Bezpečné napájení základní kámen systému

Mnoho lidí píše neustále dokola o elektronickém obchodování, internetových serverech a síťových zařízeních, nena...


Mnoho lidí píše neustále dokola o elektronickém obchodování, internetových
serverech a síťových zařízeních, nenalezneme však mnoho statí zabývajících se
jedním ze základních, avšak velmi důležitých prvků celého systému, na kterém
běží některý z uvedených typů aplikací napájením.
Nalezení nejlepšího řešení nouzového napájení pro váš systém není tak
jednoduchá otázka, jak se na první pohled může zdát. V oblasti napájení může
při nedostatečné pozornosti věnované plánování systémů bezpečného napájení
nastat fatální chyba. Řešením je jako v mnoha případech prevence odpovědná a
kvalitní příprava hned od počátku.
V první fázi plánování určení nutného výkonu zdrojů vycházejte z doporučení
prodejců několika značek. Mezi celosvětově nejrozšířenější patří např. American
Power Conversion, Powerware nebo třeba Sicon. Teprve v případě, kdy se
doporučení na potřebnou kapacitu pro váš systém, udávanou v kilovoltampérech
(kVA), u většiny z nich shodují, můžete přejít k další fázi. Tvrdě vyžadujte
nabídku zdrojů nepřetržitého napájení (Uninterruptible Power System UPS)
postavenou na minimálně dvou, raději však více značkách.
Důležitá skutečnost, se kterou je nutno při plánování napájení počítat, nemá s
výkonem UPS přímo co do činění a je často opomíjena.
Pokud totiž máte na UPS "těžké" nároky, musíte se smířit s tím, že skutečně
těžký bude i zdroj. V této fázi doporučuji s ohledem na bezpečné umístění
napájecích zdrojů úzce spolupracovat s interním oddělením, majícím na starost
péči o firemní budovu.
V mateřském podniku (vlastníme záložní zdroje vážící spolu s příslušenstvím 5
400 kg) jsme si k rozhodování o umístění přizvali dokonce odborného statika.
Také jsme byli nuceni přestěhovat část zaměstnanců spolu s vybavením z
inkriminovaného patra budovy do jiného. Přineslo to sice řadu problematických
jednání, jejich výsledkem však bylo zajištění bezpečnosti majetku firmy i
zdraví kolegů. Jak vidno, proces plánování se netýká jen pracovníků oddělení IT.
Jaký typ?
Pouze ti by ale naopak měli vybrat to nejvhodnější zařízení pro vaši síť. Na
výběr jsou v podstatě tři typy UPS. Prvním typem jsou tzv. stand-by (záložní)
UPS. Jsou to off--line systémy, kde za normálního provozu je vstup spojen s
výstupem. Vypadne-li vstupní síť, výstup se připojí k měniči, jenž vyrábí ze
stejnosměrného napětí uloženého v akumulátorech střídavé. Většina těchto UPS má
zabudovanou i přepěťovou ochranu, některé i filtry proti vysokofrekvenčnímu
rušení. Jedná se o nejjednodušší typ zařízení, bezpečně ochrání pouze v případě
výpadku elektrického proudu.
Vyšším stupněm jsou tzv. line--interactive UPS. Tyto systémy, často nazývané
hybridní, jsou v principu podobné off-line zdrojům. Rozdíly jsou v lepší
přepěťové ochraně, v lepším vstupním filtru a ve složitější detekci výpadku
vstupního napětí, umožňující minimální dobu přechodu na záložní napájení a
zpět. Nabízí též vícestupňovou regulaci výstupního napětí. UPS chrání i proti
přepětí, podpětí a impulzním poruchám. Zdroje tohoto typu často reagují i na
nestabilitu vstupního napětí způsobenou řídícími signály vysílanými rozvodnými
závody, což může být na závadu.
Třetí a technologicky nejvyšší typ UPS je založen na on-line technologii.
Vyrábí výstupní napětí z usměrněného vstupního napětí. K nabíjení akumulátorů
je používáno usměrněné napětí z elektrické sítě bez dalších úprav. Výhodou je
vždy stejné a čisté napětí na výstupu nezávisle na tom, co se děje na vstupu.
Dobře funguje i jako stabilizátor frekvence.
Pokud potřebujete bezpečnou ochranu proti proudovým vlnám, napěťovým špičkám,
kolísavým dodávkám proudu, změnám frekvence a jiným poruchám a změnám v
dodávkách energie, pak jsou on-line UPS jedinou správnou volbou. Pokud
pracujete s kriticky důležitými daty, zvolte stejně. V případě, že váš systém
bez úhony přežije proudové vlny, přechodné napěťové změny a pracujete s méně
důležitými soubory dat, spokojíte se s line-interactive UPS.
Možnosti řízení
Pro optimální zabezpečení všech systémových zařízení je při rozhodování o typu
UPS též nutno přihlédnout k možnostem řízení. Jednou ze základních vlastností
je možnost jemného, bezpečného shutdownu serveru v případě, že proud z baterií
již nedostačuje k napájení. Mnoho napájecích zdrojů též podporuje SNMP standard
sloužící k dálkové správě. SNMP umožňuje zasílání informací nejen o stavu UPS,
ale i ostatních zařízení připojených do počítačové sítě. Zjistěte si, jaký druh
informací a stupeň řízení je dodávaný software schopen poskytovat.
Nejpropracovanější systémy nabízejí kontrolu, přednastavení kritických stavů a
spuštění alarmu, případně nápravného opatření stejně tak, jako základní
informace o momentálním stavu UPS.
Při výběru UPS vstupují do hry kromě uvedených základních aspektů i mnohé
další. Pro zajímavost jmenujme např. poskytovanou záruční lhůtu, možnost
upgradu nebo servisní zázemí poskytované výrobcem. Zvláště pro střední a velké
firmy je důležité neřídit se pouze cenovou nabídkou, ale i užitnou hodnotou
zdrojů. Stále častěji propagované TCO (Total Cost of Ownership) vstupuje do hry
i zde.
9 1645 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.