BEZPEČÍ UŽIVATELE VERSUS JEHO SOUKROMÍ

Jak uřídit stále se zvyšující počet mobilních zařízení na světě a jak zajistit jejich bezpečnost? Odpovědi neje...


Jak uřídit stále se zvyšující počet mobilních zařízení na světě a jak zajistit
jejich bezpečnost? Odpovědi nejen na tyto důležité a často pokládané otázky se
snažila ukázat a vysvětlit uživatelská konference společnosti Computer
Associates, jež se konala koncem dubna ve Spojených státech.
Možná se vám bude zdát, že automobil je jako mobilní zařízení trochu velký.
Přesto je mobilní a ve strategii Computer Associates (CA) je s ním také
počítáno. Stačí si povšimnout grafu (strana 10), který znázorňuje změnu
rozdělení hodnoty jednotlivých komponent budoucího automobilu mezi software,
hardware a ostatní prvky. Více elektroniky a obecně inteligence ale také
znamená větší nároky jak na její bezpečnost, tak v případě komunikace s nějakou
větší sítí, do které bude automobil zapojen, i nutnost vše vzdáleně spravovat a
řídit.
V budoucnu totiž budou automobily komunikovat s okolím nejenom kvůli různým
vestavěným navigačním systémům, ale také kvůli vzdálené kontrole svého stavu a
případnému servisu. A zde už přicházejí podnikové management systémy, které
jsou dnes používány na správu "klasického" IT firem a kterým byla konference CA
věnována především. Zatím ve firmě možná spravujete jen svoji počítačovou síť,
servery a aplikace vše poměrně lehce dostupné. Nezadržitelně se však blíží
masový nástup mobilních zařízení, která budou v IT podniku také figurovat jako
položky, které je nutné spravovat, řídit, starat se o jejich software,
bezpečnost a evidenci. Pak přijdou právě automobily, které budou pomocí svých
rozvinutých nainstalovaných informačních technologií komunikovat třeba s vaší
domovskou základnou. Z jednoho místa budete mít přehled například o pozici a
stavu všech vozů obchodníků. Není vše ale tak jednoduché, jak se zdá. Časopisu
BusinessWeek řekl výkonný ředitel Automobiles Peugeot Frédéric Saint--Geours:
"Peugeot 607 má více elektroniky než první generace letadla Airbus." Ta je
ovšem do automobilů často implementována dostatečně nevyzrálá a neodzkoušená,
takže selhává. Podle BusinessWeeku se to stává například u Mercedesů či BMW.
Jedním ze současných problémů automobilové elektroniky je, kromě jejího
správného vyladění a řízení, také mj. velká spotřeba elektrické energie, která
vede k rychlému vybíjení baterie automobilu. A slabou baterii pak software
automaticky vyhodnotí jako chybu.

Trendy ve správě systémů
Nabídku portálu má z velkých softwarových producentů ve svém portfoliu téměř
každý. Stranou není ani CA, které nabízí integraci všech aplikací a podnikového
obsahu do svého webového portálu, nově nazvaného CleverPath Portal (původně
Jasmine Portal). Na konferenci byla představena verze 4.0, která by měla být
připravena pro integraci obsahu z jakýchkoli zdrojů. Samozřejmostí je
připravenost na web services (shoda se standardy SOAP, UDDI a XML), kterou si
dnes již nikdo nedovolí opomenout. Součástí produktu je sada nástrojů pro
integraci aplikací třetích stran. Portál také rozpoznává typ zařízení, které k
němu přistupuje, takže může měnit svůj obsah a velikost v závislosti na tom,
zda je jím běžné PC nebo třeba některé bezdrátové mobilní zařízení. Pokrok
nastal i v dynamické vizualizaci dat, která využívá 2D a 3D prezentace. Řízení
bez drátů
Asi největší pozornost letošní konference byla věnována mobilním zařízením a
bezdrátovým sítím. CA si zřejmě chce silnou orientací na tento segment zajistit
určitou konkurenční výhodu oproti svému největšímu rivalovi IBM. Pro řízení
bezdrátových sítí uvedlo na trh řešení Unicenter Wireless Network Management
(WNM) a pro mobilní zařízení Unicenter Mobile Device Management (MDM). Díky
oběma budou moci firmy zajistit monitorování celého "pohybujícího" se komplexu
mobilních zařízení, která se budou průběžně či na stálo připojovat k
bezdrátovým firemním LAN apod. WNM kromě jiného obsahuje automatickou detekci
bezdrátových přístupových bodů a zařízení LAN, rozšířenou vizualizaci
bezdrátové LAN topologie, sběr dat o konfiguraci, událostech, dostupnosti a
výkonu a také zajišťuje detekci průniku.
MDM slouží především ke konfiguraci, zabezpečení a monitorování mobilních
platforem včetně Pocket PC, BlackBerry a Palm OS. Klíčovými prvky jsou:
identifikace mobilního zařízení, jeho konfigurace a management změn,
automatizovaná distribuce softwarových updatů, ochrana proti virům a bezpečná
komunikace uvnitř podnikové VPN (virtuální privátní sítě). Oba produkty však
ještě nebyly uvolněny k okamžitému použití a jsou plánovány na letošní léto.
Poměrně výraznou konkurenční výhodou dalších produktů CA je možnost správy IT z
mobilních zařízení, což tak běžné u jiných výrobců není. Lze na nich využívat
jak Unicenter NSM (Network and System Management), tak Unicenter ServicePlus
Service Desk. Díky tomu mohou techničtí pracovníci řídit a monitorovat IT firmy
v rámci hesla kdykoli a kdekoli.

Na vlastní kůži
Každý rok si mohou uživatelé na konferenci prakticky vyzkoušet pod vedením
lektorů nové technologie. Tentokrát se jednalo o portál CleverPath a
bezpečnostní řešení eTrust.
Novým rysem eTrustu 20/20 je poměrně revoluční vizualizace, která spojuje jak
"fyzické" události v IT, tak bezpečnostní incidenty. To dává lidem zabývajícím
se bezpečností podniku do rukou nástroj, pomocí kterého mohou přesněji určit
jemné odchylky v bezpečnosti i přes komplexní prostředí podnikového IT.
"Podnikoví manažeři bezpečnosti nepotřebují jen více dat. Potřebují také být
schopni se efektivněji zaměřit na ty správné indikátory v obrovském množstvím
dat, které je varují před potenciálními či přicházejícími problémy," říká
Sanjay Kumar, prezident a CEO CA. ETrust 20/20 vizuálně zvýrazňuje abnormální
události a trendy. Díky funkci "playback" si mohou zodpovědní lidé zpětně
přehrávat vzniklé situace a následně se z nich třeba i poučit. Produkt
zajišťuje vizualizaci každého individuálního přístupu k fyzickému vybavení a
aplikacím a zaznamenává časy a data těchto přístupů. Cenový model produktu je
předplatitelský a součástí předplatného je i specializovaná technická podpora.

V budoucnu podniky využijí J2EE i .Net
U příležitosti konference CA World jsme měli možnost hovořit se Sumitem
Deshpandem z technického týmu CA. Ptali jsme se na technologické trendy v
oblasti podnikové infrastruktury.

Můžete charakterizovat nejvýznamnější technologické změny v produktech CA v
poslední době?
Změny, které jsme udělali, byly především na základě žádostí našich zákazníků.
Jedná se o novinky v nejžhavějších oborech dneška mobilní computing, bezdrátové
technologie a web services. Webové služby jsou výborné v tom, že obecně
zlepšují dostupnost technologií v heterogenním prostředí. Hodně technických
zlepšení nastalo například u enterprise managementu, konkrétně řízení LAN.
Standardní součástí IT podniku se totiž stávají bezdrátové sítě, takže jsme
museli řešit vše okolo protokolu 802.11b a zařízení připojovaných do těchto
sítí.
U nich je určitě problém s nasazováním správných a aktuálních verzí softwaru,
antivirových databází apod. Taková zařízení jsou často off-line.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.