
rezidenční sféře, který jim bere zákazníky. Podobné nebezpečí byť zase z jiné
strany představují bezdrátové sítě, dnes fixní, časem i mobilní (WiMax). Ale
ani mobilní operátoři nemají vyhráno. Jistě, čeká je významný růst na
rozvíjejících se trzích, ale vyspělé trhy jsou v podstatě nasycené. Stejně jako
fixním operátorům, i jim hrozí velký propad cen za hlasové služby. Někteří
operátoři jsou na tyto změny připraveni lépe než druzí zatímco například
Vodafone má 81 % svých příjmů z hlasových služeb, BT z nich získává pouhých 20
% svého zisku. Operátoři však očekávají, že do roku 2020 určitě přijde mobilní
VoIP nebo jiná technologie, která umožní tyto služby nabízet levněji, nebo
dokonce zadarmo.

Nové služby vede obsah
Dobře, je třeba nabízet nové služby, na kterých se dá vydělávat když už z
infrastruktury peníze pořádně nepotečou. Ale jaké? Ve světě již příklady
najdeme. Tak například TeliaSonera operátor, který vznikl sloučením dvou
původních státních dominantních operátorů. Přestože má k dispozici rozsáhlou
pevnou i mobilní infrastrukturu, podněcuje vedení společnosti své zaměstnance k
vymýšlení nových mobilních služeb a služeb založených na internetu, jako je
on-line gaming, stahování hudby nebo mobilní TV. Jiný příklad najdeme ve
Francii, kde se operátoři pustili do poskytování kombinovaných televizních
služeb. Po dvou letech mají cca 400 tisíc předplatitelů. Je však třeba říct, že
ve Francii má kabelová TV velmi nestejnoměrné pokrytí. NTT DoCoMo je ještě dál,
má 2,6procentní podíl ve společnosti Fuji TV jako součást své nabídky na prodej
mobilního TV obsahu. Na budování mobilního broadbandu a prodej služeb na
základě mobilního obsahu se zaměřila společnost eAccess, japonský operátor
pevných a mobilních sítí. Právě asijské společnosti jsou nejdál v investicích
do mobilního broadbandu, nového softwaru a služeb, které jsou schopné
přeprodávat do dalších regionů. Se zaváděním technologie WiBro v Jižní Koreji a
konvergencí WiBro se sítěmi 3G v Japonsku se dá v jihovýchodní Asii očekávat v
příštích pěti letech nástup sítí 4G. V Evropě a v Severní Americe to nebude
dřív než za 10-15 let.

Očekávané hrozby
Jak jsme již uvedli, největší hrozbu pro telekomunikační operátory v
následujících 15 letech představují nové technologie, které je mohou pokud to
dopustí vyřadit ze hry. Toto nebezpečí očekává 24 + 28 % (vysoká + velmi vysoká
pravděpodobnost hrozby tohoto rizika) respondentů v rámci studie Foresight
2020. Jako další se zařadila špatná manažerská rozhodnutí (29 + 22 %),
konkurence přicházející z trhů s nízkými cenami (32 + 20 %), tlak na snižování
cen (32 + 18 %), politická a bezpečnostní rizika (24 + + 17 %), komodizace
produktů a služeb (35 + 14 %), neadekvátní schopnosti zaměstnanců (27 + 14 %),
pokles loajality zákazníků (30 + 13 %), konsolidace odvětví (27 + 12 %),
ekonomická recese nebo pokles (36 + 12 %), nízký růst produktivity (25 + 11 %),
rostoucí regulační náklady (27 + 11 %) a klesající bariéry pro vstup nových
subjektů na trh (31 + 10 %).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.