Bezpečnost informací

Podtitulek knihy říká, že bezpečnost informací je podmínkou prosperity firmy. Publikace probírá široké téma, od ob...


Podtitulek knihy říká, že bezpečnost informací je podmínkou prosperity firmy.
Publikace probírá široké téma, od obecných pojmů z oblasti bezpečnosti a jejího
řešení ve firmě až po řadu problémů speciálních, jako je související
legislativa a ochrana osobních údajů.
Je asi povahou knihy o bezpečnosti, že určuje, co by se eventuálně stát mohlo
bez ohledu na to, zda je to pravděpodobné. Ohrožením bezpečnosti je podle
autorů např. fakt, že v elektronické poště bývají problémy s českou
diakritikou. Na druhé straně znáte z vlastní zkušenosti jediný případ, kdy
nepřítomnost diakritiky v poště opravdu způsobila nějaké závažné problémy?
Řadu věcí v knize lze pochválit. Sem patří zejména popis problematiky
bezpečnostního managementu přímo ve firmě a otázka řešení bezpečnostních
problémů externí organizací, tedy např. záležitost konzultantů, bezpečnostních
auditů apod.
V knize najdeme i některé "strašáky". Rok 2000 je za námi, takže zbývá varovat
otázkou UNIXu a roku 2037.
Základní problém publikace vidím prostě v následují skutečnosti: jedná se snad
o dobrá skripta pro výuku předmětu na vysoké škole. Prakticky použitelných
informací se zde však dozvíme minimum, je to spíše sbírka abstraktních a
obecných zásad.
V teoretické rovině si přitom význam bezpečnosti dat a systémů uvědomuje asi
každý. Co je hlavně potřeba, to je konkrétní návod pro implementaci těchto
obecných zásad v praxi. Jak vybírat antivirový program? Jak se bránit proti
poruchám hardwaru a výpadku proudu? Jak na firewall a přístup zaměstnanců k
Internetu? O tom se zde nedozvíme prakticky nic, a přitom jsou to informace pro
normální (a v textu popisovaná firma Králík, s. r. o., není bankou ani
protišpionážní centrálou, ale právě takovou normální firmou) rozhodně
důležitější než výčet norem o práci s utajovanými informacemi a řada schémat a
definic.
(Danuše Rodryčová, Pavel Staša: Bezpečnost informací, Grada, 2000, 144 stran,
168 Kč)
0 1220 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.