Bezpečná mobilní kancelář

Každý uživatel vážící si svých "mobilních" dat by měl zvolit "nějaký" způsob jejich zabezpečení, tak aby minima...


Každý uživatel vážící si svých "mobilních" dat by měl zvolit "nějaký" způsob
jejich zabezpečení, tak aby minimalizoval možná rizika. Pozornost je třeba
věnovat zejména šifrování na úrovni systému souborů, volit bezpečnou
autentizaci uživatele na základě hardwaru (čipová karta, token) obsahujícího
šifrovací klíč či certifikát a veškeré šifrovací klíče a certifikáty mít
uloženy mimo pevný disk v bezpečném hardwaru.
Jedním z možných způsobů zabezpeční je off-line šifrování. V případě off-line
šifrování je dokument v okamžiku úprav uživatelem uložen na pevném disku v
šifrované podobě. Před započetím práce je soubor dešifrován, po skončení úprav
pak opět zašifrován a je smazána nešifrovaná podoba. Proces je plně automatický
a nevyžaduje od uživatele žádné úkony jen pracuje s aplikací. Použití karty či
tokenu je podmíněno zadáním hesla či PINu. Je-li notebook dobře zabezpečen, lze
ztrátu odepsat za cenu samotného hardwaru. AreaGuard Notes off-line (součástí
systému AreaGuard Notes) firmy Sodat software je produkt využívající zmíněné
off-line šifrování dat v prostředích Windovs 9x/ME/2000/XP a pracuje se
šifrovacími algoritmy 3DES, IDEA, RC4 nebo Rijndeal s délkou klíče 128 (256
bitů). Což je v současné chvíli považováno za bezpečné šifrování. Funkci
bezpečného hardwarového prvku zde zastává token iKey.
Freewarovou verzi AreaGuard Notes off-line s možností použití šifrovacího
algoritmu RC4 s délkou klíče 40 bitů si můžete stáhnout z našich www stránek
www.cw.cz. AreaGuard Notes stojí 1 570 Kč vč. DPH, AreaGuard Notes off-line 524
Kč vč. DPH.
1 1609 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.