BEZPEČNOST PEVNÝCH DISKŮ (6)

Řídicí člen vyrovnávací paměti je funkční komponenta ovládající činnost vyrovnávací paměti. Kapacita vyrovnáv...


Řídicí člen vyrovnávací paměti je funkční komponenta ovládající činnost
vyrovnávací paměti. Kapacita vyrovnávací paměti se u moderních pevných disků
pohybuje v rozmezí mezi 2 Mb až 16 Mb. Řídicí člen vyrovnávací paměti dělí
celou paměť na několik samostatných sektorů. Počáteční adresy těchto sektorů se
zaznamenávají do zvláštních registrů přístupných prostřednictvím mikrořadiče.
Souběžně s výměnou dat mezi počítačem a jedním ze sektorů vyrovnávací paměti
může probíhat výměna dat mezi takzvaným read/write channelem a jiným sektorem
vyrovnávací paměti. Systém tak dokáže využívat multisekveční čtení dat z disku,
zápis dat na disk a výměnu dat s počítačem. Řadič vřetenového motoru řídí
činnost třífázového motoru podle programu mikrořadiče disku. Motor využívá tři
řídicí režimy: režim spouštění, režim akcelerace a režim stálých otáček. Při
zapnutí pevného disku obdrží řídicí mikroprocesor resetovací signál, na jehož
základě naprogramuje interní registry vřetenového motoru ke spuštění. Řadič
disku vygeneruje signály přepínání fází. Vřetenový motor se roztočí v nízkých
otáčkách, čímž se vygeneruje elektromotorická síla. Řadič disku tuto sílu
detekuje a odešle na mikrořadič signál sloužící k řízení otáček. V režimu
akcelerace mikrořadič zrychluje přepínání fází a zároveň měří otáčky motoru,
dokud nedosáhnou požadované hodnoty. Jakmile vřetenový motor dosáhne
jmenovitých otáček, mikrořadič přepne do režimu stálých otáček. V tomto režimu
mikrořadič počítá na základě fázových signálů dobu jedné otáčky motoru a podle
potřeby otáčky mění. Jakmile hlavy disku opustí parkovací zónu, řídicí prvky
disku začnou monitorovat stabilitu otáček prostřednictvím tzv. servo značek.
Jak je vidět z výše popsaného, to, že se pevný disk vůbec roztočí, je výsledkem
celého komplikovaného procesu, a to ještě ani nezačal proces inicializace a
vystavení čtecích hlav. Ale o tom až v dalším dílu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.