Bezpečnost IT v zemích EU

Novou pracovní skupinu, která bude zjišťovat, jak jednotlivé země bojují proti kybernetické hrozbě působící na jej...


Novou pracovní skupinu, která bude zjišťovat, jak jednotlivé země bojují proti
kybernetické hrozbě působící na jejich strategickou IT infrastrukturu,
vytvořila EU.
Nová aktivita EU je součástí projektu Critical Information Infrastructure
Research Coordination (CI2RCO) a členové nově vytvořené skupiny se budou podle
svých slov soustředit na vznik programů, jež jsou zaměřeny na IT bezpečnost v
kritické infrastruktuře jednotlivých zemí EU, tedy například v
telekomunikačních sítích či gridech. Cílem je dát dohromady experty
jednotlivých zemí, umožnit jim sdílet informace o tom, jak je bezpečnost řešena
v příslušné zemi, a také na evropské bázi koordinovat kroky, které se
zajištěním bezpečnosti IT souvisejí. Spolupráce má být navázána rovněž s
odborníky ze zahraničí, zejména z Austrálie, Kanady či USA, a dokonce i z
Ruska. Skupina hodlá koordinovat své kroky také se samotnými klíčovými
provozovateli IT infrastruktury, kteří tak budou moci definovat své zásadní
požadavky či připomínky. Během několika příštích měsíců má Evropská komise
dostat na stůl popis situace v jednotlivých zemích a, pokud to bude nezbytné,
nápravu zahrne do svého Sedmého rámcového programu (to je vývojový a výzkumný
projekt EU pro příštích pět let).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.