Bezpečnost pevných disků (3

Principy pevného disku Seriál, který na tomto místě nacházíte každé liché číslo Computerworldu, se věnuje proble...


Principy pevného disku
Seriál, který na tomto místě nacházíte každé liché číslo Computerworldu, se
věnuje problematice spolehlivosti pevných disků a bezpečnosti dat na nich
uložených. Kromě stavby moderních pevných disků se zaměříme i na jejich
nejčastější problémy, způsoby údržby nebo na metody jednoduchých oprav. V
minulém dílu jsme popsali architekturu disků a některé mechanické a magnetické
části, dnes se podíváme zejména na činnost hlaviček disků.
Celý systém polohování hlav funguje na stejném principu jako běžné reproduktory
(tedy cívka s měděným vinutím ve statickém magnetickém poli). Cívka
polohovacího ramene se pohybuje v magnetickém poli. Jakmile se na póly cívky
přivede napětí určité intenzity a polarity, začne jí procházet odpovídající
proud, který rameno vychýlí do požadovaného směru a úhlu. Hlavy tak lze
dynamickými změnami velikosti proudu nastavit do libovolné polohy nad povrchem
disků. Je-li pevný disk vypnutý, hlavy jsou
speciálními západkami zajištěny v parkovací zóně. Nejčastěji se používají
magnetické nebo pneumatické západky. Magnetická západka je malý magnet upevněný
v pouzdru pevného disku, který v parkovací poloze přitahuje železnou patku
uchycenou na rameni s kmitací cívkou. Pneumatická západka využívá proudění
vzduchu uvnitř pevného disku. Začnou-li se disky otáčet, proudící vzduch
vychýlí lopatku západky a uvolní zajišťovací systém.
Přenos signálu čtecích hlav k dalším komponentám pevného disku zajišťuje
předzesilovač, který je k hlavám umístěn co nejblíže, aby se omezilo nežádoucí
rušení, tedy přímo nad pružným kabelem připojeným k ramenu. Tento kabel je
připojen také ke kmitací cívce a někdy i k vřetenovému motoru, avšak k napájení
motoru většinou slouží samostatný kabel.
Mechanickou část pevného disku (HDA) s tištěným obvodem (PCB) většinou spojují
dva konektory. První, třífázový konektor, slouží k ovládání vřetenového motoru,
druhý je určen k přenosu signálů z předzesilovače a kmitací cívky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.