Bezpečnost na prvním místě

Přímé bankovnictví s sebou přináší řadu rizik vyplývajících ze skutečnosti, že se při komunikaci s bankou ztrá...


Přímé bankovnictví s sebou přináší řadu rizik vyplývajících ze skutečnosti, že
se při komunikaci s bankou ztrácí fyzický kontakt mezi majitelem účtu a
oprávněným pracovníkem, a je tudíž nutné nahradit klasickou vizuální
autentizaci její elektronickou formou.
Zabezpečení přístupu k manipulaci s účtem se nejčastěji provádí pomocí
nejrůznějších identifikačních čísel (PIN), uživatelsky volených hesel nebo
pomocí elektronického klíče. Nejbezpečnějším způsobem je samozřejmě využití
elektronického klíče, nejčastěji používaným je však stále kombinace hesla a
PINu.
Elektronický klíč využívají např. klienti Expandia Banky (dostanou jej zdarma
při otevření účtu). Je to zařízení podobné menší kalkulačce, které po zadání
čtyřmístného PINu vygeneruje desetimístný číselný kód. Ten pak slouží jako
přístupové heslo k internetové bankovní aplikaci. Pro provedení libovolné
transakce je navíc vyžadována její certifikace, která spočívá v zadání
některých údajů o transakci do elektronického klíče. Na základě těchto údajů je
vygenerován certifikační kód sloužící k ověření správnosti transakce.
0 2692 /ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.