Bezpečnost e-bankovnictví

Jedním z největších problémů v oblasti internetbankingu je jeho zabezpečení jak na straně klienta, tak na straně ban...


Jedním z největších problémů v oblasti internetbankingu je jeho zabezpečení jak
na straně klienta, tak na straně bankovního domu. My jsme se zde zaměřili pouze
na bezpečnost z pohledu běžného zákazníka.

Citibank
Citibank v rámci svojí služby CitiDirect používá technologii RC4 128 Bit Secure
Socket Layer RSA 1024Bits, která by měla zaručovat zabezpečení dat o
provedených transakcích před zneužitím neoprávněnou osobou. Při přihlašování je
klientovi ze serveru zasíláno náhodné číslo, které je pak na jeho straně s
pomocí čísla CitiCard zašifrováno a zpětně vráceno k ověření oprávněnosti k
přístupu.

Bank Austria Creditanstalt
Rakouská Bank Austria Creditanstalt nabízí klientům Online Bankingu klidný
spánek s bezpečnostním klíčem v podobě malé kalkulačky, který má zajišťovat
bezpečnou autentizaci klienta. Klíč dále zabezpečuje klientovu komunikaci s
bankou 128bitovým šifrováním (SSL verze 3.0).

Česká spořitelna
Klienti Internet bankingu České spořitelny komunikují s banku přes dvě úrovně
zabezpečení přenášených dat. Na první úrovni jsou data šifrována podle
specifikace SSL 3.0, na druhé úrovni pomocí algoritmu GOST 28147-89.
Ve službě Internet banking se využívá jednostranná autentizace serveru bez
ověřování klienta pomocí protokolu SSL 3.0. Autentizace klienta je řešena
pomocí ověřovací technologie VASCO nezávisle na bezpečnostních mechanismech SSL.

eBanka
Komunikace klienta s eBankou prostřednictvím Internetu je chráněna šifrováním
protokolem SSL s délkou klíče 128 bitů. Ochrana se navíc násobí tím, že při
každém novém spojení klienta a banky dojde k vygenerování a výměně nového
náhodného klíče, který se následně použije ke kódování probíhající transakce.
Autentizace a certifikace jsou prováděny pomocí elektronického klíče, kterým je
zařízení o velikosti kapesní kalkulačky. Slouží k autentizaci klienta a banky a
k certifikaci dat posílaných klientem do banky. Využívá principu symetrického
šifrování. Jinou možností je mobilní elektronický klíč využívající technologii
SIM Toolkit v mobilním telefonu.

Fio družstevní záložna
Bezpečnost všech přenášených dat u Fio družstevní záložny je zajištěna
šifrováním a systémem digitálních podpisů. Je použito 128bitové šifrování
pokynů a informací přenášených systémem. Pomocí programu si každý klient
vytvoří vlastní digitální podpis.

Komerční banka
Služba Mojebanka provozovaná Komerční bankou využívá technologie, které byly
vybudovány v souladu se standardy elektronického podpisu. Komunikace mezi
klientem a bankou probíhá v SSL (Secure Socket Layer). Pomocí elektronického
podpisu uživatele je zajištěna bezpečnost pro komunikaci. Klienti obdrží
certifikáty k veřejným klíčům na pobočkách banky. Je třeba také zdůraznit, že v
rámci bezpečnosti je klient automaticky odpojován po dvaceti minutách
nečinnosti.

Raiffeisenbank
Pro zabezpečení Internet Bankingu u Raiffeisenbank je používáno šifrování
přenosu dat prostřednictvím přístupového SSL certifikátu, k ověření totožnosti
a ochraně přístupových práv slouží přihlašovací jméno a heslo. Všechny žádosti
a příkazy jsou potvrzovány digitálním podpisem vytvářeným prostřednictvím
podpisového certifikátu.
Union banka
Bezpečnost v Union bance a její službě I-banka je zajišťována šifrovanou
komunikací, prohlížeč musí podporovat protokol SSL 3.0. Server I-banky umožňuje
velikost šifrovacích klíčů 128 bitů pro symetrickou šifru a 2 048 bitů pro
asymetrickou.
Živnostenská banka
Za bezpečnost komunikace mezi uživatelem a službou NetBanka Živnostenské banky
by měl ručit použitý 128bitový šifrovací klíč. Autorizace a autentizace
předávaných zpráv je prováděna používáním přihlašovacích hesel, certifikátů a
digitálního podepisování.o

Internetbanking pro každého
Přístup ke svému osobnímu účtu přímo ze svého domova nebo z kanceláře na
pracovišti? Žádné čekání ve frontě v bance u přepážky? Vydávání platebních
příkazů v kteroukoliv denní či noční hodinu?

Tak to jsou jedny z mnoha výhod, které v současné době internetbanking přináší.
Že stále nevíte, o co se jedná? Samozřejmě o spojení informačních technologií a
bankovních služeb. Proč by měl klient trávit svůj drahocenný čas s podáním
mnohdy pouze jednoho bankovního příkazu, když se jedná vlastně jen o vyplnění
jednoduchého formuláře a ověření totožnosti.
Toto všechno si uvědomily i banky a začaly svým klientům nabízet pohodlnější a
individuálnější služby. Ze začátku se jednalo zejména o phonebanking, kdy
klient po přihlášení podával příkazy operátorovi v bance pomocí telefonu. S
vývojem nových technologií v oblasti komunikace přišly samozřejmě i nové
služby. S rozvojem mobilních telefonů se jedná o tzv. GSM banking, kdy klient
podává základní příkazy a získává informace o svém účtu pomocí aplikace, která
je nahrána na SIM kartě a tvoří jakýsi mozek mobilního telefonu. Vše je však
limitováno technickými parametry mobilu. Klient musí mnohdy luštit na malém
displeji, kolik mu toho vlastně na jeho účtu zůstalo. Neocenitelnou předností
GSM bankingu je však jeho téměř absolutní volnost, zákazník je vlastně závislý
pouze na výskytu signálu pro jeho přístroj. Co je ale velkým fenoménem dneška,
je samozřejmě Internet. Myšlenka připojit se ke svému účtu v bance
prostřednictvím počítače a telefonní linky zase tak čerstvá není, ale zpočátku
se jednalo pouze o komunikaci prostřednictvím speciálního programu, který si
musel klient nainstalovat na svůj počítač. To vše se ale rychle mění s rozvojem
celosvětové sítě a především WWW.Klient si vlastně jen spustí prohlížeč,
nastaví se na stránku právě té své banky, přihlásí se pomocí jména a vstupního
hesla a banka již jen čeká na jeho příkazy. Vypadá to jednoduše, a navíc to
jednoduché opravdu je. I když každá nová věc s sebou může přinést určitá úskalí
a ani internetbanking se jim zřejmě nevyhne, jedná se o něco, co by jistě
nemělo zůstat a nejspíše nezůstane na okraji zájmu.
Průkopníky v oblasti internetbankingu byly, jak jinak, zejména americké banky.
Mnohé z nich vznikly pouze na základě Internetu a vlastní kamenné pobočky
začaly stavět později, aby podpořily svoji důvěryhodnost. Banky v České
republice začaly tuto službu masivně poskytovat až v posledních měsících, ovšem
nabízejí zákazníkům ceny, které by se neměly zdát vysoké ani běžnému klientovi.
Služby, se kterými bojují české banky o místo na slunci, jsou si vesměs velice
podobné. Pokud nebude klient trvat právě na konkrétní bance, bude nejspíše
nejdůležitějším faktorem jeho rozhodování cena za poskytované služby. Tím, že
vlastní platební transakce probíhají elektronicky, není třeba na straně banky
další asistující osoby. A právě také tato skutečnost zaručuje, že prováděné
transakce mohou vyjít u některých bank levněji, než při osobní návštěvě
peněžního ústavu. Je třeba také zvážit výši měsíčního paušálu, který se může
značně lišit.
Proto jsme se vám rozhodli poskytnout přehled několika produktů, se kterými se
můžete v internetovém bankovnictví setkat. Jelikož se nabídka rychle rozrůstá,
nebude se jednat o naprosto vyčerpávající přehled, ale pro základní orientaci
by to mělo dostačovat. Některé banky zde nejsou uvedeny, většinou kvůli tomu,
že svou službu právě upravují do finální podoby nebo o poskytování této služby
teprve začínají uvažovat.

Citibank
CitiDirect je aplikace internetového bankovnictví, která je určena pro správu
účtů u Citibank. Umožňuje provádět platební příkazy, zjišťovat zůstatky a
pohyby na účtech, zadávat trvalé platební příkazy, podávat příkazy k inkasu,
zobrazovat úrokové a směnné kurzy apod.
Přihlášení do CitiDirect proběhne po zadání čísla klientovy Citicard karty a
kódu HPIN. Na úvodní obrazovce má klient v horní části monitoru pomocí
názorných ikon zobrazeny základní okruhy služeb, které jsou zde nabízeny. Jedná
se zejména o informace o účtech, platební styk, investiční produkty, informační
centrum a služby zákazníkům.
Zřizovací poplatek služby CitiDirect je nulový. Platí se však měsíční paušál,
který činí 1 500 Kč. Přidělení HPIN a jeho změna je zdarma.

Bank Austria Creditanstalt
Online Banking Bank Austria Creditanstalt je způsob řízení financí pomocí
počítače s internetovým prohlížečem. Lze ho využít na řízení Nonstop-Konta
Student, Nonstop-Konta Osobního účtu apod. Tato aplikace přináší klientovi řadu
služeb, které lze od internetového bankovnictví očekávat. Především to jsou
informace o aktuálním stavu účtů a o obratech na nich, možnosti předdefinování
plateb, zadání, změna a zrušení trvalých příkazů, kurzovní lístek, přehled
úrokových sazeb a další. Do systému Online Banking se dostanete přes
www.online.ba-ca.cz. Zřízení služby Online Banking je zdarma. Paušální poplatky
se pohybují od 10 Kč u Nonstop-Konta Student po 50 Kč u Osobního účtu a u Účtu
svobodných povolání. Tuzemský příkaz k úhradě přijde na 3,50 Kč. Při založení
služby Online Banking složí klient kauci pro případ ztráty, krádeže, poškození
nebo nevrácení bezpečnostního klíče ve výši 1 500 Kč.

Česká spořitelna
Internet banking České spořitelny je aplikace, která slouží k obsluze
sporožirových účtů prostřednictvím osobního počítače napojeného na Internet a
vybaveného příslušným prohlížečem.
Přihlášením se do systému Internet banking získává klient možnost zjišťovat
aktuální zůstatek na účtu, zadávat příkazy k úhradě, zadávat inkasa a trvalé
příkazy k úhradě, prohlížet kurzovní lístek apod. Vstupní stránkou je
http://online24.csas.cz. Měsíční paušál za využívání služby je 5 Kč pro
sporožirové účty a 100 Kč pro běžné účty. Aktivace služby by měla být zdarma.

eBanka
Tato banka, pod původním názvem Expandia, vznikla se záměrem využívat moderních
komunikačních technologií i v kontaktu se zákazníkem. I přesto provozuje na
území ČR tzv. klientská centra, kde lze uzavřít smlouvu o zřízení účtu, složit
vklad nebo získat potřebné informace o činnosti banky. Po zadání klientského
čísla a vstupního autentizačního kódu vygenerovaného elektronickým klíčem se
klient dostane do prostředí, ve kterém může provádět požadované bankovní
operace. Jsou to jednorázové platební příkazy k úhradě či inkasu, trvalé
platební příkazy, termínované vklady, revolvingové termínované vklady, přehled
historie účtu a další. Přístupovou stránkou je www.ebanka.cz. Zřízení osobního
i firemního účtu u eBanky je bezplatné, je třeba pouze vložit určitý minimální
vklad. Jsou nabízeny tři základní cenové programy, jež umožňují zvolit vhodnou
možnost podle počtu a druhu prováděných transakcí klientem. Vedení účtu v
základním programu stojí 55 Kč při použití mobilního elektronického klíče. S
osobním elektronickým klíčem to už je 140 Kč. Provádění platebních příkazů v
rámci eBanky přijde na 5 korun, mimo ni 8 Kč. Trvalé příkazy jsou zdarma.
Dle druhu stojí vedení firemních účtů 115 Kč, 295 Kč nebo 545 Kč. Čím větší
paušál, tím jsou poplatky za jednotlivé úkony levnější. Převod do jiné banky
stojí 6 Kč u nejlevnějšího paušálu a 1,50 Kč u nejdražšího.
Fio družstevní záložna
Elektronická správa účtů družstevní záložny Fio umožňuje ovládání bankovních
účtů prostřednictvím Internetu. Pro možnost využívání služeb internetového
bankovnictví je třeba mít uzavřenou smlouvu o elektronické správě účtů a sdělit
záložně prostřednictvím protokolu otisk veřejné části šifrovacího klíče spolu s
uživatelským jménem a prvotním heslem. Přihlášení do systému je možno provést
přímo z hlavní stránky www.fio.cz. Po přihlášení do systému lze získávat
informace o účtu, zůstatky, pohyby na účtu apod. Klient zde může podávat pokyny
k výpovědi vkladu, upravovat trvalé příkazy, zřizovat podúčty a další.
Členům Fio družstevní záložny je elektronická správa účtů nabízena zdarma s
výjimkou poplatků za konkrétní pokyny. Jednorázový pokyn podaný elektronickou
formou v rámci Fio je zdarma, mimo ni za 2 Kč.

Komerční banka
Komerční banka nabízí pod názvem Mojebanka produkt internetového bankovnictví.
Je to služba, která umožňuje určité bankovní operace v režimu on-line. Aplikace
je určena pro právnické i fyzické osoby. Uživatel musí být vybaven
elektronickým certifikátem od Komerční banky a musí mít správně nastaven
počítač a prohlížeč.
Po přihlášení se do systému Mojebanka je klientovi zobrazen přehled veškerých
účtů, které má zřízeny u Komerční banky a zařazeny do obsluhy. Je zde vypsán
jejich zůstatek z aktuálního účetního dne i použitelný zůstatek účtů. Po levé
straně je umístěn sloupcový panel ovládacího menu. Slouží ke zjišťování
informací o účtu a k zadávání příkazů bance.
Touto aplikací je také možno zadávat příkazy k úhradě v Kč a v rámci Komerční
banky i v cizí měně. Lze i zobrazit přehled odeslaných a přijatých platebních
příkazů. Přístupovou stránkou je www.mojebanka.cz. Dle sazebníku Komerční banky
je zřízení internetového bankovnictví pro občany i pro podnikatele zdarma. Při
prvním zřízení neplatí klient po dobu dvou měsíců žádné měsíční poplatky. Ty
jinak činí pro občany 79 Kč a 245 Kč pro podnikatele měsíčně.

Raiffeisenbank
Služba internetového bankovnictví je určena všem, kteří mají u této banky
zřízen alespoň jeden účet.
Tato aplikace umožňuje poskytovat informace a provádět bankovní operace, jako
je zjišťování zůstatků na klientových účtech, prohlížení si všech pohybů na
účtech během posledních šesti měsíců, zadávání jednorázových nebo trvalých
příkazů k úhradě a jiné. Tato služba je vhodná jak pro podnikatele i soukromé
osoby, tak i pro menší firmy. Do internetového bankovnictví Raiffeisenbank se
můžete dostat přes stránku www.rb.cz. V současné době je do konce roku 2001
zřízení a vedení internetového bankovnictví zdarma.

Union banka
I-banka je produktem internetového bankovnictví poskytovaným Union bankou. Pro
její aktivaci je třeba mít zřízen u této banky alespoň jeden účet. U I-banky
existují dvě možnosti, jak získat příslušný přístupový kód. Může to být pomocí
obdrženého PIN kalkulátoru nebo prostřednictvím služby GSM Plus. To je umožněno
pouze klientům využívajícím služeb společnosti Paegas z důvodu nutnosti
aplikace SIM Toolkit.
Po přihlášení je v levé části obrazovky umístěno ovládací menu, které nabízí
možnosti příkazů pro práci s účtem. Lze si zobrazit uživatelovy účty s
aktuálními zůstatky, historii prováděných transakcí, provádění tuzemských
příkazů k úhradě apod.
Paušální poplatek za využívání služby je stanoven na základě způsobu
autentizace. Prostřednictvím PIN kalkulátoru je cena pro občany 100 Kč, pro
podnikatele a právnické osoby 180 Kč za měsíc. Pomocí služby GSM Plus jsou
poplatky stanoveny pro občany ve výši 90 Kč a 120 Kč pro podnikatele a
právnické osoby. Platba prostřednictvím I-banky stojí 2 Kč.

Živnostenská banka
NetBanka, jež je internetovou službou poskytovanou Živnostenskou bankou, je
určena těm, kteří mají u této banky otevřený účet a chtějí ho obsluhovat
prostřednictvím Internetu.
Při prvním přihlášení do systému je třeba provést nastavení prohlížeče a
získání přístupového certifikátu. Při dalších přihlášeních je třeba již jen
zadat přístupové jméno a heslo. V horní části je řada základních menu pro práci
s účtem. Jsou to informace o účtech, platební příkazy, termínované vklady,
bankovní informace, profil klienta, nápověda a samozřejmě konec pro odhlášení
ze systému. Do této aplikace Živnostenské banky se dostanete přes
www.netbanka.cz.
Pro nepodnikající fyzické osoby je tato služba zdarma. Nemusejí tedy platit
žádný zřizovací poplatek ani měsíční paušál. Právnické osoby zaplatí za provoz
NetBanky měsíční paušál 90 Kč. Například elektronický platební příkaz přijde na
3 Kč oproti 10 Kč za klasický.
1 1180 / kapn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.